ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္အေလာင္းမ်ားျမွပ္ထားေသာက်င္းမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိ

ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္အေလာင္းမ်ားျမွပ္ထားေသာက်င္းမ်ားရွာေဖြေတြ႕ရွိ

 

က်င္းထဲရွိအေလာင္းမ်ားပုံ
ေမာင္ေမာင္
RB News
29.1.2013
ေျမပုံ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ေအာက္တုိဘာလ အတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၌ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္ မြတ္စလင္ မ်ား အ စု  လုိက္အၿပဳံ လုိက္သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရသည္။ အသတ္ခံခဲ့ရသူမ်ားကုိ က်င္းမ်ား ထဲ၌ အစုလုိက္ အၿပဳံ လုိက္ျမွပ္ႏွံ ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပုိင္း တြင္ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေလာင္းမ်ားျမွပ္ႏွံ ထားခဲ့ေသာက်င္း အခ်ဳိ႕ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ထုိက်င္းမ်ား မွာေတာင္ေပၚ ရပ္ကြက္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာေတာင္ေျခ တြင္ရွိၿပီး၊ က်င္း ၅ က်င္းကုိ တူးေဖာ္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမက်င္းတြင္ အေလာင္း ၅ ေလာင္း၊ ဒုတိယ က်င္းတြင္ ၃ ေလာင္းႏွင့္ က်န္သည့္ က်င္း ၃ က်င္း တြင္ တစ္ေလာင္းစီ ကုိေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
ပထမက်င္း တြင္ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ အေလာင္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသား (၅) ဦး၏ အေလာင္း မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမည္မ်ား မွာ –
(၁) ဦးေဘာ္ဒီမ်ာ (ဘ) ဦးဂူသ္ဖန္
(၂) ဦးေလရာယာ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီမ်ာ
(၃) ဦးမုိဟာမတ္ဆူတြန္ (ဘ) ဦးဟာဖီဇ္အဟမတ္
(၄) ဦးေမာင္လွ (ဘ) ဦးေဂ်ာ္ရာမြတ္
(၅) ဦးေနာ္ဇီရာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူရာမန္ – တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဒုတိယက်င္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဦး၏အေလာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အမည္မ်ားမွာ –
(၁) ေဒၚေဆာ္မာခါတူ (ဘ) ဦးကာဆိမ္း
(၂) ေဒၚဟုိက္ေရနီဆာ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီမ်ာ
(၃) ေဒၚဟူစူမ္ဘီ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီမ်ာ – တုိ႔ျဖစ္သည္။
က်န္သည့္က်င္း (၃) က်င္းတြင္ တစ္ေလာင္း စီျမွပ္ႏွံ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမည္မ်ားမွာ –
(၁) ဦးကာဆိမ္း (ဘ) ဦးအာေဘာ္ရ္
(၂) ေဒၚခ်င္းမ (ဘ) ဦးအာေဘာ္ရ္
(၃) ဦးဖူတီယာ (ဘ) ဦးဘာဆဲရ္ – တုိ႔ျဖစ္သည္။
ထုိသူမ်ား အားလုံးမွာ အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ၀တ္ဆင္ထားေသာ အ၀တ္အစားမ်ားျဖင့္ သာျမွပ္ႏွံ ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေလာင္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s