စစ္ေတြၿမဳိ႔သံေတာ္လီ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာသားမ်ား၏ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ဤသုိ႔ေတြ႔ရပုံ

စစ္ေတြၿမဳိ႔သံေတာ္လီ ရုိဟင္ဂ်ာ

ေက်းရြာသားမ်ား၏ဒုကၡသည္စခန္းကုိ

ဤသုိ႔ေတြ႔ရပုံ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s