ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ နိုင္ငံသား ဘဂၤလာရခိုင္မ်ား ျမန္မာနိုုင္ငံထဲ စိမ္႔ဝင္လာေနျခင္းအား တားဆီး ကန္႔ကြက္ရန္ သင္႔မွာလည္း တာဝန္ရွိသည္။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ နိုင္ငံသား ဘဂၤလာရခိုင္မ်ား ျမန္မာနိုုင္ငံထဲ စိမ္႔ဝင္လာေနျခင္းအား တားဆီး ကန္႔ကြက္ရန္ သင္႔မွာလည္း တာဝန္ရွိသည္။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ခိုးဝင္လာျပီး သူူတို႔ကို သူတို႔ ရခိုင္လူူမ်ိဳး ဟန္ေဆာင္ေနေသာဘဂၤါလာေခါေတာ ရခိုင္အတုမ်ားကို ေဖၚထုတ္အေရးယူဖို႔ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင္႔ မျဖစ္မေနထည္႔သြင္း စဥ္စားဖို႔ အခ်ိန္အခါက ေတာင္းဆိုေနပါျပီး။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနထိုင္ေနတဲ႔ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံသားဘဂၤါလာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ႏွစ္စဥ္း (၂၀၀၀) ႏွစ္ေထာင္ ကေန (၃၀၀၀)သံုးေထာင္ေက်ာ္ တို႔သည္ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကိုေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေပးအပ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္သို႔ ကူးဝင္လာေနေၾကာင္း ဘဂၤလာအစိုးရမွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။ အလားတူ သတင္းမ်ိဳးကို ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္အစိုးရမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ၾကိမ္းပံုမွန္ ထုတ္ျပန္ေလ႔ရွိပါတယ္။

ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းေဒသ ရြာေတာ္ခရိုင္ ရုန္ေမာ္ျမိဳ႔နယ္ ရုန္ေမာ္ျမိဳ ႔နယ္ ဆိုတာ ဘင္ဒရိုဘင္ခရိုင္က ဘဂၤါလာ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာ သက္သက္သာ ေနထိုင္ရာရြာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ျမိဳ႔နယ္တဝိုက္၌ ေရွ ႔ယခင္ကတည္းက ေနထိုင္လာေသာ ဘဂၤါလာရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ မ်ားသည္ ရြာလံုးကြ်တ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ခိုးဝင္လာျပီးလွ်င္ ထိုမွတဆင္႔ ျပည္မဘက္သို႔ေရြ ႔ေျပာင္းေနထိုင္လာသူမ်ား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါျပီး ၎တို႔ထဲမွ ပညာတတ္အခ်ိဳဆိုလွ်င္လႊတ္ေတာ္အပါဝင္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရွိေသာ အာဏာရွိေနရာ အေတာမ်ားမ်ားမွာ ေနရာယူထားျပီး၍ ယခု အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ခြဲထြက္ျပီး ဘဂၤါလာရခိုင္အတု သမၼတနိုင္ငံ ထူေထာင္ရန္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစား အားထုတ္ လာသျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ ရင္ေလးမိပါတယ္။

ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္က ခိုးဝင္လာတဲ႔ ဘဂၤါလီမူစလင္မ်ားကို စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ရတာ လြယ္ကူသေလာက္ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤါလီရခိုင္မ်ားကိုမူ စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ရန္ အလြန္ ခတ္ခဲ နိုင္ပါသည္။အဘယ္႔ေၾကာင္းဆိုေသာ ၎တို႔သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဘာသာတူ ရုပ္ရည္တူ လူမ်ိဳးတူေတြျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။

သမၼၾကီးကိုယ္တိုင္ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ဘက္က ဘဂၤါလီမူစလင္ေတြ ခိုးဝင္လာတာ မရွိသေလာက္ဘဲလို႔တရားဝင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ႔သလို႔ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္ဘက္က ခိုးဝင္လာေနတဲ႔ ဘဂၤါလီ ဗုဒၶဘာသာရခိုင္အႏြယ္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္မွီ စစ္ေဆးေဖၚထုတ္ျပီး တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေစခ်င္ပါတယ္။က်ေနာ္ ေတာင္းဆို သကဲ႔သို႔ ျမန္မာလူထု တစ္ရပ္လံုးကလည္း လိုလား ေတာင္းဆိုမိမယ္လို ယံုၾကည္မိပါတယ္။
ဤကိစၥကို အခုကတည္းက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ ထည္႔သြင္း မစဥ္စားခဲ႔ရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီးတစ္ခုလံုး ရခိုင္ဟန္ေဆာင္ ေနသူ ဘဂၤါလီရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာတို႔ လက္ထဲက်ေရာက္ သြားမွေတာ႔ဘာမွတတ္နိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ အာဏာအားလံုးကို အစိုးရဘက္က လႊဲေျပာင္း မေပးခင္ ထိုျပည္နယ္ရဲ ႔အနာဂတ္ကို ျမင္နိုင္ေအာင္ၾကည္႔ေစခ်င္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ မိမိကိုယ္ကို ရခိုင္ပါဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနသူ ထက္ဝက္ေက်ာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ နိုင္ငံသားမဟုတ္ တဘက္နိုင္ငံက ခိုးဝင္လာျပီး မိမိတို႔ရဲ ႔ ပိုင္နက္ကို လုယူရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဘဂၤလာေဒ႔ခ်္နိုင္ငံသား ဘဂၤါလီ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္အႏြယ္ဝင္မ်ားဆိုတာကိုပါ တပါးတည္း ထည္႔သြင္းစဥ္စားဖို႔လိုပါ လိမ္မယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အခုတေလာ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္ေနေသာ ALP ေခၚ ဘဂၤါလီ ေခါေတာ ရခိုင္အႏြယ္ဝင္အမ်ားဆံုးျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုတို႔၏ အၾကမ္း ဖက္ မီးရိႈ႔ မုဒိမ္း၊ လုယက္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သား ဟန္ေဆာင္၍ ေနာက္ကြယ္က အၾကမ္းဖက္းေသာင္းက်န္ေနေသာALP အားသမၼတကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားဟုသက ္မွတ္ခဲ႔သည္ ကို ေအာက္မွာ မူရင္း အတိုင္းဖတ္ပါ။

ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂⁄ ၂၀၁၂ တြင္ အပိုဒ္(၄) တြင္

” ယခုကဲ့သို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီး ၿခင္းကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အေသးစိတ္စီစဥ္ျခင္း၊ ေဒသႏၱရလုပ္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အခိ်န္ကိုက္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေတြ႔ရိွရသည့္အျပင္၊ နိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ အစည္းနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွေနသကဲ့သို႔၊ အျခား တစ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမွလည္း အခ်ဳိ႔ေသာ ၿပည္တြင္းျပည္ပအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အေထာက္အထား မ်ားကို ေတြ႔ရိွရပါသည္။” ဟုထည့္သြင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။

ႏို၀ဘၤာ ၁၀ ရက္ေန႕က ထိုင္နိုင္ငံခ်င္းမိုင္ကို ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းကလည္ သမၼတၾကီး ေျပာခဲ႔တဲ႔အတိုင္း ALP အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုကို အတိအလင္း ေျပာဆိုသတိေပးခဲ႔ပါေသးတယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ ALP အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္သူ အုပ္စုကိုဆိုလိုတာပါ။

သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ေၾကညာခ်က္ ထြက္လာအျပီးမွာ ALP ဘဂၤါလီရခိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားအုပ္စုတို႔ဘက္က လက္စားေခ် တံု႔ျပန္တဲ႔အေနနဲ႔ မဆီမဆိုင္ ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားအား ေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္၍ GE တပ္သားတစ္ဦးကို အေသပစ္သတ္ျပီး ၃ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတယ္။ ALP အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ GE တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦးကို ဘဂၤလာ-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ALP ဘဂၤါလီရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ ခိုေအာင္ရာ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းစခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္းထားျပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ- ဘဂၤလာနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ GE တပ္သား (၁) ဦး အသတ္ခံရျပီး (၃) ဦးဖမ္းဆီးသြားမႈမွာ ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ ALP ရဲ႕ လက္ခ်က္ဆိုျပီး ကုလားတန္ သတင္း ဌာနရဲ႕ သတင္းတပုဒ္မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဘဂၤါလီ ေခါေတာ ရခိုင္အႏြယ္ဝင္ အမ်ားစုျဖင္႔ ဖြဲ႔စည္းစားေသာ ALP အၾကမ္းဖက္သမားတို႔က အစိုးရကို ဤသို႔စြပ္စြဲထားျပန္။

“ စစ္တပ္ဖက္က ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားၾကီးရထားတာရွိတယ္။ အဲဒါ ကိုလည္း ဦးေအာင္မင္းကို တရား၀င္ ေျပာလိုက္တယ္။ အခုျဖစ္ပြားတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြမွာ ရခိုင္ျပည္လြတ္ ေျမာက္ေရး ပါတီဖက္က လံုး၀ ပတ္သက္မႈမရွိဘူးဆိုတာကို ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္” လို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ခ်မ္းမိုင္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ ေၾကာင္း ခိုင္သုခ၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို နိရဥၥရာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ရိုက္တာရဲ႕ သတင္းတပုဒ္မွာေတာ့ RNDP ပါတီရဲ့ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး “ဦးလွေစာ”ကေတာ့ ဇြန္လနဲ႕ ေအာက္တိုဘာလေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ သုတ္သင္ေရး အၾကမ္း ဖက္မႈ ေတြမွာသူတို႕ပါတီက လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ၾကိဳးကိုင္တာမဟုတ္ဘူးရယ္လို႕ ျငင္းဆိုေပမယ္ ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနနဲ႕ အင္တာဗ်ဴးတဲ့အခါ ေအာက္ေျခကပါတီဝင္ေတြ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္လို႕ ဝန္ခံေျဖဆိုသြားေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

အဓိကရုန္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈ အေထာက္အထားေတြ႕ရွိရင္ RNDP ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ႏိုင္တယ္လို႕သမၼတဦးသိန္းစိန္က သတိေပးထားေၾကာင္း ဒီသတင္းကို RNDP ဘက္၊ စစ္တပ္ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးဆီမွ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ရရွိထားတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ — with Naing Win Zahid and 48 others.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s