အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေပးမည့္အေပၚ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားကြန္ရက္၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းေပးမည့္အေပၚ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ရက္စြဲ ၂၀၁၃ ခု၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္
(က) ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားကြန္ရက္သည္ ဒီမိုကေရ စီေခတ္ ေျပာင္း ေတာ္ လွန္ ေရး ကနဦးကတည္းက အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ လ်က္ရွိၿပီး အမိျမန္မာႏိုင္ငံ တိုး တက္ ေျပာင္းလဲလာမႈကို အစဥ္လိုလားခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္၊ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳးဦးတည္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္းကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ဆန္႔က်င္သြားခဲ့ပါသည္။
(ခ) ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အာရ္ကန္ေျမ ပထဝီျဖစ္ေပၚလာကတည္းက ၎ေဒသ၏ မူရင္း လူမ်ိဳးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ၎ေဒသ၏ေျမပထဝီကပင္ သက္ေသထူလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ရခုိင္လူမ်ိဳး (ေမာဂ္လူမ်ိဳး )ႏွင့္  ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ေရွးပေဝသဏီကပင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ညီအစ္ကို ပင္ရင္းစိတ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္စီးခဲ့ ရမႈအတြက္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းမိပါသည္။ အဖ နရမိတ္လွ၏ စိတ္ကို တမ္းတမိပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ အဆက္ဆက္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္းေျပာင္ေျမာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳး သားေရးႏိုးၾကား မႈ ကို ရခိုင္အစြန္းေရာက္လူတစ္စုႏွင့္ စစ္အာ ဏာ ရွင္ ဘာသာေရး အယူသီး မ်က္ကန္း တခ်ိဳ႕တို႔၏ စီမံကိန္းခ် ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးျပဳတ္ သုတ္သင္ ေရးက ျမန္မာ့သမိုင္းေသြးစြန္းခဲ့ရသည္။ ဒီမို ကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရး တုိးတက္ေရးအတြက္ သံသယ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။
(ဂ) ဤအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိးတက္ေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အခက္အခဲ မွန္သမွ် ပယ္ခ်ေရးကို ဦးစီးဦးေဆာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္း ၊ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို ႀကိဳဆို ေထာက္ခံၿပီး လက္ကမ္းေတာင္း ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ သမိုင္းအမွန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ျဖစ္တည္မႈအမွန္ကို မည္သည့္ ပေယာဂမရွိေစ ဘဲ ေဆာင္ ရြက္ေစ လိုပါသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ မင္းျမတ္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ၏ ျပည္ေထာင္ စုစိတ္ဓာတ္ရွိမႈက သက္ေသထူ လ်က္ ရွိေနေပသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏အခြင့္အေရးကိုအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္း သား တန္း တူ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္က သက္ေသျပဳလ်က္ရွိၿပီး လြတ္လပ္ ေရး၏ အႏွစ္သာရ ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(ဃ) ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ နာဇီဝါဒ၊ ဆာဘ္ဝါဒႏွင့္ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက်ဆံုးခဲ့ၿပီး တုိးတက္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ဝါဒကိုစံနမူနာယူသင့္သည္။ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးေပးၿပီး ဝိုင္းဝန္း၍ အမိျမန္မာ ႏိုင္ ငံေတာ္ တိုးတက္ေရး အတြက္ ခ်ီတက္သင့္ၿပီ။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန လက္ေထာက္ႏုိင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Kurt Campbell ၏ ၂၀၁၃ ခု ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခက္အခဲတို႔အား ကူညီေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ကမ္းလွမ္းမႈအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ား ကြန္ ရက္မွ လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုလိုက္ ပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲသည္ ရခိုင္ေဒသရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္း သားျပႆနာ၊ကခ်င္ေဒသ စစ္ပြဲျပႆနာ၊ တစ္ျခား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား အေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခက္ အခဲ မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို အရွိတရား၊ အမွန္တရား အတုိင္းေလ့ လာၿပီး ေျဖ ရွင္း သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္း လိုက္ပါသည္။
သစၥာေအာင္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ရိုဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ားကြန္ရက္
ေနျပည္ေတာ္
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s