ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ား

အျဖဴေရာင္မီဒီယာ‘s photo.

ယေန႔လူငယ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ား

လူငယ္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ

လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ဘဝရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို လူတုိင္း ရင္ဆုိင္ၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘဝရပ္တည္မႈတစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာ ရရွိဖို႔နဲ႔ ဘဝအာမခံခ်က္ တစ္ခု ေသေသခ်ာခ်ာ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ စိန္ေခၚမႈဟာ အေတြ႕အႀကံဳ ရင့္က်က္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ လူႀကီးေတြထက္ ပိုၿပီး ရင္ခုန္စရာ ေကာင္းပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ ကမ႓ာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရး စနစ္ႀကီးထဲမွာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု အေသအခ်ာရဖို႔ ႐ုန္းကန္ ႀကိဳးစားေနရတဲ့ ကမ႓ာအရပ္ရပ္က လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ မိဘဘိုးဘြားေတြ မေတြ႕မႀကံဳဖူးခဲ့တဲ့ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကို ရင္ဆုိင္ေနရပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလို ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ၂၁ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကို နဖူးေတြ႕၊ ဒူးေတြ႕ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ အဌာရသ ပညာရပ္ေတြကို သင္ယူ တတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကၿပီလား။

လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ အေရွ႕ကမ႓ာက ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ အေနာက္ကမ႓ာက လူငယ္ေတြလိုပဲ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ အစြမ္းကုန္ ျပင္ဆင္ေနရပါတယ္။ ကမ႓ာ့ လႊမ္းၿခံဳေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီးဟာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးက႑ သာမကပဲ ပညာေရးက႑ကိုပါ အခ်ိန္မွန္မွန္ ေျပာင္းလဲေပးေန ပါတယ္။ အခုလို အခ်ိန္မလပ္ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ေနတဲ့ ကမ႓ာႀကီးမွာ ဘယ္ပညာရပ္ကို တတ္ထားတာ အေကာင္းဆုံးလည္း ဆိုတာကို ကမ႓ာအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြဟာ ေလ့လာေနၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြအားလုံး သတိမမူ၊ ဂူမျမင္ ျဖစ္ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က အလုပ္ရွာတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ သိဖြယ္သိရာ ဗဟုသုတ အျဖာျဖာကို ျဖည့္ဆည္းထားရင္ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔ ေသခ်ာတယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ဟာ မရွိေတာ့ပါဘူး။

မိမိနဲ႔အတူ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တျခားလူငယ္ေတြကို သင္ယူက်က္မွတ္ထား တဲ့ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ အႏုိင္ယူႏိုင္မယ့္ေခတ္ ကုန္သြားပါၿပီ။ အနာဂတ္ ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ လုပ္သားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ အရင္က မ်ဳိးဆက္ေဟာင္းေတြ ေခတ္က ျပႆနာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းျဖစ္တဲ့ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့ အေတြးအေခၚစြမ္းရည္ (Analytical Thinking) ကို အားကိုးလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြ အားလုံးဟာ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အသစ္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အေတြးအေခၚစြမ္းရည္ (Creative Thinking) နဲ႔ အေျခအေန အခ်ိန္အခါနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေအာင္ စဥ္းစား ေတြးေခၚႏုိင္စြမ္း (Flexible Thiking) ကိုသာ လက္ကိုင္ထားရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြ ကသာလွ်င္ ေနာင္လာမယ့္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗဟုသုတဆိုတာ

၂၀ ရာစုအတြင္းမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ကေတာ့ ဗဟုသုတ ျဖည့္ဆည္းျခင္းသာလွ်င္ အဓိက ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလမွာေတာ့ ဗဟုသုတဆိုတာ မီးလုံးတစ္လုံးက ထြက္လာတဲ့ မီးအလင္းေရာင္နဲ႔ တူသြားပါၿပီ။ မီးလုံးတစ္လုံး လင္းလာဖို႔ မီးခလုတ္ ႏွိပ္တတ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ မီးခလုတ္ကို ဘယ္သူႏွိပ္ႏွိပ္ မီးလင္းတတ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးပဲ ဗဟုသုတဆိုတဲ့ အရာဟာ ကမ႓ာေပၚရွိ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူမဆို မီးခလုတ္ႏွိပ္ သလို လြယ္လြယ္ကူကူ ရႏုိင္တဲ့ေခတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ပညာလွ်ဳိတဲ့ စကားလုံးကို ဒီေန႔ေခတ္မွာ သုံးလို႔မရေလာက္ေအာင္ကို ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဘယ္လိုနည္းပညာမဆို ကမ႓ာအရပ္ရပ္ကို အလြယ္တကူ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဗဟုသုတတစ္ခု ရဖို႔ နယ္နိမိတ္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ဆိုတာေတြ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသြားပါၿပီ။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူမဆို ပညာရပ္တစ္ခုကို အလြယ္တကူ သင္ယူႏုိင္တဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။

ဘာမွန္းမသိတာကို သိဖုိ႔လိုတယ္

အင္တာနက္ေၾကာင့္ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ နည္းပညာေတြဟာ ကမ႓ာအရပ္ရပ္ကို အခ်ိန္တို အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏုိင္တဲ့အျပင္ ဗဟုသုတကို အေျခခံၿပီး လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ယေန႔အခါမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ ပိုမို အဆင့္ျမင့္လာတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကရပါၿပီ။ ဆိုလိုတာက အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတရဖို႔ဆုိတာ အခက္အခဲတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္သိထားတဲ့၊ ကိုယ္တတ္ထားတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ကမ႓ာအရပ္ရပ္မွာ ရွိတဲ့ တျခား လူငယ္ေတြဟာလည္း တတ္ေျမာက္ေနၾကတယ္ ဆိုတာကို ဒီေန႔လူငယ္ေတြ အားလုံး ရိပ္မိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာတစ္ခုတတ္ရင္ ဘဝအတြက္ ဖူလုံၿပီဆိုတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေတာင္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အနာဂတ္စီးပြားေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးႏုိင္တဲ့ အရာဟာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အတတ္ပညာ အနည္းငယ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ လုပ္သားအင္အား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မျမင္ဖူးေသးတဲ့ မႀကံဳဖူးေသးတဲ့ စိန္ေခၚမႈအသစ္၊ အႏၲရာယ္အသစ္နဲ႔ ဘယ္သူမွ မသိေသးတာကို သိေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္သားအင္အားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ဖန္တီးႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ကို အေျခခံထားတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။

