အစိုးရအဖြဲ႔၏ မရိုးသားမႈ

အစိုးရအဖြဲ႔၏ မရိုးသားမႈ

Young Zin
(ဗကသမ်ားအဖဲြခ်ဳပ္)

ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးလိုပါ၍ ဆိုျပီး ဖိတ္တယ္။ ခန္းမထဲေရာက္မွ သမၼတက မိန္ ့ခြန္း ေျပာတယ္။ က်ဳပ္တို ့ဗကသေက်ာင္းသားေတြက ကိုယ့္အလုပ္ကို လုပ္ေနတာ။ သမၼတမိန္ ့ခြန္းကို နာယူခ်င္လြန္းလို ့ဖိတ္ၾကားပြဲ ငမ္းငမ္းတက္ ပြဲတက္ခ်င္တဲ့အဖြဲ႔ထဲမွာ ဗကသမပါဘူး။ အစိုးရအေနနဲ ့ ေနာက္ခါေတြမွာ ဗကသနဲ ့ဆက္ဆံမယ္ဆိုရင္ ရိုးသားမွဳရွိပါလို ့ သတိေပးလိုပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲတက္ တာ မိန္ ့ခြန္းနာခံခ်င္လို ့ မဟုတ္ဘူး။ အခုကိစၥဟာ အစိုးရအဖြဲ ့က ခ်ည္ျပီးတုပ္ျပီး လုပ္တာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဗကသအေနနဲ ့လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အစိုးရနဲ ့ဆက္ဆံတဲ့အခါ အမ်ားၾကီး သတိထားဖို ့လိုသြားျပီ။ အခုကိစၥအတြက္ အစိုးရကို ဗကသေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ ့လံုးဝကို ကန္ ့ကြက္ပါ တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔၏ မရိုးသားမႈ

Young Zin
(ဗကသမ်ားအဖဲြခ်ဳပ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s