မုစ္လင္မ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤစစ္တမ္း(Survey) ကို ေျဖေပးပါ။

မုစ္လင္မ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေက်းဇူးျပဳ၍

ဤစစ္တမ္း(Survey) ကို ေျဖေပးပါ။

ဒီေန႔ ဦးဇင္းတစ္ပါးရဲ႕ ဗီဒီယိုေခြကို ၾကည့္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ အခ်က္အလက္အမွားေတြ ပါေနတယ္။ အဲဒီထဲက တစ္ခုကေတာ့ “ဟုိမွာ ၾကည့္စမ္း ၇၈၆၊ ၇၈၆ ကို ေပါင္းလိုက္ရင္ ၂၁။ ၂၁ ရာစုေရာက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုစ္လင္မ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမယ္။ ဒီလို သူတို႔ စီမံကိန္းက။” အဲဒီဗီဒီယိုရဲ႕ လင့္ခ္ကေတာ့

http://www.youtube.com/watch?v=qr0iHGRJxOw

ေကာင္းၿပီ။ အဲဒီ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ဦးဇင္း ေဟာၾကားခဲ့သလို “၂၁ ရာစုေရာက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုစ္လင္မ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမယ္”ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြက သုံးေနတာလား။ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက မုစ္လင္မ္ေတြအေနနဲ႔ သုံးႏႈန္းေနခဲ့ရတာပါလဲ။

က်ေနာ္တို႔ မုစ္လင္မ္ေတြဟာ မည္သည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္စကားကို ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္စာကို ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ၊ က်ေနာ္တို႔ အစၥလာမ္ သာသနာ ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ဆုံးမသြန္သင္ခ်က္အရ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”ဆိုတဲ့ အာရဗီ၀ါက်ကို ရြတ္ဆို၊ သုံးစြဲ၊ ေရးသား၍ အစျပဳၾကရပါတယ္။ ဒီလိုအစျပဳျခင္းကို မဂၤလာရွိ ေသာ အမလ္ (အျပဳအမူ)အျဖစ္ မွတ္ယူက်င့္သုံးၾကပါတယ္။ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”ရဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကေတာ့ “In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful”လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ျမန္မာျပန္ရင္ေတာ့ “မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာညွာတာေတာ္မူေသာ၊ အနႏၲကရုဏာေတာ္ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ အစျပဳပါအံ့”လို႔ ရပါတယ္။
၇၈၆ ရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အာရဗ္လူမ်ဳိးေတြဟာ အဗ္ဂ်ဒ္လို႔ေခၚတဲ့ အကၡရာေတြမွာ ကိုယ္စီ ဂဏာန္းေတြေပးတဲ့ စနစ္တစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အဗ္ဂ်ဒ္ဆို တဲ့ စနစ္ကို အေျခခံၿပီး၊ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”ဆိုတဲ့ ၀ါက်မွာပါရွိတဲ့ အကၡရာေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္တန္ဖိုးေတြကို ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ ခုႏွစ္ရာ၊ ရွစ္ဆယ္ ေျခာက္ရတဲ့အတြက္ ၇၈၆ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”အား အာရဗီဘာသာစကားနဲ႔ ေရးသားဖို႔ အခက္အခဲရွိတဲ့ မုစ္လင္မ္ေတြက သုံးစြဲခဲ့ၾကတာပါ။ အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယတိုက္ငယ္ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမွာရွိတဲ့ မုစ္လင္မ္ေတြက ေရးသား သုံးစြဲခဲ့ၾကတာပါ။

ဦးဇင္းအေနနဲ႔ ၇၈၆ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုတင္ျပခဲ့သလို “၂၁ ရာစုေရာက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုစ္လင္မ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမယ္”ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြက သုံးစြဲေနခဲ့ၾကျခင္း အလ်ဥ္း မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုလည္း အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ရဲ႕ မည္သည့္ အာလင္မ္ ပညာရွင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ဖြင့္ဆိုထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ဒီလို စြတ္စြဲခ်က္ဟာ အေျခ အျမစ္မဲ့၊ အေထာက္အထားမဲ့ စြတ္စြဲခ်က္တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းေကာက္(Survey)လုပ္ၿပီး၊ တင္ျပေပးသြားပါ့မယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အစၥလာမ္သာသနာရဲ႕ သြန္သင္ခ်က္ ေတြကို အားလုံး သိရွိနားလည္သြားေအာင္ပါ။ မုစ္လင္မ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားလုံး ေက်းဇူးျပဳ၍ မွတ္ခ်က္မ်ား (Comment)တြင္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၁။ ၇၈၆ သည္ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”ဆိုသည့္ အာရဗီ၀ါက်အစား သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္သည္မွာ မွန္ပါသလား။

အေျဖ ေရြးခ်ယ္ရန္
==========

(က) လုံး၀ မွန္ကန္ပါသည္။ (ခ) လုံး၀ မွားပါသည္။ (ဂ) မသိပါ။

၂။ ထိုသုိ႔ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”အား ၇၈၆ အကၡရာျဖင့္ သုံးစြဲရျခင္းသည္ အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”အား ေရးသားရန္ အခက္အခဲရွိ၍ သုံးစြဲေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား။

အေျဖ ေရြးခ်ယ္ရန္
==========

(က) လုံး၀ မွန္ကန္ပါသည္။ (ခ) လုံး၀ မွားပါသည္။ (ဂ) မသိပါ။

၃။ “ဗိစ္မိလႅာဟိရ္ရဟ္မာနိရ္ရဟီးမ္”အား ၇၈၆ ဟု ဖလွယ္၍ ေရးသားသူမ်ားအေနႏွင့္ “၂၁ ရာစုေရာက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မုစ္လင္မ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ရမယ္”ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ မုစ္လင္မ္ေတြက သုံးစြဲေနျခင္းဆိုသည္မွာ မွန္ကန္ပါသလား။

အေျဖ ေရြးခ်ယ္ရန္
==========

(က) လုံး၀ မွန္ကန္ပါသည္။ (ခ) လုံး၀ မွားပါသည္။ (ဂ) မသိပါ။

၄။ လူႀကီးမင္း (မွတ္ခ်က္ေပးသူ)အေနႏွင့္ အျခား ေရးသားတင္ျပလိုသည္ကို တင္ျပေပးပါရန္။

ဤအမွတ္ (၄) ေမးခြန္း၏ အေျဖအား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားတင္ျပႏိုင္ပါသည္။ မေျဖလိုပါကလည္း ရပါသည္။ အေရးမႀကီးပါ။

အေျခအျမစ္မဲ့၊ အေထာက္အထားမဲ့ေသာ စာအုပ္၊ စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကား၍ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိေနၾကေသာသူမ်ား၏ မုသား၀ါဒအသီးသီးမွ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ကင္းေ၀းလြတ္ေျမာက္ၾကၿပီး၊ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္သုံးပါးစလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ အာမီးန္။

ခ်မ္းေျမ့
16-01-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s