ဘယ္ေခတ္မွ မရွိဘူးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ

ဘယ္ေခတ္မွ မရွိဘူးသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရ

M-Media
ေနသစ္ထြန္း

ဒီမိုုကေရစီစနစ္သစ္သို႔ တက္လွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္အေရး ယခင္က ထက္ ပိုမို ရရွိလာသည္႔ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္ကပင္ မရွိခဲ့သည္႔ ပံုစံမ်ိဳးုျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ၊ လူ႔အခြင့္အေရး တို႔ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေန ရသည္႔အျပင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္မရွိ ပိတ္ပင္ခံရသည္။

ဘာသာ၊ သာသနာကိုကာကြယ္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕သည္ ကရင္လူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ကိုခ်ိဳးေဖာက္ လာၾကသလို ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င့္သံုးေနေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကိုပင္ က်င့္သံုးခြင့္မရွိေအာင္ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမွဳကို တားျမစ္ လာၾကသည္။

ဘာသာမ တူသူမ်ားႏွင္႔ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး အရ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ ၊ အိမ္ေျခေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳရန္ ကရင္ ျပည္နယ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာ ေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ က ၁၀.၉.၂၀၁၂ ေန႔တြင္ စည္းကမ္းခ်က္ ေလးခ်က္ပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး အမွတ္(၈၁) ဂလိုဘယ္ပို႔စ္ ဂ်ာနယ္မွ ယင္းသတင္းကို ေအာက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ မ်က္ႏွာ ဖံုး သတင္းအျဖစ္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ဘားအံၿမိဳ႕ မဲေဘာင္ ေက်ာင္း တိုက္တြင္ ၁.၁၂.၂၀၁၂ ျပဳလုပ္ေသာ ကရင္ ျပည္နယ္ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာေတာ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ က အစည္း အေ၀းမွ ခြင့္ျပဳလာလ ကုန္ဆံုး ျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္႔ ကာလ ေရာက္ရွိလာ၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထံ သတိေပးႏိႈးေဆာ္လႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသတိေပးႏိႈးေဆာ္လႊာတြင္ ဘာသာျခားဆိုင္မ်ားသို႔ ပစၥည္း သြား ေရာက္ ၀ယ္ယူပါက ရဟန္းေတာ္ျဖစ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀၀ ၊ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္မည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မဲေဘာင္ေက်ာင္းတုိက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင္႔ ကရင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား အပိုဒ္ (၃၅) တြင္ျပဌာန္းထားေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္လာခဲ့သည္။

“ ဘာသာျခားေတြနဲ႔ စီးပြားေရး မလုပ္ဖို႔ တခါမွ တားျမစ္တာ မၾကံဳဖူးဘူး။ ဒီလိုေၾကညာလုိက္ေတာ့ မြတ္စလင္ ေတြကို လည္းေစ်းမေရာင္းရဲ ၊ မြတ္စလင္ေတြဆီကလည္း ေစ်းမ၀ယ္ရဲ ဘူး။ ဒဏ္ရိုက္ခံထိမွာ စိုးတယ္ ” ဟု ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ယင္းသို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ လွိဳင္းဘြဲ႕ ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ က်ံဳဒိုး ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ရၿပီး ေက်းလက္ေန ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ၿမိဳ႕တက္ေစ်း၀ယ္မွဳ နည္းပါးခဲ့ရသည္။

“ျမ၀တီလမ္းမွာ အဖမ္းအဆီးရွိတာေရာ၊ မြတ္စလင္နဲ႔ ေစ်းေရာင္း၀ယ္လုပ္ရင္ ဒဏ္ရိုက္မယ္လို႔ ေၾကၿငာလုိက္တာေရာ ၊အဲဒါေတြေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္း၀ယ္မေကာင္းဘူး” ဟု က်ံဳဒိုးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းသည္ တစ္ဦး က ေျပာပါ သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မွဳ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္ ဟု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၃၄၉ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ကရင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕ သည္ မိမိလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဘာသာျခားထံမွ ၀ယ္ယူရန္ ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနၾကသည္။

“ဘာသာျခားဆီက ေစ်း၀ယ္ရင္ ဒဏ္ေငြရိုက္မယ္ဆိုေတာ့ ရဲကပဲရိုက္မလား၊ ဘုန္းႀကီးကပဲရိုက္မလား ေတာ့ အေသအခ်ာမ သိဘူး။ ဒါေပမယ္႔ ဘာသာျခားဆီမွာေတာ့ ေစ်းမ၀ယ္ရဲဘူး” ဟု နဘူးရြာမွာ ကရင္အမ်ဳိးသမီး ႀကီးက ေျပာပါသည္။

၀မ္းစာေရးအတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာရုန္းကန္ေနသူ ၊ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အေလးမထားႏိုင္ပဲ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဘာသာမခြဲျခား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ ကားလိုၾကသည္။ “ကြ်န္ေတာ္မွာ မိသားစုႀကီးတယ္။ ကေလးေျခာက္ေယာက္ရွိတယ္။ သူတို႔ေတြ စား၀တ္ ေနေရးအတြက္ ေတာ္ေတာ္လံုးပန္းေနရတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ေၾကညာခ်က္ထုတ္တာကို ဂရုမစိုက္ႏုိင္ပါဘူး။ ကိုယ္ စီးပြားေရး မေျပလည္ရင္ ဘယ္သူကမွ် ဘာမွေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ဘာသာ၀င္နဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္ ေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္မွာပဲ ” ဟု လွိဳင္းဘြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚလန္း ေက်းရြာေန ကရင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဤသို႔ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစရန္ လွဳံေဆာ္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိခုိက္လာ မည္ကို ကရင္ျပည္သူမ်ား အထူးစိုးရိမ္ေနၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကရင္ျပည္နယ္ ဟာ လြတ္လပ္ေရး ေနာက္ပိုင္း ကတည္းက မၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့တာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အခု ေကအန္ယူနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့လို႔ အရင္ကနဲ႔ မတူပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းလာ ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔တေတြ ၀မ္းသာေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရံုရွိေသး ဘာသာ၊ သာသနာ ကာ ကြယ္ေရးလို႔ ဆိုၿပီး တည္ၿငိမ္မွဳ ပ်က္ျပားေအာင္ အစၥလာမ္ ဘာသာကို တိုက္ခိုက္ တဲ႔ စာရြက္ေတြ၊ ဒီဗီြဒီ အေခြ ေတြ ပ်ံ႕ႏွံလာခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာေရး မွိဳင္းတိုက္တာေတြ မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန ဘာသာ၀င္ေတြ အ ခ်င္းခ်င္း နားလည္မွဳ လြဲၿပီး ဘာသာေရး ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးပါတယ္” ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနသူ ကရင္လူငယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ က်င့္သံုးေနေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသား အခြင့္ အေရး ကို လည္းေကာင္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ အျပားက လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔ ယခင္ ကထက္ ရရွိခံစားေနၾက ေသာ္လည္း ဘာသာေရး မုန္းတီးမွဳ ျဖန္႔ခ်ီေနၾကေသာ ဘုန္းႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္မ်ား သည္ ယင္းအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္ ဆံုးရံႈးေနပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s