ျမန္မာတို႔အတြက္ ျမန္မာ့ေဆးၿမီးတို

မာတိကာ

ကင္ဆာ

 1. ကင္ဆာေရာဂါကို တြန္းလွန္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ အစားအစာ (၁၃)မ်ိဳး
 2. ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ဒူးရင္းၾသဇာ

ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ သေဘာၤရြက္

 1. ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ သေဘာၤရြက္

ကင္းကိုက္

 1. ကင္းကိုက္

ကင္းဆိပ္ႏိုင္ေဆး

 1. ကင္းဆိပ္ႏိုင္ေဆး

ကိုယ္လက္ေဖာေရာင္

 1. ကိုယ္လက္ေဖာေရာင္ ေဆးနည္း

ကိုယ္ေရာင္

 1. ကိုယ္ေရာင္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္

 1. ကိုယ္၀န္တည္စ ပ်ဳိ႕အန္လွ်င္

ကေလးသန္က်ေဆးနည္း

 1. ကေလးသန္က်ေဆးနည္း

ကေလးသန္ခ်ေဆးနည္း

 1. ကေလးသန္ခ်ေဆးနည္း

က်န္းမာေရး

 1. က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ အခ်က္ ၈ခ်က္

ခရုသင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. ခရုသင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း

ခရုသင္းေရာဂါ

 1. ခရုသင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း
 2. ခရုသင္းေရာဂါႏွင့္ ဧကရာဇ္ၿမစ္

ငါးမ်က္စိ

 1. ငါးမ်က္စိ

ငွက္ဖ်ား

 1. ငွက္ဖ်ားျဖတ္ေဆး

ငွက္ေပ်ာသီး

 1. ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ငွက္ေပ်ာသီး

ဆားခါး

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

ဆားငါးပါး

 1. အိမ္တြင္ေဆာင္ထား ဆားးငါးပါး
 2. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

ဆားပုပ္

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

ဆားမီးဖုတ္

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

ဆားေလွာ္

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

ဆီး

 1. ဆီးပူ၊ ဆီးေအာင့္ ဆီးေရာဂါေပ်ာက္ ေဆးနည္းမ်ား

ဆီးခ်ိဳေရာဂါ

 1. ဆီးခ်ိဳေရာဂါ အတြက္ ၾကက္သည္းေၿခ

ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳေရာဂါ

 1. ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါအတြက္ ပ်ားၿမီး႐ြက္ပင္

ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ

 1. ဆီးခ်ိဳ ႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ

ဆီးမေကာင္း၊ ေညာင္းကိုက္

 1. ဆီးမေကာင္း၍ ေညာင္းကိုက္လွ်င္

ဆီးေက်ာက္တည္ၿခင္း အတြက္

 1. ေဆးစြမ္းထက္သည့္ ကင္ပလင္းရြက္

ဆီးေရာဂါ

 1. ဆီးေအာင့္ေရာဂါ အတြက္

ဆံပင္

 1. ဆံေကသာ အလွမပ်က္ေစဖို႔

တစ္ကိုယ္လံုးပူေနရင္

 1. တစ္ကိုယ္လံုးပူေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲNew !!

တုပ္ေကြး

 1. တုပ္ေကြးကို အၿပဳတ္တိုက္မည့္ ၾကက္သြန္ၿဖဴ

ထံုက်ဥ္ ေရာဂါ

 1. ထံုက်ဥ္ ေရာဂါ

ဓါးရွ

 1. ေဆးဖက္၀င္ မီးကြင္းဂမုန္း

နားကိုက္

 1. နားကိုက္
 2. နားကိုက္နားျပည္ယို

နားေရာဂါ

 1. နားကိုက္
 2. နားကိုက္နားျပည္ယို
 3. နားေလထြက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း
 4. နားၿပည္ယိုေပ်ာက္ေဆးနည္း

နားေလထြက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. နားေလထြက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း

နားျပည္ယို

 1. နားကိုက္နားျပည္ယို
 2. နားၿပည္ယိုေပ်ာက္ေဆးနည္း

နားၿပည္ယိုေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. နားၿပည္ယိုေပ်ာက္ေဆးနည္း

နွင္းခူေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. နွင္းခူေပ်ာက္ေဆးနည္း

နွာပိတ္လွ်င္

 1. နွာပိတ္လွ်င္

နွာေခါင္းပိတ္

 1. ႏွာေခါင္းပိတ္ေနပါသလား၊ ေရေႏြးေငြ ့ ရွဴေပးပါ

ပင္စိမ္းပင္

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ပင္စိမ္းပင္New !!

