ရခိုင္ျပည္က ျပႆနာ ဝိုင္းၿငိမ္းၾကရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တာဝန္ပါ

ရခိုင္ျပည္က ျပႆနာ ဝိုင္းၿငိမ္းၾကရာမွာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တာဝန္ပါ

| ေဆာင္းပါး |

ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ (အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေသာစစ္)မွလြဲ၍ လူမ်ိဳးေရးစစ္ပြဲ ၊ ဘာသာ ေရးစစ္ပြဲမ်ားမရွိခဲ့ဘဲ ဘာသာျခားေတြ ၊ ယံုၾကည္မႈကြဲျပားသူေတြ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္လာ ခဲ့ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈေတြ ျခားနားၾကပါေစ ျမန္မာ့ေျမေပၚ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သူမ်ားဟာ တျပည္တည္းေန ၊ တေျမ တည္း ႀကီး ၊ တေရတည္းေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ေျမေပၚ က်ဴးေက်ာ္လာသူ ၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိပါးလာသူမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းႏွိမ္နင္းရန္မွာ ဤေျမေပၚ ႀကီးျပင္းလာၾကေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္မွ အေရးအခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ ျမန္မာတိုင္း ရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ အေရးအခင္းမို႔ ျမန္မာ့ေျမေပၚ ႀကီးျပင္းလာေသာ ဘာသာတူသူ ၊ မတူသူတို႔ အတူတကြ ျမန္မာ့ ေျမ အား ကာကြယ္သြားရမည့္အေရးျဖစ္သည္။

အဓိကမွာ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား ၊ ဆူပူေအာင္ျပဳလုပ္ေနသူမ်ား ၊ လက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ေနသူမ်ား ၊ လူအမ်ား အိုးအိမ္မဲ့ ေအာင္ ၊ ေသေၾကေအာင္ ၊ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ ျပဳေနသူမ်ားအား ဘာသာတူသူ ၊ မတူသူေတြ စည္းစည္း လံုးလံုး ႏွိမ္နင္း သြားၾကဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အခ်င္းခ်င္း ဆဲဆို ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ ၊ အမုန္းပြားေန႐ံုျဖင့္ ေလာင္ေနေသာ ရန္မီးမွာ မၿငိမ္းႏိုင္ ။ တိုး၍ေလာင္ဖို႔သာ ရွိသည္။ သို႔ အတြက္ သတိရွိၾကေစခ်င္သည္။ ျပည္ပ်က္ေစေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္သူမ်ား၏ အေရးအသား ၊ အဆဲအဆို ၊ ရန္အစ မွာ ေမ်ာမသြားေစလို ။ လိုက္ပါ ရန္မႂကြေစလို။

ထိုလူမ်ိဳးျခားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ ျပႆနာသည္ ဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ ဘာသာေရးျပႆနာမဟုတ္ ။ ဘာသာေရးအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားစရာလဲ မလို ။ ထိုဘာသာျခားအခ်င္းခ်င္း ေစာ္ကား အမုန္းပြားဖို႔လဲ မလို ။

ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ား ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွါ အျခားဘာသာဝင္မ်ားအား ညွဥ္းဆဲ သတ္ျဖတ္ျပစရာ မလို ။ ဆဲဆိုရန္လိုေနစရာမလို ။ ထိုလမ္းသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ လံုးဝဆန္႔က်င္ ေနသည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ သူတပါးအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို အားမေပးခဲ့။ ထို႔အတြက္ စကားျဖင့္ အႏိုင္ရ႐ံု ဆဲဆို ၊ ရန္စ ၊ သတ္ျဖတ္ၾကဖို႔ ေျပာဆိုေျမႇာက္ပင့္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ စစ္စစ္တို႔၏ လုပ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိထားသင့္သည္။

အစၥလာမ္ဘာသာအစြန္းေရာက္မ်ား သတိထားရမည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံထဲ ႀကီးျပင္းေနထိုင္ၿပီး တျခားဘာသာကို အစြန္းေရာက္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား မုန္းတီးရန္လိုေနပါက အေကာင္းဆံုးအႀကံေပးလိုသည္မွာ သင္တို႔ ဘာသာဝင္မ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ဘာသာတူအခ်င္းခ်င္း စု႐ံုးေနထိုင္သြားၾကပါ။ ဒါက သင္တို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ သင္တို႔ယံုၾကည္မႈအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ေသာ္ လည္း ေကာင္း အဘက္ဘက္မွ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သင္တို႔ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာကိုထိလွ်င္ သင္တို႔နာသလို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေျမေပၚေနၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘာသာကို ေစာ္ကားလွ်င္ ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမ်ိဳးေတြ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လဲ အနာႀကီးနာ သည္။ ဒါကို သတိရွိပါေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s