ျမန္မာတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ေထာင္ႏိုင္ေရး ထိုင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းႏွင့္ ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္တို႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

ထိုင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း The Stock Exchange of Thailand (SET) သည္ ျမန္မာတြင္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တည္ေထာင္ ႏိုင္ေရး အကူအညီေပးရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းႏွစ္ဘက္လံုးသည္ေငြပင္ေငြရင္းေစ်းကြက္၌ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေရး ျမွင့္တင္ သြား မည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ လာအိုႏွင့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ ဗဟိုဘဏ္အတြက္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အျဖစ္ MOUေရးထိုးျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

SET ၏ဥကၠဌ ခ်ာရမ္ပြန္မ္ ဂ်ိဳတီကတ္စ္သီရာက ယခုကဲ့သို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးရွိ ေငြအရင္းအႏွီး
ေစ်းကြက္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထိုင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသည္ ျမန္မာဘက္သို ့အိတ္ခ်ိန္းလည္ပတ္ပံုစနစ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ အခြန္ရွင္းလင္းေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အိတ္ခ်ိန္းအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္း၊ ေငြအရင္းအႏွီးေစ်းကြက္အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း SET က လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ ဘက္စလံုးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္လည္း စဥ္း စား ေနသည္။

ျမန္မာ့ဗဟိုဘဏ္မွ ဦးသန္းၿငိမ္းက ထိုင္းအိတ္ခ်ိန္း၏ တိုက္ရိုက္ အေတြ ့အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာၿပီး ျမန္မာ့အိတ္ခ်ိန္းကို စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အဓိကယႏၱရားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေရြ႕လ်ားမႈအတြက္ ေသာ့ ခ်က္ ေနရာအျဖစ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚ လာေစလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

Ref: The Nation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s