ပင့္ကူကိုက္ေဆးနည္း

 1. ပင့္ကူကိုက္ေဆးနည္း

ပင့္ကူရွပ္ခံရလွ်င္

 1. ပင့္ကူရွပ္ခံရရင္ဘယ္လိုလုပ္ ရမလဲNew !!

ပဒိုင္သီး အဆိပ္ေၿဖဆးနည္း

 1. ပဒိုင္သီး အဆိပ္ေၿဖဆးနည္း

ပန္းနာ

 1. ပန္းနာေဆးနည္း

ပုတ္သင္ကိုက္ေဆးနည္း

 1. ပုတ္သင္ကိုက္ေဆးနည္း

ဖားျပဳတ္

 1. ဖားၿပဳတ္ကိုက္ ေဆးနည္း
 2. ဖားၿပဳတ္ဥ အဆိပ္ေၿဖနည္း

ဖားၿပဳတ္ကိုက္ ေဆးနည္း

 1. ဖားၿပဳတ္ကိုက္ ေဆးနည္း

ဖားၿပဳတ္ဥ အဆိပ္ေၿဖနည္း

 1. ဖားၿပဳတ္ဥ အဆိပ္ေၿဖနည္း

ဘင္နာေဆးနည္း

 1. ဘင္နာေဆးနည္း

ဘရင္ဂ်ီနာ ေဆးနည္း

 1. ဘရင္ဂ်ီနာ ေဆးနည္း
 2. ဘရင္ဂ်ီနာ ေဆးနည္း

မိတ္ေဆးနည္း

 1. မိတ္ေဆးနည္း

မီးကြင္းဂမုန္း

 1. နားကိုက္
 2. ေဆးဖက္၀င္ မီးကြင္းဂမုန္း

မီးယပ္

 1. မီးယပ္ေခါင္းကိုက္ေဆးနည္း

မီးယပ္ေခါင္းကိုက္ေဆးနည္း

 1. မီးယပ္ေခါင္းကိုက္ေဆးနည္း

မီးေလာင္နာ ေဆးနည္း

 1. မီးေလာင္နာ ေဆးနည္း

မူးေဝ

 1. ထိုင္လိုက္၊ထလိုက္ ၿပဳရာတြင္ မူးေဝတတ္ေသာ ေရာဂါအတြက္

မ်က္စိ

 1. မ်က္စိ တိမ္စြဲသူမ်ား

မ်က္စိခုလုၿဖစ္ေနေသာ္

 1. မ်က္စိခုလုၿဖစ္ေနေသာ္

မ်က္စိယား ေဆးနည္း

 1. မ်က္စိယား ေဆးနည္း

မွတ္ခရု

 1. မွတ္ခရု ေဆးနည္း
 2. မွတ္ခ႐ု

မွတ္စုမ်ား

 1. ၿမန္မာေဆးၿမီးတို မွတ္စုမ်ား

ရင္က်ပ္ပန္းနာ….ေမးထားသမွ်

 1. ရင္က်ပ္ပန္းနာေဆးNew !!

