ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္အာဏာပုိင္မ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မတရားအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား

ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္အာဏာပုိင္မ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မတရားအႏုိင္က်င့္မႈမ်ား
*******************************************
Qutub Shah , RB News , 20.1.2013
ေပါက္ေတာ ။ ။ ယမန္ေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္သည္ ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ဒြမ္းဖာရာေက်းရြာသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိေက်းရြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုသိရ သည္။ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအား မိမိတုိ႔ ၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ျပန္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ ဒုကၡသည္မ်ားက လုံေလာက္ေသာ လုံၿခဳံေရးအျပင္ မိမိတုိ႔ ၏ေနအိမ္မ်ား ကုိျပန္လည္ေဆာက္ေပးရ မွသာ ျပန္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေတာင္း ဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဦးလွေမာင္တင္မွ ေနအိမ္မ်ား ကုိျပန္ လည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ျပန္လည္ေျပာ ဆုိျခင္းသည္ အေစာပုိင္းတြင္ ဦးသိန္းစိန္ေျပာ ဆုိခဲ့သည့္ “ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ထားရွိရမည္” ဟုသည့္ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ဆင္တူေနသည္။
မင္းျပား ။ ။ ေဆး၀ါး လုံေလာက္စြာ ကုသခြင့္မရျခင္း၊ အစာအဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ေကာင္း မြန္ေသာေနရာ တြင္ေနခြင့္ မရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးတြင္ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရသည့္ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္၊ ပုိက္ေျမာင္ေက်းရြာ အုပ္စုမွ ဦးအလီဟူစိန္း (ဘ) ဦးဘရွီရ္အဟမတ္ (အသက္ ၄၈ ႏွစ္) သည္ယမန္ေန႔ ကကြယ္လြန္ သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။
လူမဆန္သည့္ တပ္ရင္း (၃၇၈) မွတပ္သားမ်ားသည္ မင္းျပားႏွင့္ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္တြင္ က်န္ရွိသည့္ရုိ ဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ ပင္နည္းလမ္းမ်ဳိးျဖင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိ သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ဇြန္လမွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိတစ္ရြာမွတစ္ရြာသုိ႔သြားလာခြင့္ကုိပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီး၊ ယခု အခါ ယမန္ေန႔မွ စ၍ အနီးအနားရွိ ရြာမ်ားသုိ႔သြား လာလုိသူမ်ား အားႏႈတ္ျဖင့္သြားလာ ခြင့္ျပဳေနၿပီး တစ္ဦး ထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီေတာင္း ခံလ်က္ရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အ၀န္းရွိၿမဳိ႕နယ္မ်ား အားလုံးတြင္ တစ္ေန ရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ သြားလာခြင့္ပိတ္ ပင္ထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကူး သန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးကုိ လည္းပိတ္ပင္ ထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မြတ္စလင္မ်ားမွာ အခက္အခဲ မ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိသည္။ မိမိတုိ႔၏ေန႔စဥ္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ရခုိင္မ်ားထံမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ စြာ၀ယ္သူသုံး စြဲေနရသည္။ ယခုရက္ပုိင္းမ်ားတြင္ စစ္ေတြႏွင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕ မ်ားတြင္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ သံဃာအမည္ခံ အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား မည္သည့္ ပစၥည္း မွေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မင္းျပားၿမဳိ႕နယ္၊ စင္ႀကီးျပင္ေက်းရြာမွ ဦးရုစ္သူမ္ (ဘ) ဦး မုိဟာမတ္ကာစင္ထံမွ ကၽြဲတစ္ေကာင္ႏွင့္ ဦးဟာမိဒ္ဟူေဆာင္ (ဘ) ဦးအာမီရ္အုဒီန္းထံ မွႏြားႏွစ္ေကာင္ ကုိရခုိင္အခ်ဳိ႕မွ လုယူသြားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ ေပါင္းဆည္ရြာမွ ဦးဂ်မာလ္ (ဘ) ဦးမုိဟာ မတ္ရွဖီးထံ မွလည္း ႏြားေလးေကာင္ကုိ ရခုိင္မ်ားမွ လုယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ လုယက္ျခင္းမ်ားကုိ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မရွိ ျခင္း မွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားမွ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ေ၀ စုရရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေမာင္ေတာ ။ ။ ယမန္ေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ နစကနယ္ေျမ (၇) မွနစကတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား သည္ ေဇာ္မတက္ေက်း ရြာအုပ္စု၊ သႏၱာေက်းရြာသုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကဲ့သုိ႔ (ဘုရ္ခါ) ႏွင့္ဘာ သာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားကဲ့သုိ႔ (ကုရ္သာ) ၀တ္ဆင္၍ ၀င္ေရာက္လာၿပီး၊ လဘက္ရည္ ဆုိင္တြင္ ထုိင္ေနေသာ ဦးအမီးရ္ဟမ္ဇာ (ဘ) ဦးေဇာ္လအုဒီးန္ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးရုိဟီမုလႅာ (ဘ) ဦးအ စၥလာမ္ (အသက္ ၃၄ ႏွစ္) တုိ႔အား အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးသြားသည္။ လဘက္ ရည္ဆုိင္တြင္ ထုိင္ေနေသာ သူအမ်ားအျပားသည္ ထုိသုိ႔မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ထုိေနရာမွ ထြက္ခြာရာ၌ ထိခုိက္မိၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖမ္းဆီးသြား သူႏွစ္ဦးကုိ နစက စခန္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားၿပီး ေငြေၾကးေပးႏုိင္ပါ က ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သိရ သည္။
ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္နစကနယ္ေျမ (၉) မွ သိမ္ ေတာင္ျပင္ေက်းရြာ၊ ေကသုဖာရာမွ ဦးရွဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးဟူေဆာင္အား ရြာအတြင္းရွိရြာသားမ်ားၾကား ၌ျပႆနာျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သူဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း ၅ ေသာင္းယူု ၍ျပန္ လည္ထြက္ခြာ သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s