ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈခံရေသာ ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ျမန္မာအစုိးရ ဘယ္လုိျမင္သလဲ

ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈခံရေသာ ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ျမန္မာအစုိးရ ဘယ္လုိျမင္သလဲ

Posted: 12 Jan 2013

(Global Post မွ 8 Jan 2013 ရက္စြဲပါ Myanmar: how the regime sees it’s widely condemned war ကုိဘာသာ ျပန္ဆုိသည္)

တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္လာမႈသည္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်မႈမ်ားစြာကုိျဖစ္ေပၚေစသည္။

နယူးေယာက္တုိင္းမ္ သတင္းစာေရးသားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အမ်ားစုပါဝင္ေသာ ေကအုိင္ေအလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အေပၚတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ လြန္စြာျပႆနာျဖစ္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟုႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိထားသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္စစ္မက္ပဋိပကၡကုိ အျမန္ဆုံးရပ္ဆုိင္းေအာင္ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အေလးအနက္ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါ စစ္မက္ပဋိပကၡမွာ အစိုးရမီဒီယာမ်ားတြင္တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံပုံေဖာ္ေရးသားျခင္းခံေနရသည္။ တစ္ခ်ိန္ကအေနာက္မီဒီယာမ်ားကုိ “ေလလႈိင္းေပၚကလူသတ္သမားမ်ား” “ေသြးထုိးသူမ်ား”အျဖစ္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ New Light of Myanmar သတင္းစာ၏ ယမန္ေန႔ကစာေစာင္ကုိ ဖတ္ရႈၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ “ကခ်င္သူပုန္မ်ားသည္ ရထားလမ္း၊ကားလမ္းမ်ားကုိ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္သလုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ားကုိလုယက္ တုိက္ခုိက္လ်က္ ရွိသည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ယင္းသတင္းစာတြင္မူ “သူပုန္မ်ားသည္ ထရပ္ကားမ်ားကုိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း အဓမၼ ေခၚေဆာင္သြားၾကသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းေနရာမ်ားတြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားေထာင္ခဲ့ၾကသည္” ဟု ေရးသားျပန္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္သစ္ကူးကာလ တြင္ထုတ္ျပန္ေသာ New Light of Myanmar တြင္”ကခ်င္သူပုန္မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ မွစ၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္းမုိင္းေထာင္တုိက္ခုိက္မႈ အႀကိမ္ေပါင္း ၁၀၁ ႀကိမ္တိတိျပဳလုပ္ခဲ့သည္”ဟုေရးသားထားသည္။

အဆုိပါ အစိုးရသတင္းမီဒီယာ ေရးသားေဖာ္ျပသမွ် မွန္ကန္မႈရွိပါ၏ေလာဟုေမးစရာရွိလာသည္။ ပထမဆုံး စဥ္းစားၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိစစ္မက္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ဇုန္အတြင္းလုံးလုံးလ်ားလ်ား အမွီအခုိကင္းရွင္းကာ လြတ္လပ္မႈရွိသည့္မီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္ဝင္ေရာက္ သတင္းယူေရးသားႏုိင္ ေရးမွာလြန္စြာ ခဲယဥ္းသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္စစ္မက္ပဋိပကၡဇုန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္သက္ေသ ေတြ႕ႀကံဳဖူးသူမ်ားမွာ ကုိယ္တုိင္တုိက္ခုိက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အနီးရွိရြာသူရြာသားမ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။

အေနာက္တုိင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ယင္းသူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားမႈတုိ႔မွာမူ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ သလုိဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔အရ ေရွာင္ရွားရန္အမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ အၾကမ္းဖက္ရက္စက္တတ္ေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ကာလၾကာရွည္စြာရွိထားခဲ့ေပရာ New Light of Myanmar ကဲ့သုိ႔ေသာအစိုးရမီဒီယာမ်ားတြင္ပါရွိေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္သံသယမ်ားကုိေလ်ာ့က် သြားေစမည္မဟုတ္ သလုိ အက်ိဳးအျမတ္လည္းျဖစ္ေပၚမည္မဟုတ္ေပ။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s