သမိုင္းဟူသည္ ဤသို႕တည္-၈ [မဂိုမင္းဆက္ သမိုင္းအမွန္ – အိမ္တြင္းပုန္းတာ အစၥလာမ္ေၾကာင့္လား]

M-Media
ရဲရင့္သစၥာ

ယခုေဆာင္းပါးမွာ အစၥလာမ္သာသနာ ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သမိုင္းအလြဲမ်ားစြာ ထည့္သြင္းေ၇းသားထားတဲ့ ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ား ႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္ မူ၇င္းစာအုပ္လင္ခ့္ စာအုပ္ကိုဤ က်မ္းငယ္ျပဳစုသူ ရဲရင့္သစၥာမွ သမိုင္းအမွန္မ်ား ျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေရးသားသာ စာအုပ္မွ အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္

Thamine-Hu-the

မဂိုမင္းဆက္ သမိုင္းအမွန္

သမိုင္းအမွားၾကီး ေနာက္တစ္ခ်က္ကိုတင္ျပရမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္- မဂိုမင္းဆက္ေတြ အိႏၵိယကို စိုးစံခဲ့တဲ့ ႏွစ္အေရအတြက္ပါ။ ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ားႏွင့္ သမိုင္း႐ႈေထာင့္စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၉)မွာ မဂို မင္းဆက္ေတြဟာ အိႏၵိယကို ႏွစ္ေပါင္း (၁၃၀) ခန္႕စိုးစံ ခဲ့တယ္လို႕ ေရးသားထားပါတယ္။ အမွန္ တစ္ကယ္ ကေတာ့ မဂိုမင္း ဘာဘရ္ က စလို႕ မဂိုေနာက္ဆုံးမင္းဆက္ ဘဟာဒူရ္ရွားဟ္(၂) အထိ စုစုေပါင္းနန္းစံသက္ (၃၃၁) ႏွစ္ရွိပါတယ္။ မဂိုမင္း ဘာဘရ္ လက္ထက္ (၁၅၂၆) ကေန မဂိုမင္း ဩရန္ဇစ္(၁၇၀၇) အထိ တြက္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၈၁) ႏွစ္ရွိေနပါျပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ မဂိုမင္းဆက္ေတြဟာ အိႏၵိယကို ႏွစ္ေပါင္း (၁၃၀) ခန္႕စိုးစံခဲ့တယ္ လို႕ ေရးသားျခင္း ဟာ သမိုင္းအမွန္ နဲ႕ ယွဥ္ရင္ လြဲမွားကြာဟေနပါတယ္။ (ကိုးကား-The Mughals of India)

ဗုဒၶဘာသာျမစ္ဖ်ားႏွင့္သမိုင္း႐ႈေထာင့္ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ(၅၀)ပါ သမိုင္းအမွားၾကီး တစ္ခုကေတာ ့မဂိုမင္းဩရန္ဇစ္ကို ေနာက္ဆုံး မင္းဆက္လို႕ေရးသားထားျပီး၊ဩရန္ဇစ္မင္းေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ မင္းဆက္ လုံးဝ ျပတ္ဆဲသြားခဲ့တယ္လို႕ ေရးသားထားျခင္းပါဘဲ။ မဂိုမင္းဆက္ရဲ့ေနာက္ဆုံး မင္းဟာ ဩရန္ဇစ္ မင္းလုံးဝ မဟုတ္သလို၊ ဩရန္ဇစ္မင္းေနာက္ပိုင္းအိႏၵိယႏိုင္ငံ မွာ မဂိုမင္းဆက္ျပတ္ ဆဲသြားခဲ့တာလည္း လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ မဂိုမင္းဆက္ရဲ့ေနာက္ဆုံးမင္းဟာ ဘဟာဒူရ္ရွားဟ္(၂) (ခ) အဗူဇဖရ္ ေစရာ ဂ်ဳဒ္ဒီးန္ မုဟမၼဒ္ဘဟာဒုရ္ ရွားဟ္ဇဖရ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမင္းကို အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ဟာ ၁၈၅၈ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို ေခၚေဆာင္လာျပီး အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ မဂိုမင္းဆက္ ဟာ အဲဒီ မင္းေနာက္ပိုင္းမွာ မွ ျပတ္စဲ သြားတာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။