အနာဂတ္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ အားလုံးဟာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့ အေတြးအေခၚ (Analytical Thinking) ထက္ အသစ္ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ အေတြးအေခၚ (Creative Thinking) ကိုပဲ အားကိုးရေတာ့မယ္လို႔ Danial Pink ဆိုတဲ့ ပညာရွင္ဟာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ လူသားတို႔အတြက္ ၂၁ ရာစု လိုအပ္ခ်က္ဆိုတဲ့ (A Whole New Mind) စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဗဟုသုတကို အေျခခံၿပီးလုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္း စတာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း စြမ္းေဆာင္မႈျမင့္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ့္ အျပင္ အနာဂတ္ ကမ႓ာအရပ္ရပ္မွာ ရွိတဲ့ အစိုးရေတြဟာ လုပ္သားအင္အား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာေတြေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္သြားမယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ အသင့္ ရွိေနရပါေတာ့မယ္။ ပညာရပ္ တစ္ခုတည္းကိုပဲ သင္ယူ က်က္မွတ္ထားတဲ့ လူငယ္ေတြဟာ ျပႆနာတစ္ခု ႀကံဳလာတဲ့အခါ ကိုယ္သိထားတဲ့ ဗဟုသုတကို အေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းမယ္လို႔ စဥ္းစားထားမယ္ ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ရမယ့္ ျပႆနာေတြအတြက္ ရင္ေလးစရာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ နည္းပညာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေနတဲ့ ကမ႓ာႀကီးမွာ နည္းပညာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚႏုိင္မႈဟာ ေသမေနေစဖို႔ ပိုလို႔ အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြ အားလုံးဟာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘက္ေပါင္းစုံက ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ အရည္အခ်င္းေတြကို ျဖည့္ဆည္းထားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ ဘယ္ဘက္အျခမ္းေရာ၊ ညာဘက္အျခမ္းပါ ႏွစ္ဘက္စလုံး အသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ထားရပါေတာ့မယ္။

အဖိုးတန္လူငယ္

အနာဂတ္ရဲ႕ အဖုိးတန္လူငယ္ ဆိုတာ ၂၀ ရာစုက လူငယ္ေတြလို ျပႆနာတစ္ခုကို ရင္ဆုိင္ရာမွာ ဘာေၾကာင့္ ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေဖာက္ထြက္ ေတြးေခၚႏုိင္တဲ့ လူငယ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အစိုးရဟာ ဒီလို ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနကို သတိမထားမိဘဲ အိပ္ေပ်ာ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ လူငယ္ေတြဟာ သတိႀကီးႀကီး ရွိေနဖို႔ လိုပါၿပီ။ အနာဂတ္လူငယ္ေတြ အားလုံးအတြက္ ေၾကာက္ စရာေကာင္း တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုဟာ ေစာင့္ႀကိဳေနပါၿပီ။ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာရရင္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြထက္ ႀကံဳေတြ႕လာမယ့္ ကမ႓ာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ပညာေရး အခင္းအက်င္း သစ္ေတြကို ကိုယ့္ေခတ္နဲ႔ကိုယ့္စနစ္ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ကိုယ္တြယ္ႏုိင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားၾကရပါေတာ့မယ္။

သူတို႔ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ လူႀကီးေတြ ေျပာျပလိုက္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို အေျခခံၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဗဟုသုတ အေတာ္အသင့္ရွိတဲ့၊ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားတဲ့ လူႀကီးေတြေတာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ျပႆနာမ်ဳိးေတြကို လူငယ္ေတြ ရင္ဆုိင္ရဦး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာနဲ႔ ပညာရပ္ေတြကို တတ္ေျမာက္ထားပါတယ္ ဆိုတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြားေရးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း တစ္ဟုန္ထိုး တိုးတက္ခဲ့တဲ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ပိုၿပီး သိသာႏုိင္ပါ တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံလို႔ အမည္ခံထားတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ ကမ႓ာ့အေရွ႕ အရပ္ က ႏုိင္ငံေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းေတြ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေနပါၿပီ။

ပ်င္းစရာမေကာင္းတဲ့ အနာဂတ္

ယေန႔လူငယ္ေတြဟာ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ၾကားတာထက္ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေနတဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အသစ္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အေတြ႕အႀကံဳေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြကို လမ္းအို၊ လမ္းေဟာင္းကို လိုက္ဖို႔ထက္ လမ္းသစ္ေဖာက္ဖို႔ ပိုၿပီးအားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ရပ္တည္ ရွင္သန္ခ်င္ေသးတဲ့ လူႀကီးေတြဟာ လူငယ္ေတြ ေဘးမွာေနၿပီး လူငယ္ေတြရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာႏုိင္ဖို႔ အသင့္အေနအထား ရွိေနရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မယ့္ အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ အေကာက္ အေကြ႕မ်ားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာမယ့္အတြက္ အနာဂတ္ဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ပ်င္းစရာေတာ့ ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

လင္းသန္႔
By The IT Times

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s