လိပ္ေခါင္း

 1. လိပ္ေခါင္းေပ်ာက္တဲ့ တေဇာင္း(ရွားေစာင္း)လက္ညွိဳး
 2. လိပ္ေခါင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း

လိပ္ေခါင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. လိပ္ေခါင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း
 2. လိပ္ေခါင္းေရာဂါအတြက္

ဝမ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း

 1. ဝမ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း

သန္

 1. ကေလးသန္ခ်ေဆးနည္း

သုက္ဓာတ္. ေယာက်ာ္းေရာဂါ

 1. သုက္ဓာတ္ခန္းျခင္းအတြက္ ေဆးနည္း

သြား

 1. သြား

သြားနာ ၊သြားကိုက္

 1. သြားကိုက္ သြားနာအတြက္

သြားဖံုးေရာင္

 1. သြားဖံုးေရာင္ၿခင္း ခံတြင္းပုပ္၍ အနံ႔ဆိုးထြက္ၿခင္းမ်ားအတြက္

အဆိပ္

 1. ပဒိုင္သီး အဆိပ္ေၿဖဆးနည္း

အဆုတ္ အတြက္

 1. အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ ရွိသူမ်ား ေရမ်ားမ်ားေသာက္ဖို ့လို

အနာစက္ အတြက္

 1. အနာစက္ အတြက္

အနာပဆုတ္ေဆးနည္း

 1. အနာပဆုတ္ေဆးနည္း

အနာဖက္ခြက္ ေဆးနည္း

 1. အနာဖက္ခြက္ ေဆးနည္း

အနာမီးေဆးနည္း

 1. အနာမီးေဆးနည္း

အနာဝင္ေဆးနည္း

 1. အနာဝင္ေဆးနည္း

အနာၿမစ္ၿဖတ္ ေဆးနည္း

 1. အနာၿမစ္ၿဖတ္ ေဆးနည္း

အပူႀကီးသူမ်ားအတြက္

 1. အပူၾကီးသူမ်ား အပူက် သက္သာေစဖို႔ေဆးနည္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္

 1. ကိုယ္၀န္တည္စ ပ်ဳိ႕အန္လွ်င္
 2. အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွလံုးတုန္၊ ရင္ခုန္၊မူးေမာ၊ အိပ္မေပ်ာ္ စားမဝင္ ၿဖစ္ေနလွ်င္……..

အသည္းေရာဂါ

 1. အသည္းေရာဂါႏွင့္ .ဣႆရမူလီ

အသည္းေရာင္ အသားဝါ

 1. အသည္းေရာင္ အသားဝါေပ်ာက္ေဆးနည္း

အိပ္မေပ်ာ္……..ေမးထားသမွ်

 1. အိပ္လ႔ိုမေပ်ာ္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲNew !!

အူက်ေရာဂါ

 1. အူက်ေရာဂါအတြက္

အေညာင္း အတြက္

 1. အေညာင္းအကိုက္အတြက္ေဆးတစ္လက္

အေအးမိႏွာေစး

 1. အေအးမိ ႏွာေစးအတြက္ အိမ္တြင္းေဆးမ်ား

အေၾကာအၿခင္ေတြ ကိုက္ခဲေနရင္

 1. အေၾကာအၿခင္ေတြ ကိုက္ခဲေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲNew !!

အ႐ိုးက်ီးေပါင္း

 1. အ႐ိုးက်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါ

ေက်ာက္ကပ္

 1. ေက်ာက္ကပ္သန္မာ လူက်န္းမာ

ေက်ာက္ခ်ဥ္

 1. အံ့ဖြယ္ေက်ာက္ခ်ဥ္New !!

ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ

 1. ေခါင္းကိုက္ေရာဂါေပ်ာက္…ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္

ေခ်ာင္းဆိုး

 1. ေခ်ာင္းဆိုး (တီဘီ)ေရာဂါ

ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါ

 1. ေခ်ာင္းဆိုး (တီဘီ)ေရာဂါ

ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ

 1. ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါေဆးနည္း

ေမးထားသမွ်

 1. ဆီးပူ၊ ဆီးေအာင့္ ဆီးေရာဂါေပ်ာက္ ေဆးနည္းမ်ား
 2. လိပ္ေခါင္းေရာဂါအတြက္
 3. သြား
 4. သြားဖံုးေရာင္ၿခင္း ခံတြင္းပုပ္၍ အနံ႔ဆိုးထြက္ၿခင္းမ်ားအတြက္

