အေမရိကန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ႏုိင္ငံေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေငြလဲႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ Western Union ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိဘဏ္ေျခာက္ခု …

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ Western Union ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္ေျခာက္ခုတို႔သည္ ေငြလဲႊပို႔ႏုိင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္က လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္(တနလၤာေန႔)မွစ၍ ေငြလဲႊႏုိင္ၿပီျဖစ္ သည္။Western Union မွတစ္ဆင့္ ေငြလဲႊပို႔ႏိုင္ေသာဘဏ္မ်ားမွာ သမ၀ါယမဘဏ္ (CB Ban)၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္၊ ျမန္မာေမြးျမဴေရး ႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ အမရာဘဏ္မ်ား၏ ဘဏ္ခဲြမ်ားသို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္က တိုက္႐ိုက္ေငြလဲႊပို႔ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေငြကို ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လဲႊ၍ မရေပ။ အထက္ပါ ဘဏ္ေျခာက္ခုမွာ ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္။“ဒီကလက္ခံတဲ့လူက ဟိုဘက္က ေငြလႊဲလိုက္တဲ့ NTC ဆိုတဲ့ ကုဒ္နံပါတ္သိရမယ္။ မွတ္ပံုတင္ျပရမယ္။ ဒါဆိုရင္ ထုတ္လို႔ရၿပီ” ဟု CB ဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဖျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေငြလဲႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ Western Union ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္တို႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းပိုင္းမွစတင္၍ Western Union မွတစ္ဆင့္ ေငြလဲႊပို႔ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Western Union မွ ေငြလဲႊ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအား Westren Union အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ www.westernunion.com တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s