ေမာင္ေတာၿမဳိ႕မွမိသားစု ၆၄ စုအားလူဦးေရစာရင္းမွပယ္ဖ်က္

Qutub Shah
RB News
27.1.2013
 
ေမာင္ေတာ ။ ။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လေက်ာ္မွ စ၍ ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ဘဂၤလီ” လူမ်ဳိး ဟု အတင္း အဓမၼမွတ္တမ္း တင္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားမွ လက္မွတ္ထုိး ရန္ျငင္း ဆုိ ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ စီမံကိန္း မွာေအာင္ျမင္မႈ နည္းပါးေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖမ္း ဆီး ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား ကုိဖ်က္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ ယာယီ မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ 
 
အစုိးရ၏ စီမံကိန္းကုိ ခဏတာရပ္တန္႔ ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ယခုအခါ လက္မွတ္ မထုိးဘဲေနခဲ့ သူမ်ားကုိ လူမဆန္ စြာညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္၍ လက္မွတ္ထုိး ရန္ျပဳလုပ္  လ်က္ရွိသည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔ တြင္ ေမာင္ ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ကူး နီယား ဟာ လီ (လိပ္ရ) ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နစကနယ္ေျမ (၄) မွ နယ္ေျမ မွဴး ဦးေအာင္မ်ဳိးေဇာ္ေဌးမွ လက္မွတ္ မထုိးခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မိသား စု ၆၄ စုကုိ နယ္ေျမစခန္းသုိ႔ ဆင့္ေခၚ ခဲ့သည္။ စခန္းသုိ႔ေရာက္ သည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ စခန္း၀င္းအတြင္း တေန ကုန္ ပတ္ေျပးေစခဲ့ၿပီး၊ အမ်ဳိး သားမ်ားကုိ လူမဆန္ စြာရုိက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ား၊ လူမ မယ္ အရြယ္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းသူမ်ားႏွင့္ႏုိ ႔တုိက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားကုိပင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အျပစ္ေပး ခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ 
 
ညေနပုိင္းတြင္ ဆင့္ေခၚခံ ရသူမ်ားကုိျပန္ လည္လႊတ္ေပး လုိက္ေသာ္လည္း၊ ေမာ္လ၀ီ ဦးဆယာဒ္အလမ္ (ဘ) ဦးအမီးရ္ဟမ္ဇာ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) အား နစကတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးမွ လက္ ထိပ္ ခတ္ ၍ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကူးနီယားဟာလီ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေက်ာင္း မွေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေမာ္လ၀ီ ဦးဟာရွင္ကုိလည္း ရြာသူရြာသားမ်ားအား လက္မွတ္ မထုိးရန္ စည္းရုံးခဲ့သည္ဟု မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲ ၍ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ 
 
အဆုိပါမိသားစု ၆၄ စုအား လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ စဥ္ႏွစ္ႀကိမ္လူဦးေရေကာက္ခံျခင္း စာရင္းမွလည္းပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s