မႈလေနရာျပန္ေနလိုေၾကာင္းေျပာသျဖင့္ လူမဲ့ ရိုပာင္ဂ်ာအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ ခံရ

Rohingya_burning_of_Rakhine_village

မႈလေနရာျပန္ေနလိုေၾကာင္းေျပာသျဖင့္  လူမဲ့ ရိုပာင္ဂ်ာအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕   ခံရ

SK
အီရန္သံအမတ္ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္ ႏွင့္ ရိုပာင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စစ္ေတြ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ေခၚယူေတြ႔ဆံုစဥ္ ရိုပာင္ဂ်ာ ကိုယ္စားလုယ္ ၂ဦးျဖစ္သည့္  ဦးေက်ာ္မင္း ႏွင့္ ဦးေမာင္ျဖဴ တို႔က မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ မႈလေနရာမ်ားတြင္ က်န္ရွိေနသည့္အိမ္ေျခအနည္းငယ္တြင္ မိိ္မိတို႔ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ား ျပန္လည္ေနထုိုင္လိုေၾကာင္း၊ အစပိုင္းတြင္ တစ္အိမ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္စု ေလးငါးစု စုေပါင္းေနထိုင္လွ်င္ ျဖစ္နိင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
“နာဇီ အကြက္ ၄ မွာရွိတဲ့ ဦးေရွာ္လ္ေကးအူလာ ရဲ႕အိမ္ကုိုစရိႈ႕တာပါ။ သခ်ဳိင္းေပာာင္းနဲ႔ နီးေတာ့ အေလာင္းကိုမီးရိႈ႕ရင္းနဲ႔ ကူးတယ္လို႔ အျပင္မွာ၀ါဒျဖန္႔ထားတယ္ “ပာု ေဒသခံတစ္ဦး ကေျပာသည္။ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ အိိမ္အေရအတြက္မွာမႈ အနည္းဆံုး ၄၇အိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းမ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးကေျပာသည္။  “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိုပာင္ဂ်ာေတြ ကနာဇီကို ထင္ထင္ ေပၚေပၚသြားလို႔မရေတာ့ဘူး၊ေတြ႔တာနဲ႔ အသတ္ခံရမွာ၊သူတ္ို႔မသိေအာင္ သြားၾကည့္တာမွာ ကၽြန္ေတာ့မ်က္ေစ့နဲ႔ျမင္တာတင္ ၄၇ အိမ္ရွိတယ္  “ပာု ရိုပာင္ဂ်ာတစ္ဦး ကေျပာသည္။ နာဇီရပ္ကြက္ တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ရိုပာင္ဂ်ာမ်ားပိုင္ အိမ္ေျခ ၃၇၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ရိုပာင္ဂ်ာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ေနရာျဖစ္ သည္။ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ-ရိုပာင္ဂ်ာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ နာဇီရပ္ကြက္ေန ရိုပာင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအားလံုး သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အိုးအိမ္မဲ့မ်ား အျဖစ္ေနထိုင္ေနၾကရသည္။  ပဋိပကၡအတြင္္း ဖ်က္ဆီးမခံရသည့္ ရိုပာင္ဂ်ာပို္င္ အိမ္ေျခ ၁၄၀၄အိမ္ရိွေသာ္လည္း အဆုိပါအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုင္ျခင္းမျပဳရန္ အာဏာပိုင္အခိ်ဳ႕က လာေရာက္ညြန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
အထက္ ပါ က်န္ရွိ အိမ္ မ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားကို ရိုပာင္ဂ်ာမ်ား(ရခိုင္အေခၚ ဘဂၤလီ) အားမုန္တီးသည္ပာုဆုိေသာ ရခိုင္မ်ားက အလုအယက္ယူငင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသ္ိရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း အ္ိ္္မ္ေျခ  ၂၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ဗလီ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ၁၈ လံုးအနက္ ၁၀ လံုးမွာဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ သမိုင္း၀င္ဗလီ မ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ပာု ရိုပာင္ဂ်ာမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။
ရခိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ နာဇီရပ္ကြက္ေနရိုပာင္ဂ်ာ ၁၁၄ ဦး၏အေလာင္းမ်ား ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s