ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ုံးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ၈၆ ခုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕႐ုံးတြင္ ယေန႔ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႕ အစည္း ၈၆ ခုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားသည့္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ တခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

“အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အလုံးစုံတူညီရမယ္လို႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါ ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ႏုိင္ငံေရး တည္ေဆာက္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္စည္းလုံညီညြတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ တူညီတာေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚ တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

မတူညီမႈေတြကိုလည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ေက်ာ္လြန္တဲ့ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း မႈ နည္း လမ္းနဲ႔ အေျဖရွာၿပီး လက္တဲြလုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေတာင္း ဆုိ ရျခင္းဟာလည္း ျပည္တြင္းျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံ အေန နဲ႔ ေခတ္မီတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းထူေထာင္ရန္နဲ႔ ေခတ္မီအမ်ဳိးသားစီးပြားေရးတစ္ရပ္ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္ ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတဲ့ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိ တုိက္တြန္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားမွာ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ အခန္း က႑ အေရးပါမႈကို အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိက္တယ္”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s