ေမြးကြ်တ္နာ

 1. ေမြးကြ်တ္နာေပ်ာက္ေဆးနည္း

ေရခဲ နဲ႔ ေဆးၿမီးတို

 1. ေဆးဖက္ဝင္ေသာ ေရခဲ

ေရေနြးပူ၊ဆီပူေလာင္ အတြက္

 1. ေရေႏြးပူ ၊ ဆီပူေလာင္လွ်င္

ေရေသာက္နည္း

 1. က်န္းမာေရးအတြက္ ေရေသာက္နည္း

ေလထိုးေလေအာင့္

 1. ေလထိုးေလေအာင့္ ေပ်ာက္ေဆးနည္

ေလထိုးေလေအာင့္ ေပ်ာက္ေဆးနည္

 1. ေလထိုးေလေအာင့္ ေပ်ာက္ေဆးနည္
 2. ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံလွ်င္

ေလးဖက္နာ

 1. ေလးဖက္နာ
 2. ေလးဖက္နာ ၊အဆစ္ေရာင္

ေသြးတိုးေရာဂါ

 1. ေသြးတိုးေရာဂါေပ်ာက္ေဆးနည္း

ေသြးအန္ေရာဂါ

 1. ေသြးအန္ေရာဂါႏွင့္ အိမ္တြင္းကုသနည္း

ေသြးးတိုး

 1. ေသြးတိုး၊ေသြးတက္

ေၿခဖဝါးကြဲ

 1. ေၿခဖဝါးကြဲ ေဆးနည္း

၀မ္းေရာဂါ

 1. ဝမ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း
 2. ေဆးဖက္၀င္ မီးကြင္းဂမုန္း

ၾကိဳ႕ထိုး

 1. သူမ်ားေရာဂါေပ်ာက္ဖို့ စိတ္ဆိုးခံၿပီ ကူညီလိုက္ၾကရေအာင္

ၾကြက္ႏို႔

 1. ပလတ္စတစ္တိပ္ႏွင့္ ၾကြက္ႏုိ႔
 2. ၾကြက္နို႔ေဆးနည္း
 3. ၾကြက္ႏို႔ေပ်ာက္ေဆး
 4. ၾကြက္ႏို႕ကို လက္တို႕ၿပီး ကုလိုက္ခ်င္ရဲ႕

ၾကြပ္

 1. ၾကြပ္ေတြေပါက္၍ ယားယံလွ်င္

ၾကြပ္၊ညွင္း၊ ဒတ္

 1. ၾကြပ္ေတြေပါက္၍ ယားယံလွ်င္

ႀကိဳ႕ထိုးေဆးနည္း

 1. ႀကိဳ႕ထိုးေဆးနည္း
 2. ႀကိဳ႕ေတြထိုးေနျပန္ၿပီလား

ႏွင္းခူ

 1. နွင္းခူေပ်ာက္ေဆးနည္း

ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံလွ်င္

 1. ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံလွ်င္

ႏွိပ္နည္း

 1. ပ်ိဳ႕အန္ၿခင္းႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ၿခင္းကို ေပ်ာက္ေစေသာႏွိပ္ကြက္

႐ုကၡမူဆား

 1. ေဆးဖက္ဝင္ ဆားအမ်ဳိးမ်ဳိး………….

