ဆရာၾကီးသာရိွခဲ့ရင္

ျမတ္ထူးရာဇတ္

Source: http://www.myanmarij.com/?p=4459

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္ အပါအဝင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၉ ဦးကုိ လူမွန္း သိတတ္ ကတည္းက မိသားစုေတြ စာအုပ္စာတမ္းေတြက တစ္ဆင့္သိခဲ့ ၾကားခဲ့ ရပါတယ္။ အခုလို ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔မွာ တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ လႈပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုကုိ အာဇာနည္ႀကီးမ်ားက အားေပးဂုဏ္ယူဆဲ ပဲျဖစ္မွာပါ။

ဆရာႀကီးကုိ အဖုိးတစ္ေယာက္ အေနထက္ လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပုိမုိသိခဲ့ ပါတယ္။ ဘဝရွင္သန္ေရးအတြက္ ဘယ္တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႐ုန္းကန္ေနရေနရ၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကုိ ႏွလံုးသားထဲမွာ အျမဲစြဲေန တာကေတာ့ သင္ဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား နဲ႔တကြ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထု တို႔ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမ အားေပးပံ့ပုိးမႈ ေၾကာင့္ပဲလို႔ ျမင္မိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး လမ္းစကုိ ျပန္လည္ျမင္ႏုိင္စျဖစ္တဲ့ အခုအခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးကုိ ေမးခ်င္တဲ့ေမးခြန္းေတြကုိ အခုလိုေမးပါရေစ။

ဆရာႀကီးဟာ ပညာေရးကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားစိတ္ ထက္သန္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး တုိင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့တာ သိခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း ထြက္ေတြဟာ စာေရးဆရာ/မ၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ၊ ကုန္သည္၊ တပ္မေတာ္သား၊ အားကစားသမား၊ ပညာရွင္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားစသျဖင့္ က႑မ်ားစြာမွာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ တုိင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ပံ့ပုိးေရးအတြက္ ပညာေရးစနစ္ကုိ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဦးစားေပး ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါသလဲ။ ဘယ္လုိ ဘာသာရပ္ေတြကုိ အတန္းေက်ာင္းနဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြမွာ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရပါသလဲ။ ပညာေရး သာမက အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ဝန္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပညာေရး စနစ္က ေမြးထုတ္ပ်ဳိးေထာင္ ေပးလိုက္တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ ဘယ္လို အလုပ္ေတြ ဖန္တီးေပးၿပီး ဘယ္လို က႑ေတြမွာ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ လုပ္ ေဆာင္ေစသင့္ပါသလဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆက္လက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းျပည္က ဘယ္လို စီမံကိန္းေတြ ခ်ေပးသင့္ပါသလဲ။

လစာမရတစ္ခ်က္ ရတစ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလက္ရွိ ပညာေရး စနစ္မွာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားၿပီး မ်ဳိးဆက္ေတြကုိ ပညာေပးေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခအေန ေတြကုိ ဘယ္လုိ ပံ့ပုိးျမႇင့္တင္ၿပီး တိုင္းျပည္အနာဂတ္ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဆင့္အတန္းမီ ျဖစ္ေနေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသလဲ။

ရဲဝန္ထမ္းဖခင္ရဲ႕ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ ေလးစားစြာ ျငင္းဆန္ၿပီး ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ ပညာေရး စနစ္ကုိ ဆက္လက္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား အေနနဲ႔ သာမက ၁၃ဝဝျပည့္ မႏၲေလးသပိတ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြကုိ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ တိုက္တြန္း၊ ပံ့ပုိးအားေပးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးကုိ “ဘာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈဟာ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသလဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈကေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ျဖစ္မလာေစဖုိ႔ အဘက္ ဘက္ကုိ ဘယ္လို ကာကြယ္ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသလဲ” လို႔လဲေမးခ်င္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႐ုိးရာဓေလ့ ထံုးစံနဲ႔ ဘာသာစကားကုိ အျပန္အလွန္ နားလည္ေလးစားစြာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ပညာေရးစနစ္ကေန ဘယ္လို တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္သင့္ပါသလဲ။ (ဆရာႀကီးရဲ႕မိတ္ေဆြ လူထု ဦးလွရဲ႕တိုင္းရင္းသား ႐ုိးရာပံုျပင္မ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားနဲ႔ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကုိ အေရးပါခဲ့ပါတယ္။)

ျပည္ေထာင္စု ညီၫြတ္ေရး အလံေအာက္မွာ ဘာသာေပါင္းစံုကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ ရွိဖို႔လိုသလို တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ညီၫြတ္စြာနဲ႔ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္းကုိ ဆရာႀကီးရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတြမွာ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေန မွာ ဘာသာဝင္ေပါင္းစံုရဲ႕ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ညီၫြတ္မႈေတြကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ျမန္မာ ျပည္အနာဂတ္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ သလဲ။

မႏၲေလး အမ်ဳိးသားေက်ာင္းႀကီးမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား    ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား နဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီၫြတ္စြာနဲ႔ တုိင္း ျပည္အက်ဳိးကုိ ဘယ္လို ပံ့ပုိးသင့္သလဲ ဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမွာ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ၁၉၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ဘယ္လို နားလည္မႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္သင့္ပါသလဲ။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ “ပထမအႀကိမ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား အစည္းအေဝးႀကီးမွာ ဆရာႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့တဲ့ Freedom Movement are Peace Movement မိန္႔ခြန္းမွာ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္စုိးမႈကုိ အစဥ္သတိျပဳၿပီး ကာကြယ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကုလသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္တိုင္းရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ဆံုး ျဖတ္ခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေနထုိင္ေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ရွင္းျပခဲ့သလို “လြတ္လပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈ”ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့တာ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနေတြမွာ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ က်န္းမာမႈ၊ ကမၻာ့လူနည္း စုရဲ႕ အာဏာနဲ႔ စီးပြားေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ လူအမ်ားစုရဲ႕စားဝတ္ေနေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ဦးစားေပး မႈ၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရရွိမႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး က႑ကေန ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္သင့္ပါလဲ။

ဒီေမးခြန္းေတြဟာ အဖုိးမရွိခဲ့တဲ့ ေျမးတစ္ဦးရဲ႕ေမးခြန္းေတြျဖစ္သလို ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကုိ ေမးခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးနဲ႔တကြ အာဇာနည္မ်ားဟာ ဒီေမးခြန္းေတြကုိ အေျဖေပးဖို႔ မရွိေတာ့ပါဘူး။ “ဖုိးလမင္းကုိ ထမင္းဆီဆမ္း ေရႊလင္ဗန္းနဲ႔ေပးပါ”လို႔ ေတာင္းေန ရမယ့္အခ်ိန္ေတြကိုလည္း အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါၿပီ။

ဒီေမးခြန္းေတြကုိ အေျဖေပးႏုိင္မယ့္သူေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔တကြ ေနာက္မဆုတ္တမ္း လံု႔လစုိက္ စြာနဲ႔ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္တကြ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး က႑အသီး သီးမွာ က်ရာ တာဝန္ထမ္းခဲ့တဲ့ ထမ္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သား အားလံုး ရည္မွန္းခဲ့တဲ့ လူတိုင္း အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာဖို႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ႏုိင္ပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ဆႏၵျပဳပါရေစ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s