“ေအးခ်မ္းအား အၿမီးလွန္ခ်ဳိးျခင္း”

“ေအးခ်မ္းအား အၿမီးလွန္ခ်ဳိးျခင္း”
=================

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားခဲ့ေသာ The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar) စာတမ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ အႏုစိတ္ ေ၀ဖန္ေခ်ပထားေသာ “Racism to Rohingya in Burma; Aye chan’s “enclave” with “influx viruses”” ဟူသည့္ ကမာၻ႔သမိုင္းပညာရွင္ ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar မွ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည့္ စာတမ္းအား “ေအးခ်မ္းအား အၿမီးလွန္ခ်ဳိးျခင္း”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္အား တျဖည္းျဖည္းျခင္း တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းရဲ႕ စာတမ္းမူရင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါေၾကာင္း။

http://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64388.pdf

ကမာၻ႔သမိုင္းပညာရွင္ ပါေမာကၡ Dr Abid Bahar ရဲ႕ အေထာက္အထား ခိုင္လုံစြာျဖင့္ အႏုစိတ္ ေ၀ဖန္ေခ်ပထားတဲ့ စာတမ္းမူရင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါေၾကာင္း။

http://www.scribd.com/doc/118413604/Racism-to-Rohingya-in-Burma-by-Dr-Abid-Bahar

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေတြကို ဖ်က္စီးပစ္ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ၎သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီး နားမလည္ေအာင္၊ “အ”သြားေအာင္ သူ႔ရဲ႕ ဗိုင္းရပ္စ္လို ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ ရခိုင္သမိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးအသားမ်ားႏွင့္ ျပဳစားထားခဲ့ပါသည္။

The International Association of Genocide Scholars ၏ ဥကၠဌေဟာင္း Professor William Schabas မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ “When you see measures preventing births, trying to deny the identity of the people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist; denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live, these are all warning signs that mean it’s not frivolous to envisage the use of the term genocide.”

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္အရ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသည္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီး (Genocide Crime) ကို ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမိုင္းစစ္၊ သမိုင္းမွန္အား ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ သုံးပါးစလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့
14-01-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s