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Labels

မိမိသိလုိေသာလင္႔ကုိႏွိပ္၍မူရင္းဆုိဒ္တြင္

ဖတ္နဳိင္ပါသည္။

ကင္ဆာ ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ သေဘာၤရြက္ ကင္းကိုက္ ကင္းဆိပ္ႏိုင္ေဆး ကိုယ္လက္ေဖာေရာင္ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကေလးသန္က်ေဆးနည္း ကေလးသန္ခ်ေဆးနည္း က်န္းမာေရး ခရုသင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း ခရုသင္းေရာဂါ ငါးမ်က္စိ ငွက္ဖ်ား ငွက္ေပ်ာသီး ဆားခါး ဆားငါးပါး ဆားပုပ္ ဆားမီးဖုတ္ ဆားေလွာ္ ဆီး ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးခ်ိဳေရာဂါ ဆီးခ်ိဳႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ဆီးမေကာင္း၊ ေညာင္းကိုက္ ဆီးေက်ာက္တည္ၿခင္း အတြက္ ဆီးေရာဂါ ဆံပင္ တစ္ကိုယ္လံုးပူေနရင္ တုပ္ေကြး ထံုက်ဥ္ ေရာဂါ ဓါးရွ နားကိုက္ နားေရာဂါ နားေလထြက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း နားျပည္ယို နားၿပည္ယိုေပ်ာက္ေဆးနည္း နွင္းခူေပ်ာက္ေဆးနည္း နွာပိတ္လွ်င္ နွာေခါင္းပိတ္ ပင္စိမ္းပင္ ပင့္ကူကိုက္ေဆးနည္း ပင့္ကူရွပ္ခံရလွ်င္ ပဒိုင္သီး အဆိပ္ေၿဖဆးနည္း ပန္းနာ ပုတ္သင္ကိုက္ေဆးနည္း ဖားျပဳတ္ ဖားၿပဳတ္ကိုက္ ေဆးနည္း ဖားၿပဳတ္ဥ အဆိပ္ေၿဖနည္း ဘင္နာေဆးနည္း ဘရင္ဂ်ီနာ ေဆးနည္း မိတ္ေဆးနည္း မီးကြင္းဂမုန္း မီးယပ္ မီးယပ္ေခါင္းကိုက္ေဆးနည္း မီးေလာင္နာ ေဆးနည္း မူးေဝ မ်က္စိ မ်က္စိခုလုၿဖစ္ေနေသာ္ မ်က္စိယား ေဆးနည္း မွတ္ခရု မွတ္စုမ်ား ရင္က်ပ္ပန္းနာ….ေမးထားသမွ် လိပ္ေခါင္း လိပ္ေခါင္းေပ်ာက္ေဆးနည္း ဝမ္းကိုက္ေပ်ာက္ေဆးနည္း သန္ သုက္ဓာတ္. ေယာက်ာ္းေရာဂါ သြား သြားနာ ၊သြားကိုက္ သြားဖံုးေရာင္ အဆိပ္ အဆုတ္ အတြက္ အနာစက္ အတြက္ အနာပဆုတ္ေဆးနည္း အနာဖက္ခြက္ ေဆးနည္း အနာမီးေဆးနည္း အနာဝင္ေဆးနည္း အနာၿမစ္ၿဖတ္ ေဆးနည္း အပူႀကီးသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အသည္းေရာဂါ အသည္းေရာင္ အသားဝါ အိပ္မေပ်ာ္……..ေမးထားသမွ် အူက်ေရာဂါ အေညာင္း အတြက္ အေအးမိႏွာေစး အေၾကာအၿခင္ေတြ ကိုက္ခဲေနရင္ အ႐ိုးက်ီးေပါင္း ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ေခ်ာင္းဆိုး ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ ေမးထားသမွ် ေမြးကြ်တ္နာ ေရခဲ နဲ႔ ေဆးၿမီးတို ေရေနြးပူ၊ဆီပူေလာင္ အတြက္ ေရေသာက္နည္း ေလထိုးေလေအာင့္ ေလထိုးေလေအာင့္ ေပ်ာက္ေဆးနည္ ေလးဖက္နာ ေသြးတိုးေရာဂါ ေသြးအန္ေရာဂါ ေသြးးတိုး ေၿခဖဝါးကြဲ ၀မ္းေရာဂါ ၾကိဳ႕ထိုး ၾကြက္ႏို႔ ၾကြပ္ ၾကြပ္၊ညွင္း၊ ဒတ္ ႀကိဳ႕ထိုးေဆးနည္း ႏွင္းခူ ႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံလွ်င္ ႏွိပ္နည္း ႐ုကၡမူဆား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s