မဟာ၀ိဟိကတိုင္း

မဟာ၀ိဟိကတိုင္း

ေဌးလြင္ဦး
RB News
29.1.2013
အခု ရခိုင္နယ္လို႔ ေခၚတဲ့ အရပ္ေဒသကို အိႏၵိယ သမိုင္းမွာ ရကၡဆ လို႔ေခၚတြင္ခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းက အဲ့ဒီက native လူမ်ိဳးဟာ အသားေရာင္မဲတယ္၊ ႏွခမ္းလံုးတယ္၊ မ်က္ခံုးထူတယ္၊ ႏွဖူးေမာက္တယ္- စတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႔ ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ သူတို႔ကို ရကၡဆ လို႔ ေခၚတြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး- သူတို႔ရဲ႔ အက်င့္ဓေလ့ေၾကာင့္ ေခၚတြင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။
ဒါေပမယ့္- အဲ့ဒီေဒသရဲ႔ မူလဘူတ လူမ်ိဳးေတြက သူတို႔ကို သူတုိ႔ “ရိုဟင္ဂ်ာ”လို႔ပဲ ခံယူခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ တုိင္းျပည္ ကို “မဟာရိုဟင္ဂေဒသ”လို႔ပဲ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဒသကို တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ တဲ့ ေရွ႔ဗမာမင္းမ်ား က အဲ့ဒီေဒသကို အိႏၵိယတို႔ ေခၚသလို ရကၡေဒသ လို႔ ေခၚသလုိ အဲ့ဒီေဒသက လူေတြ ေခၚ ဆိုသလို “မဟာ ၀ိဟိက”လို႔လည္း ေခၚဆို ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္း ရွိေနတယ္။ မဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အမည္က မဟာ၀ိဟိက လို႔ ေျပာင္းလဲေနျခင္းဟာ စာေပအေျပာင္းအလဲနဲ႔ အသံ ထြက္ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္သာ အသံ အနည္း တိမ္းပါး သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
မူရင္း နာဂရီ (ေရွးေဟာင္းဘဂၤလီ) အကၡရာနဲ႔ ျမန္မာစာကို ေျပာင္းလည္းတဲ့အခါ- မ်ားစြာေသာ ရ၊ ဟ၊ ၀ အသံ မ်ား ေျပာင္းလဲသလို၊ ဆ- သ အသံမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္ အေျပာင္းအလည္းေတြ ရွိေနေၾကာင္း အထူးရွင္းျပရန္ လိုမည္ မဟုတ္ပါ။
ျမန္မာမင္းမ်ားမွတ္တမ္းျဖစ္တဲ့ ၀ိဟိက- ဆိုတဲ့ အသံထြက္ကို ရိုဟင္ဂ မွ အပ အနီးစပ္ဆံုး ေကာက္ယူဘုိ႔ အျခား ရခိုင္မွ လူမ်ိဳးမ်ား၊ ေဒသမ်ား၊ ျမစ္မ်ား၏ အမည္နာမ မရွိပါ။ ရခိုင္ ကိုလည္း ၀ိဟိက လို႔ ေကာက္ ယူလို႔ မရသလို၊ မာရ္မာကီး၊ ခ်င္း၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ- စတဲ့ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ ၀ိဟိက ဆိုတဲ့ စကား လံုး နီးစပ္ေအာင္ စဥ္းစားလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။
ရခိုင္ရဲ႔ ေရွးေဟာင္း လူမ်ိဳး- “ရိုဟင္ဂ်ာ”ဟာ အိႏၵိယ တုိင္းသားမ်ား ေခၚသကဲ့သို႔ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ “ရကၡဆ” လို႔ မခံယူေၾကာင္းနဲ႔ အိႏၵိအေခၚကို လိုက္ၿပီး ဗမာမ်ားက မြန္သထံုဘက္မွ မူလဘူတ အသားမဲသည့္ လူမ်ိဳးကဲ့သို႔ “ရကၡ” မ်ား ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေခၚကို လက္မခံဘဲ မိမိတို႔၏ ေဒသသည္ “အရကၡေဒဆ” သာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ေၾကာင့္- ရကၡပူရ ဘယ္မွာလဲ ေခါင္းစီးမွာ ကၽြႏု္ပ္ ရွင္းခဲ့ ပါၿပီ။ မူလဘူတ “မဟာရိုဟင္ဂေဒသ”က လူမ်ိဳးမ်ားဟာ ပါဠိဘာသာ စကားကို ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး- သူတုိ႔ရဲ႔ စကား လံုးမ်ားက အျငင္း စကားလံုးကို “အ” “န” ေရွ႔တြဲၿပီး သံုးႏွံးေျပာ ဆိုပါတယ္။- ဥပမာ- မဂၤလာ ရဲ႔ ဆန္႔က်င္ ဘက္ အမဂၤ လာ ၊ ကုသိုလ္ရဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အကုသိုလ္-၊ ဆိုတာ မ်ိဳးပါ။ အလားတူပဲ “အရကၡေဒဆ” ဆို တာ “ရကၡေဒ ဆ” ရဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ စကားလံုး၊ အျငင္း စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို႔ မွာ ႏိုင္ငံျခား (အိႏၵိယျပည္နဲ႔၊ ဗမာျပည္)သားမ်ား ထင္မွတ္ သကဲ့သို႔ အရိုင္းမ်ား မဟုတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စည္းကမ္းနဲ႔ ရွိၿပီး လူမ်ိဳးလို႔ ခံယူျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ေက်ာက္စာ အရ အသံထြက္အမွန္က “အရကၡေဒဆ” ျဖစ္ပါတယ္။ “အရကၡေဒသ” ဆိုတဲ့ သ အသံထြက္ မဟုတ္ပါ။)
မဟာ၀ိဟိကေဒသ-ကို ေနာက္ပိုင္းမွ ၀င္လာသူမ်ားက၊ သူတို႔ရဲ႔ ျပင္ပကအစြဲ ျဖစ္တဲ့ ရကၡ ဆိုတဲ့ အမည္ ကို သာ ခံယူပါတယ္။ အဲ့ဒီ အစြဲဟာ ျပင္ပက သယ္လာတဲ့ အစြဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ေနာက္၀င္ လာသူမ်ားက မ်ားျပားလာၿပီး ေဒသတစ္ခုရဲ႔ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ပိုင္ဆိုင္လာတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႔ အစြဲကို သူတုိ႔သမုိင္း အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းဟာ ႏွစ္ကာလၾကာလာတဲ့အခါမွာ ဟိုးေရွးပေ၀ဏသီက သမုိင္းေဟာင္း ေပ်ာက္ သြားႏိုင္ေပမယ့္-၊ သမုိင္းေဖ်ာက္စမွာေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ၀ုန္းဒိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္- ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ေျမပံုမွာ ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္းေဒကုိ Arakan လို႔ ေရးသားခဲ့ေပမယ့္၊ ၁၉၉၀ ေနာက္ ပိုင္းမွာ Rakhine လို႔ ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ သမုိင္းကေဖ်ာက္မႈ ပူေႏြးေနေသးေတာ့- အခုအခ်ိန္ထိ ေရွ႔မွီေနာက္မွီ လူမ်ားက Rakhine သည္ Arakan ျဖစ္ေၾကာင္း သိေနဆဲပါ။ Myanmar ကို Burma ျဖစ္ေၾကာင္း သိေနဆဲပါ။ အလားတူပဲ–၊ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားက ရခိုင္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး မဟာျမတ္ မုနိဆင္းတုႀကီးအား ပင့္ေဆာင္သြားေသာ မွတ္တမ္း၌ “သားေတာ္ မဟာဥပရာဇာ လည္း ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ က်ိပ္ေလးေယာက္ ေသာ မင္းတို႔သည္- ႏွစ္ေပါင္း ငါးေထာင့္ သံုးရာ့ ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္တိုင္တုိင္ မင္းအျဖစ္ျဖင့္ စိုးအုပ္ တည္ေထာင္ေသာ မဟာ၀ိဟိကတိုင္း ရခိုင္ ျပည္နယ္ အလံုးကို သိမ္းယူေတာ္ မူခဲ့ၿပီးလွ်င္—–” ရယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ (က်က္သေရေဆာင္ ေရႊစလြယ္ရ ၀န္ေထာက္မင္း၊ ဦးေမာင္ေမာင္တင္ (၁) K.S.M.,A.T.M ေရး- ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာ ရာဇ၀င္ ႀကီး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၃၁)
အခုေခတ္ အခုကမၻာႀကီးမွာ သမုိင္းဟာ ဖ်က္တိုင္း မပ်က္ေတာ့ပါ။ ေပ်ာက္ကြယ္သြားရတဲ့ လူမ်ိဳးေတြ ၊ ေန ရာ ေဒသေတြ၊တိုက္တာအေဆာက္ အဦးေတြ၊ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ ေတြကိုေတာင္ လုိက္လံတူးေဖၚရွာေဖြေနတဲ့ ေခတ္ ကာလႀကီးကို ေရာက္လာေနပါၿပီ။-
ေဌးလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈတာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s