အတန္းပုိင္ ဆရာမက ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားအား ရုိက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းအား မေက်နပ္၍ ပညာေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကား

Musa Fir shared Aye Chan Mon‘s photo.

အတန္းပုိင္ ဆရာမက ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားအား ရုိက္ႏွက္ဆံုးမျခင္းအား မေက်နပ္၍ ပညာေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကား

တနသ္ာရီတုိင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အထက(၂) ဒုတိယတန္း (စီ) တြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ယခင္ ေၾကာင္ငယ္ရပ္ (ယခု- ကန္ၾကီးရပ္ သဲကြင္း ) တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးတင္ထြန္း ၊ ေဒၚနဲြ႔ႏဲြ႕ရွင္တုိ႔၏ သား ေမာင္ထက္ဇာနည္ထြန္း အား ၄င္း၏ အတန္းပိုင္ ဆရာမ ေဒၚျဖဴျဖဴသြယ္က ေက်ာင္းတက္ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္ ရုိက္ႏွက္ ဆံုးမမႈ ကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးထံ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
တုိင္ၾကားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၄င္းတုိ႔သည္ (၆-၁-၂၀၁၃) ရက္ေန႔ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ၀ဲကၽြန္း ေက်းရြာ မီးေလာင္သည့္ ေနရာသုိ႔ ခရီးသြားေရာက္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းတြင္ ခြင့္တုိင္ၾကားရန္ အခ်ိန္မရ၍ ခေလးျဖစ္သူကုိပါ ေခၚသြားရာ ေက်ာင္း (၂) ရက္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရီးမွ ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ကေလးအား ေက်ာင္းျပန္တက္ေစရာ ကေလး ေက်ာင္းမွ ျပန္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးေပးသည့္ အခ်ိန္က်မွ ဓာတ္ပံုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ညိဳမဲေနသည့္ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားအား ေတြ႔ရသျဖင့္ ကေလးအား ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ၄င္း၏ အတန္းပုိင္ ဆရာမ ေဒၚျဖဴျဖဴသြယ္က ကေလး ေက်ာင္းပ်က္ကြက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရိုက္နက္ရာ ကေလးမွ ေၾကာက္ရႊံ႕ၿပီး အတန္းထဲတြင္ ပတ္ေျပးသျဖင့္ ဆရာမက ေဒါသပုိထြက္ၿပီး ပုိရုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ထုိသုိ႔ ရိုက္ႏွက္မႈ အေပၚ မိဘရွင္မ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးထံ တုိင္ၾကားရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေရွ႕တြင္ ဆရာမ ေဒၚျဖဴျဖဴသြယ္က ၄င္းက ရုိက္ႏွက္ရာတြင္ လက္လြန္သြားေၾကာင္း ၀န္ခံ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယတန္း(ဘီ)မွ ဆရာမ ျဖစ္သူ ေဒၚျပည့္ျပည့္စုိး ဆုိသူမွ ”ကုိယ့္သားသမီး ပညာေရးကို မသိ ေၾကာင္း၊ ဆရာမ ဆုိရင္ ရုိက္ပုိင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ၾကိဳက္တဲ့ေနရာ သြားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ရွင္တုိ႔ အေရွ႕မွ သြားလွ်င္ ကၽြန္မ ေနာက္မွ လုိက္ေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ““ ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ထုိျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိဘမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးတင္ထြန္း ေဒၚႏဲြ႕ႏဲြ႕ရွင္ တုိ႕က ေက်နပ္မႈ မရွိသည့္ အတြက္ အဆုိပါ ဆရာမ (၂) ဦးအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေပးပါရန္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ထံသုိ႔ တုိင္ၾကား ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ၿမိတ္ပုလဲေျမ http://myeiknews.blogspot.com/ တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s