“ဆြဲတင္စစ္”တြင္နစက ကြပ္ကဲေရးမွဴး၏အမိန္႔ကို နစကတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကမလိုက္နာ

သီဟ
RB News
27.1.2013
ယခုတေလာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာျမိ့နယ္ မ်ား၌ ေဒသႏၱရ အမိန႔္အရ ဆိုျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ “ဆြဲတင္စစ္” ဆိုေသာ စစ္ဆင္ေရး တစ္ခုကိုျပဳ လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည္။ ဤသို႔ စစ္ဆင္ေရး ပုံစံစစ္ေဆးမႈမ်ဳိးကိုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားမည္သည့္ေဒသ၊ မည္သည့္ လူမ်ဳိးအေပၚ တြင္မွ်ျပဳ လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ုိးမ်ားအေပၚတြင္သာႏွစ္ စဥ္ျပဳလုပ္္ေနေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေရး ဆိုျပီး လုပ္ရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားေစာ္ကား ရုံမွ်မက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံ မွေငြက်ပ္ သန္းေပါင္းမ်ား စြာကိုလည္းမ တရားေကာက္ခံရ ယူေနေၾကာင္း သိရွိရသည္္။
ယခင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဘုရင္နစက ကြပ္ကဲေရးမွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးေထာင္က် သြားျပီးေ နာက္ ယခု အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ႏိုင္ဦးက ယခုႏွစ္ တြင္ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ေငြေကာက္ ခံျခင္း မျပဳရန္၊ မိသားစု ဓာတ္ပုံရိုက္ မွတ္တမ္းတင္ခ အေနျဖင့္ေငြက်ပ္ (၉၀၀) သာေကာက္ခံ ရန္ႏွင့္စာရင္းမွတ္တမ္း ယူရန္သာ ညႊန္ၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရေသာ္လည္း လက္ေအာက္ ငယ္သားတပ္ဖြ႔ဲ၀င္ မ်ားကမူကြပ္ကဲေရးမွဴး၏ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လက္၀ါး ခ်င္းရိုက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးၿခိမ္းေျခာက္ကာေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မတ ရားေငြေၾကးမ်ား စြာေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။
“စာရင္း သက္သက္ေကာက္ရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရက သူ႔လိုအပ္ခ်က္အရ စာရင္း မွတ္တမ္းျပဳ စုတယ္ဆိုရင္ သူ႔အသုံးစရိတ္ႏွင့္ သူလုပ္ေပါ့။ အခုေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ ဘူး။ စာရင္း လိုတာကသူတို႔၊ စရိတ္အျပင္ ေငြညႇစ္ခံရတာ၊ အေစာ္ကားခံရတာက က်ေနာ္ တို႔ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဓာတ္ ပုံေတြ ကို က်ေနာ္တို႔လို ခ်င္လို႔ရိုက္ ေပးပါဆိုျပီး ရိုက္ခိုင္းတာမွ မဟုတ္တာ။ သူတို႔မွာ လိုအပ္္လို႔ လာရိုက္ တာ က်ေနာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ပိုက္ဆံေပးရ မွာလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ အခေၾကးေငြ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးရမွာလဲ၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴးက ဘာဘဲေျပာေျပာ  ေအာက္က နယ္ေျမ မွဴးေတြ၊ စခန္းမွုဴးေတြ၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ဂရုမ စိုက္ပါဘူး။ ေခြးျမီးေကာက္ က်ည္ေတာက္စြပ္ ဆိုသလိုပါဘဲ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးးျခိမ္းေ  ေၿခာက္ျပီးအခေၾကး ေငြမ်ဳိး စုံေကာက္  ေနလ်က္ပါဘဲ။ ေစာ္ကားျမဲေစာ္ကား လ်က္ပါဘဲ၊ ဒီလူေတြ ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ ကိုၾကည့္ရတာ လူစိတ္မရွိ သလိုပါဘဲ”ဟုေငြ အေျမာက္ အျမားလည္း အညႇစ္ခံရ၊ အေစာ္ကား လည္းခံရသူဦးကာဒီရ္က RB News သို႔ေျပာျပသည္။
နစက တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ေငြ ညႇစ္ပုံခ်င္း မတူညီ  ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္ျမိ့ နယ္ေလးျမိ့ဳေက်းရြာ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၁) နစက စခန္းႏွင့္  ေညာင္ေခ်ာင္း အေျခစိုက္ အမွတ္(၂၆)နစကစခန္း တို႔က ေအာက္ပါ အတိုင္း အဓမၼေငြ  ေကာက္ ယူေန  ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
၁။ မိသားစု ဓာတ္ပုံရိုက္ မွတ္တမ္းတင္ခ-၂၀၀၀ (ႏွစ္ေထာင္)က်ပ္
၂။ ဘာသာေရး အေဆာင္ (ဗလီ၊မဒရစာ) တစ္ေဆာင္ကိုု ဓာတ္ပုံရိုက္ မွတ္တမ္းတင္ခ – ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) က်ပ္
၃။ နစက အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ အသစ္ ေမြးလာေသာ ကေလး တစ္ေယာက္ကို စာရင္း တင္သြင္းခ (ေမြးတိုး) – ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) က်ပ္
၄။ ေသဆုံးသြားသူတစ္ေယာက္ကိုစာရင္းမွပယ္ဖ်က္ခ (ေသျဖတ္) -၅၀၀၀ က်ပ္
၅။ အိမ္ေထာင္စာရင္း တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔လူ (ဥပမာ-ေခၽြးမ) တစ္ေယာက္ ကိုေျပာင္းေရႊ႕စာရင္းတင္သြင္းခ
(အေျပာင္းအေရႊ႕) – ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) က်ပ္
၆။ ခရီးလြန္ေနသူ တစ္ေယာက္ အတြက္ေပးရေငြ (ခရီးလြန္ ဟုေရးမွတ္ခ) – ၃၀၀၀၀ မွ ၄၀၀၀၀ (သုံးေသာင္း မွေလးေသာင္း) က်ပ္
၇။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ နည္းမ်ိဳစုံျဖင့္ႏွင္ ထုတ္ခံရမႈတို႔ေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္း မေနႏိုင္ဘဲႏိုင္ငံျခား တိုင္း ျပည္တစ္ ခုခုသို႔ ထြက္သြား ရသူကို အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ စာရင္းပယ္ဖ်က္ခ (BD ေျပး = ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပးဟုေရး မွတ္ခ) – ၂၀၀၀၀ မွ ၄၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္းမွေလးေသာင္း) က်ပ္
ဤသို႔“ဆြဲတင္စစ္” စစ္ေဆးေရး ဆိုသည္ကို အေၾကာင္းျပဳျပီး နစကကြပ္ကဲေရးမွဴး၏ အမိန႔္ညႊန္ၾကား ခ်က္ကိုပင္ မလိုက္နာဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံ မွနစကတပ္ဖြ႔ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား ပူးေပါင္း၍ မတရားျခိမ္းေျခာက္  ေငြညစ္ျခင္း၊ ေငြမေပးႏိုင္လွ်င္အေစာ္ကားခံရျခင္း၊ မိမိရပ္ရြာမ်ား တြင္ရွိေန ပါလ်က္ BD ေျပးဟုေရး မွတ္ခံရျခင္း၊ တရား၀င္ ကေလးမ်ားကို စာရင္းတင္ မေပးဘဲ Black List လုပ္ ပစ္ျခင္း၊ အျခားနည္း မ်ဳိးစုံျဖင့္ ညစ္ပတ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အတိ ဒုက ၡေရာက္ေနၾက ရေၾကာင္းသိရွိရသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s