ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ အႏၱရာယ္ဇုံအမည္ရွိ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

တရုတ္ စက္မႈဇံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ သဘာ၀ ညစ္ညမ္းမႈ မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ မ်ားဆိုးက်ိဳး ခံစားရႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ “အႏၱရာယ္ဇံု” အ မည္ရွိ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ယေန႕ ထြက္ ေပၚလာသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ရခိုင္ေရနံေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္) ေန႕စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အခု တရုတ္ကစီစဥ္ေနတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွာ ပါတဲ့ ေရနံ စက္ရံုေတြေၾကာင့္ ေဒသခံ ေတြနဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ မွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အၾကီးမားဆံုး ဒီေရေရာက္ေတာေတြ၊ လမုေတာေတြ အကုန္ ပ်က္စီး ႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္က်င္ေတြ ပ်က္စီးသြားျပီး ေဒသခံေတြရဲ႕ လူေနမႈ ဘ၀ေတြကို ဆိုးဆိုးရြားရြား အႏၱရယ္ က်ေရာက္ ႏိုင္ေစပါတယ္”ဟု ရခိုင္ ေရနံ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ ကိုေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ားမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္သူ မ်ားျဖစ္ျပီး တခ်ိန္က ဤေဒသသည္ ေအးခ်မ္ းတည္ၿငိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေရႊသဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝမွာလံုၿခံဳမႈ အျပည့္ အဝ မရိွ ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းပိုက္ခံရမႈ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္သုန္းလာမႈ တို႔ေၾကာင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ တျခားေနရာမ်ား သုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းသြားရသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေရနံသိုေလွာင္ရံုမ်ား အပါအ၀င္ တျခား အေဆာက္ အဦးမ်ားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ လူေနမႈ ဘ၀ကို ဆိုးရြားစြာ ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့သည့္ အတြက္ ယခု အခ်ိန္ထိ ေဒသခံအမ်ားစုမွာ အလုပ္ လက္မဲ့မ်ား ျဖစ္ေနၾကရျပီး စက္မႈဇံုမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္လာလွ်င္ ပုိမို ဆိုးရြားႏိုင္ ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလတို႕တြင္ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရး ဇံုတည္ေဆာက္ရန္ နားလည္မႈ သေဘာတူညီမႈစာခြ်န္လြာကို ျမန္မာႏိုင္ငံစီမံကိန္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး ၀န္းၾကီး ဌာနမွ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

နားလည္မႈ စာခြ်န္လြာအရ ေလယဥ္ကြင္း၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ရထားလမ္းနွင့္စက္မႈဇံုမ်ားကို CITTC Group (Construction Company Limited) မွ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္ သည့္ ထူးကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းဇံုအတြက္ ေျမေနရာ ၁၂၀ စတုရန္းကီလိုမီ တာ (ဧက ၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ကမ္းရိုးတမ္းေရ လမ္း အတြက္ ေရမ်က္ ႏွာျပင္ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၇၀ အသံုးျပဳသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီ ရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s