ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္အိမ္ႏွစ္လုံးမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္အိမ္ႏွစ္လုံးမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား

Thursday, January 24, 2013, RARC, Malaysia
ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ယမန္ေန႔ည ၁၀း၃၀ နာရီခန္႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ႏွစ္လုံး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မီးေလာင္သည့္ အိမ္ႏွစ္လုံး မွာျပာျဖစ္သြားသည္ ဟုေဒသခံတစ္ဦး ၏ေျပာၾကားခ်က္ အရသိရပါသည္။
မီးေလာင္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ မီးစက္ေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိမီးစက္၏ တာ၀န္ခံမ်ားမွာရခုိင္လူ မ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ မီးေလာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အၾကားတြင္ အျငင္းပြား စရာမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ မီးစက္ေပါက္ ကြဲမႈမွာ ရခုိင္မ်ား၏ လုပ္ၾကံမႈသာျဖစ္ၿပီး ပတ္၀န္း က်င္ရွိေန အိမ္မီးေလာင္ေစရန္ တမင္ျပဳလုပ္သည္ ဟုေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ သာမာန္ ေပါက္ ကြဲမႈ သာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ဆုိ လ်က္ရွိ သည္ဟု အဆုိပါေဒသခံမွေျပာသည္။
မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရျခင္းမရွိေသာ္လည္း၊ ေနအိမ္ႏွစ္လုံးမွ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔မီး ေလာင္ မႈေၾကာင့္ ဆုံးရွဴံးသြားသည္။
မီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ နစကမ်ားႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ား မွျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း အမွန္ကုိစုံ စမ္း လ်က္ ရွိၿပီး၊ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ဆုံးရွဴံးသြားေသာ အိမ္ႏွစ္လုံး၏အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားမွာ မီးေလာင္ မႈ ေၾကာင့္ဖမ္း ဆီးခံရ၍ တရားစြဲဆုိ ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
အဆုိပါ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးႏွစ္ဦးမွာ လုံေလာက္ေသာ စုံစမ္းမႈမျပဳဘဲ ၎တုိ႔အားျပစ္ဒဏ္ေပး ခံရမည္ကုိ လြန္စြာစုိး ရိမ္လ်က္ရွိသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ သြားလာေရး၊ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထားေသာေၾကာင့္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ၀င္ေငြရရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲလ်က္ရွိ သည့္ အခ်ိန္တြင္ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးမ်ားမွာ အာဏာပုိင္ မ်ားေပးေသာ မတရားသျဖင့္ျပစ္ဒဏ္ကုိ ခံယူရမည္ ကုိလြန္စြာ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾက လ်က္ရွိၾကသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s