ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရႊေမာင္အား ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ (၁၁၅) ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား၌ေတြ႔ရစဥ္။

RB News‘s photo.
ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရႊေမာင္အား ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္ (၁၁၅) ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနား၌ေတြ႔ရစဥ္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s