အိမ္တြင္းပုန္းတာ အစၥလာမ္ေၾကာင့္လား

အိႏၵိယမွာဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မြတ္စ္လင္မ္မဂိုမင္းေတြ လက္ထက္ကေနစျပီး အိမ္တြင္း ပုန္းေတြျဖစ္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို အိမ္တြင္းပုန္း ခိုင္းထားတဲ့ဘာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာရဲ့ သြန္သင္ခ်က္က အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တစ္စိမ္း အမ်ိဳးသား ေတြနဲ႕ ေဒြးေရာယွက္တင္မေနဖို႕၊ ဝတ္စားဆင္ယင္တဲ့ အခါမွာ ခႏၶာအလွအပကို ေဖာ္မဝတ္ဖို႕၊ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ျပင္ပကိုထြက္ျပီး လမ္းမသလားဖို႕စတာေတြပါ။ အေၾကာင္း တစ္စုံ တစ္ရာရွိရင္ေတာ့ အိေျႏၵရွိစြာ ဝတ္ဆင္ျပီး ျပင္ပကို ထြက္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနထိုင္သြားလာပုံ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံပုံေတြဟာ အျခား အျခားေသာ ဘာသာေတြရဲ့သီလရွင္ (သို႕) Nuns ေတြရဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႕ခပ္ဆင္ဆင္ပါဘဲ။ အျခား ဘာသာေတြနဲ႕ အဓိက ကြာတာကေတာ့ အစၥလာမ္မွာက မြတ္စ္လင္မ္ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းဟာ တစ္စိမ္း အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ေရာေႏွာမေနဖို႕၊ ဝတ္စားဆင္ယင္တဲ့အခါမွာ ခႏၶာအလွအပကို ေဖာ္မ ဝတ္ဖို႕၊ အေၾကာင္း တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ျပင္ပကိုထြက္ျပီး လမ္းမသလားဖို႕ ျပ႒ာန္း ထားေပမဲ့၊ အျခားဘာသာေတြမွာေတာ့ အဲဒီလိုစည္းကမ္းဟာ သီလရွင္ Nuns လူတန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ဘဲ ျဖစ္ေနတာပါ။ (ဥပမာ-ခရစ္ယာန္သီလရွင္မ်ား)

ဟိႏၵဴဘာသာရဲ့က်မ္း၊ ရိေဝဒ (Rig Veda) က်မ္းအမွတ္ ၈၊ မႏၲန္ အမွတ္ ၃၃၊ အပိုဒ္ ၁၉ မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႕ မိမိရဲ့မ်က္လႊာကိုခ်ထားဖို႕၊ မိမိအဝတ္အစားနဲ႕ ေခါင္းျမီးခ်ဳံ က ဖုံးကြယ္ထား တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို မေဖာ္ဖို႕၊ မိမိတို႕ရဲ့ေျခေထာက္ေတြကို ခြဲမထားဖို႕(ေစ့ထားဖို႕) ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ့သမၼာက်မ္း ၊ ေကာရိႏၲဳဩဝါဒစာ (၁)၊ ၁၁း၅၊၆ မွာ “မိန္းမမည္သည္ကား၊ မိမိ ေခါင္းကိုမဖုံးဘဲ ဆုေတာင္းေသာ္၎၊ ပေရာဖက္ ျပဳေသာ၎၊ မိမိေခါင္းအသေရကိုရွုတ္ခ်၏။ ထိုသို႕ျပဳလွ်င္ ဆံပင္ရိတ္သည္ႏွင့္တူ၏။ မိန္းမသည္မိမိ ေခါင္းကိုမဖုံးလွ်င္ ဆံပင္ကိုျဖတ္ေစ။ ဆံပင္ ျဖတ္ျခင္း၊ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းအရာသည္ ရွက္စရာရွိလွ်င္ေခါင္းကိုဖုံးေစ။”

ဟိႏၵဴဘာသာမွာအမ်ိဳးသမီးေတြကို ေျခေထာက္ေတာင္ ခြဲမထားဖို႕ (ကားမထားဖို႕) တားျမစ္ ထားတဲ့ေနာက္ေတာ့ အိမ္တြင္းပုန္းခိုင္းထားသလား မပုန္းခိုင္းထားဘူးလား ဆိုတာကိုေတာ့ ကိုယ့္ဟာ ကိုယ္သာဆင္ျခင္ၾကည့္ပါေတာ့လို႕။ ရိေဝဒက်မ္းဟာ တမန္ေတာ္မုဟမၼဒ္ မေမြးဖြားခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရင္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္ဆိုတာေလာက္ကိုေတာ့သိမယ္လို႕ ယူဆပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ခရစ္ ယာန္ ဘာသာမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဦးေခါင္းကို မဖုံးရင္ ဆံပင္ကိုရိတ္လို႕ေတာင္ျပစ္ဒဏ္ ျပ႒ာန္း ထားပါေသးတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာသာမွာေတာ့
အမ်ိဳးသမီးေတြ ဦးေခါင္း မဖုံးရင္၊ အေၾကာင္းတစ္စုံ တစ္ရာမရွိဘဲ အျပင္ထြက္ရင္ အျပစ္ဒဏ္ေပးရတာမ်ိဳး လုံးဝ မရွိပါခင္ဗ်ား။

ဆက္ရန္- သမိုင္းဟူသည္ ဤသို႕တည္ [“ဒါကာ” ႏွင့္ “ဓားကာ” အလြဲ- လူတို႕သဘာဝ]

ref

Related Posts

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s