ထိပ္တန္းေရာက္ေနသူ အမ်ားစုဟာ မတရား အျမတ္ၾကီးစားကာ အခြန္တိမ္းေရွာင္ခ်င္တဲ႕ လူေတြ

ျမန္မာ႕ စီးပြားေရး ေလာကမွာ ထိပ္တန္းေရာက္ေနသူ အမ်ားစုဟာ မတရား အျမတ္ၾကီးစားကာ အခြန္တိမ္းေရွာင္ခ်င္တဲ႕ လူေတြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္ ။

အဲဒီလုိ ျဖစ္ပြားေအာင္ အဓိက အကူအညီ ေပးသြားတဲ႕ လူမ်ားကေတာ႕ အစုိးရ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာ သူတုိ႕ ႏူိ၀င္ဘာလ 26 ရက္ 2012 ခုႏွစ္က Black List အျဖစ္က ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တဲ႕ အမည္စာရင္းက သက္ေသျပေနပါတယ္ ။

ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုိ တရား၀င္ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း အလွ်င္းမရွိဘဲ ကုမၸဏီအမည္ကုိသာ Black List အျဖစ္ ေၾကာ္ျငာတဲ႕ အတြက္ အဲဒီလူေတြဟာ ေနာက္ကုမၸဏီတခု ေျပာင္းဖြင္႕ ခဲ႕ ၾကလုိ႕ အမည္ပ်က္စာရင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Company အမည္သာ ကြဲျပားသြားျပီး လူနံမည္နဲ႕ မွတ္ပုံနံပါတ္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သြားတူေနတာေတြ႕ ရမွာပါ ။

တခ်ိဳ႕ ဆုိ ကုမၸဏီ တခု Black List သြင္းလုိက္ရင္ ေနာက္တခု ေျပာင္းဖြင္႕ ရင္းက လုပ္ငန္းတမ်ိဳးတည္း အတြက္ ကုမၸဏီ ( ၇ ) ခုေလာက္ထိကုိ တစ္ေယာက္တည္း ဖြင္႕ လွစ္ခဲ႕ ေၾကာင္းေတြ႕ ရပါတယ္ ။

ဒါေတြကို အစုိးရဟာ သိသိၾကီးနဲ႕ လဘ္စားကာ အေရးယူျခင္း အလွ်င္းမရွိခဲ႕ တဲ႕ အျပင္ လူပုဂၢိဳလ္ ၅၈၇ ဦး ကုိ အမည္ပ်က္ စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ႕ သည္ဟု ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ လူအေရအတြက္ အရွက္မဲ႕ စြာ လိမ္ညာျပီး ေၾကာ္ျငာခဲ႕ ပါတယ္ ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s