ဦးေသာင္းညြန္႔ (သတင္းေထာက္ ေသာင္းညြန္႔-ဖ်ာပုံ) ကြယ္လြန္

ဇန္နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၃
M-Media
ေသာင္းထိုက္

အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဗဟိုအန္ဆြာရီႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒  သတင္းေထာက္ ဦးေသာင္းညြန္႔(ဖ်ာပံု) သည္ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ (IRAC) ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရပါသည္။

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းခ်ဴပ္

အဖ ဦးတင္ေမာင္၊ အမိေဒၚစိန္တုိ႔မွ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ မတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္-၁၀၈၊ ၁၁-လမ္း၊ ၁၀-ရပ္ကြက္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕၌ေမြးဖြားသည္။ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ အ.ထ.က(၃)တြင္ အထက္တန္းအထိ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၆၆-ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္သတင္းစာ၊ ျမန္မာ့သတင္းစာ၊ ဗုိလ္တေထာင္သတင္းစာ၊ ေၾကးမုံသတင္းစာ၊ ဂါဒီယန္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္တုိ႔၌ သတင္းႏွင့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား စတင္ေရးသားၿပီး စာေပနယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး အမွတ္မွာ (၁၄/ဖပန(ႏိုင္) ၀၆၁၉၈၈)ျဖစ္ၿပီး စာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕၀င္ အမွတ္-၀၁၇၆ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၃-ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဗိမာန္ စာမူၿပိဳင္ပြဲတြင္ “အမ်ဳိးသမီးမ်ားသိမွတ္ဖြယ္ရာ ဥပေဒေရးရာ”စာမူျဖင့္ သုတပေဒသာ(၀ိဇၹာပညာရပ္) ပထမဆု၊ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ “စာေပေရးသားျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးရာ”စာမူျဖင့္ သုတပေဒသာ(၀ိဇၹာပညာရပ္) ဒုတိယဆု၊ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္အတြက္ “ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျမန္မာ သတင္းစာ ဆရာႀကီးမ်ား” စာမူျဖင့္ စာပေဒသာ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည္။ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ သတင္းေထာက္အမွတ္-၃၇၉ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ သတင္းေထာက္ အမွတ္-၁၆၈ ျဖင့္ လည္းေကာင္း သတင္းမ်ား ေရးသားလ်က္ရွိၿပီး ဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ သတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။

အမည္ရင္းမွာ ဦးေသာင္းညြန္႔ျဖစ္ၿပီး ကေလာင္အမည္မွာ သတင္းေထာက္ေသာင္းညြန္႔(ဖ်ာပုံ)ျဖစ္ပါသည္။ ေနရပ္လိပ္စာမွာအမွတ္(၁၀၈)၊ ၁၁-လမ္း၊ ၁၀-ရပ္ကြက္၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းေထာက္ ဦးေသာင္းညြန္႔(ဖ်ာပံု)သည္ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ -ဗဟိုအန္ဆြာရီႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကား ။ ။

  • သတင္းေထာက္ေသာင္းညြန္႕(ဖ်ာပုံ)၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသိမွတ္ဖြယ္ရာ ဥပေဒေရးရာ (ဒုတိယအႀကိမ္)
  •  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ (IRAC) ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s