ကခ်င္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ကခ်င္ျပည္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ကခ်င္ျပည္ အင္ဂ်န္းယန္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူမွ ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆုိပါ အေရးႀကီးအဆိုမွာ “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ KIO/KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေရး” အဆိုျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီး အဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက “ဒီအဆိုဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ အဆုိျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနမွာမဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရရယူရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးမွ ေထာက္ခံသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူတင္သြင္းသည့္ အဆိုအား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s