တစ္ကိုယ္လံုး အေမႊးနက္မ်ားဖံုးေနသည့္ ၆ ႏွစ္သမီးေလး

Myanmar Online News‘s photo.
တစ္ကိုယ္လံုး အေမႊးနက္မ်ားဖံုးေနသည့္ ၆ ႏွစ္သမီးေလး
Saturday, January 12, 2013

အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ႀကိဳင္လိလူးဆိုသည့္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးသည္ေမြးလာကတည္းက တစ္ကိုယ္လံုး အေမႊးနက္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနၿပီး၊ မ်က္ႏွာအပါအ၀င္ သူမတစ္ကိုယ္လံုး၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို အေမႊးနက္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

သူမ၏ ထူးဆန္းေသာ အေနအထားသည္ သန္း ၁၀၀၀ တြင္ တစ္ဦးေတြ႔ႏိုင္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း မိဘမ်ားက စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ သူမ အသက္ ၂ ႏွစ္သမီးအရြယ္တြင္ အိမ္၌ မိခင္ျဖစ္ သူက ထားခဲ့ၿပီး အျပင္သို႔သြားေနစဥ္ ဖခင္က ကေလးထိန္းဌာနေရွ႕တစ္ေနရာတြင္ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ခဲ့ဖူး သည္။

ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမမ်ားက သတင္းစာတြင္ ကေလးေပ်ာက္ေၾကညာမွ ေနာက္ ၆ လအၾကာတြင္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကေတြ႔ရွိၿပီး ျပန္ေခၚကာ မိဖမ်ားထံ အပ္ႏွံခဲ့ရသည္။ အိမ္တြင္ မိဖမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕သျဖင့္ အဖိုးျဖစ္ သူက ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးထားရသည္။

သူမကို အရြယ္တူကေလးမ်ားက ေနာက္ေျပာင္စၾကသျဖင့္ လူေတာထဲမတိုးရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းေနသည့္ အရြယ္ေရာက္လာသည့္တိုင္း အေပါင္း အသင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လူထူးလူဆန္းတစ္ဦး အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းၾကည့္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ကေလးအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာကၡ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s