ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ အာဂံုေဆာင္ တရုတ္ မြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား

ဇန္နဝါရီ ၂၃ ၊ ၂၀၁၃
M-Media

china girl

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ ကတည္းက တရုတ္ျပည္မၾကီးတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္၊ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တရုတ္လူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀န္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ပနံသင့္စြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရပါသည္။

ပံုတြင္ တရုတ္ျပည္ရွိ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ အာဂံုေဆာင္ မြတ္စလင္မိန္းကေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းမိန္းကေလးမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ သည့္ အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ တစ္အုပ္လံုးကို အလြတ္က်က္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မြတ္စလင္တို႔၏ က်မ္းစာျဖစ္ၿပီး တမန္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ မုဟမၼဒ္သခင္ (ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သႏၱိသုခအေပါင္း ခေညာင္းပါေစ) ထံေတာ္သို႔ ၆၀၉ CE မွ ၆၃၂ CE ထိ ၂၃ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပို႔ခ်ေပးသနားျခင္းခံရသည္ဟု မြတ္စလင္တို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကမာၻေပၚရိွဘာသာတရားမ်ား၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ျခင္းမခံရဘဲ မူလအတိုင္းတည္ရိွေနေသာ တခုတည္းေသာ က်မ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္တြင္ အခန္းေပါင္း ၁၁၄ ခန္းပါရွိၿပီး ယင္းအခန္းက႑မ်ားကို စူရာဟ္ဟု ေခၚသည္။ မုကၡပါတ္ေတာ္ စုစုေပါင္းမွာ ၆၂၃၆ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s