သဃၤန္း၀တ္သူ တစ္စု ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား

အခြင့္အေရးကို ေျဗာင္က်က် ခ်ိဳးေဖာက္

ျပည္တြင္း သတင္း

ဇန္နဝါရီ ၂၀ ၂၀၁၃
M-Media
ေနသစ္ထြန္း
IMG_20130120_093023

လူမ်ိဳး၊ဘာသာ၊ သာသနာ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ အမည္ ျဖင့္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား

ဘားအံၿမိဳ႕ သရက္ေတာေက်ာင္းတိုက္မွ သဃၤန္း၀တ္ ၇ဦးႏွင့္ အ၀ါေရာင္၀တ္ လူငယ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ၂၀ ဦးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ဘားအံၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မ ေစ်းအျပင္ဘက္ ပ်ံက် ေစ်းတန္း အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေအးခ်မ္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမွဳကို ၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ဲသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း အခ်ိန္တြင္ ဘာသာျခား ဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်း၀ယ္ ျခင္းမျပဳရန္ ေစ်းအတြင္း ၀င္ေရာက္ လွဳံ႕ေဆာ္ ခဲ့ၿပီး ေစ်း၀ယ္ေနသူ ကရင္ လူမ်ိဳးမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ပိတ္ပင္ ဟန္႔တားခဲ့ေၾကာင္း ဘားအံၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ၿမိဳ႕မေစ်း အျပင္ဘက္တန္းရွိ ဆိုင္မ်ားမွ ၄င္းတို႔လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ျခမ္းခဲ့သည္႔ ကရင္လူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕အား ၀ယ္ယူၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဆိုင္ရွင္ထံ ျပန္ေပးအပ္ရန္ ဘုန္းႀကီး ၇ ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕က အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္း ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေစ်း၀ယ္လာျပည္သူမ်ား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းၿမိဳ႕ခံ က ေျပာပါသည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕မေစ်းအျပင္ဘက္တန္းအနီးတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းရွိေသာ္လည္း ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔မွ် တားျမစ္ဟန္႔တားေပးျခင္းမရွိဟု ၄င္းၿမိဳ႕ခံက ေျပာပါသည္။

အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ သဃၤန္း၀တ္ ထားသူတစ္စုမွ ကရင္ျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားခြင့္ မရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ဟန္႔တား၊ ေႏွာက္ယွက္ေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ကရင္ျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ေနရေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၀င္ေရာက္တားဆီး ပိတ္ပင္ ေပးျခင္းမရွိခဲ႔ေခ်။

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၈) အပိုဒ္ ၃၄၉ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)ႏွင့္ (ဃ) တို႔တြင္ ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမွဳ ၊ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္မွဳ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တူညီေသာ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ ဟု တြင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း သဃၤန္း၀တ္ သူတစ္စုမွ ကရင္လူမ်ိဳး ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ိဳးေဖာက္ လ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေပးျခင္းမရွိ ဆက္လက္ မ်က္ကြယ္ျပဳေနပါက ကရင္ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ဘားအံ ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s