ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေငြမ်ားကုိနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ရယူေန …

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ေငြမ်ားကုိနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ရယူေန

ေဌးေဇာ္
RB News
29.1.2013
ဘူးသီးေတာင္။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရွိေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကုိ ၁၉၉၀ ေႏွာင္းပုိင္း နစက တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ မဟုတ္မမွန္ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီး၍ေငြညွစ္ လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ျ ဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ စ၍ ေငြညွစ္ျခင္းမ်ား ပုိမုိမ်ားျပား လာသည္ ကုိေတြ႕ရပါ သည္။
ဇန္န၀ါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဖုံညဳိလိပ္ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နစက စခန္းအမွတ္ (၂၁) မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးသြားၿပီး တစ္ညတာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ နစက စခန္းမွဴး ဗုိလ္ႀကီးဇင္ေမာင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ဖုံညဳိလိပ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွတင္ေမာင္ တုိ႔ မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အျပစ္မဲ့ဖမ္းဆီးခဲ့သူထံမွေငြယူ၍ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္မွေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးမွ RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
(၁) ဦးမာမတ္ဖုိက္ဆဲရ္ (ေပးခဲ့ရသည့္ေငြပမာဏ – က်ပ္ ၂ သိန္း)
(၂) ဦးဆယာဒ္ေကာ္ရိမ္ (ေပးခဲ့ရသည့္ေငြပမာဏ – က်ပ္ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း)
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ေပးခဲ့ရသည့္ေငြပမာဏ – က်ပ္ ၁ သိန္း ၅ ေသာင္း)
(၄) ေမာ္လ၀ီဦးေကဖါတုလႅာ (ေပးခဲ့ရသည့္ေငြပမာဏ – က်ပ္ ၂ သိန္း)
တပ္ရင္းႏွစ္ခုမွမိခင္ႏွင့္ကေလးရန္ပုံေငြအတင္းအဓမၼေကာက္ခံ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေနာက္ပုိင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားမွာ သြားလာေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ၍တင္းက်ပ္ ခံရၿပီး၊ ၀င္ေငြလြန္စြာနည္း ပါးမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒဏ္ကုိ လူးလိမ့္ ခံစားေနရသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ တပ္ရင္း မ်ားျဖစ္ ေသာ တပ္ရင္း ၅၅၁ ႏွင့္ ၃၅၂ တုိ႔မွ တပ္အတြင္း မိခင္ႏွင့္ ကေလးရန္ပုံေငြဟုေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ဘူးသီး ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ တပ္မင္းေခ်ာင္းရြာ၊ ဦးလွေဖရြာ၊ အတြင္းငွက္ေသရြာ ၊ ေလးၿမဳိ႕ရြာရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ အိမ္မ်ား ကုိ တစ္အိမ္လွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္မေပးမေနရ ဆုိၿပီး ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ထုိ႔အျပင္ အဆုိပါ တပ္ရင္းႏွစ္ခုမွ ေန႔စဥ္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ၁၀ဦးမွ၂၀ဦးအထိေခၚေဆာင္သြားၿပီးအတင္း အဓမၼေစခုိင္းမႈ မ်ားေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ျပဳလုပ္ရွိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရြာေတြထဲက ေန႔တုိင္း ၁၀ ေယာက္ကေန ၂၀ ေယာက္ထိေခၚ သြားေနတယ္။ တေနကုန္ အလုပ္ ခုိင္းၿပီးပုိက္ဆံလည္း မေပးဘူး။ အစုိးရ ကေျပာေတာ႔ ၿမာႏုိင္ငံမွာ အတင္းအဓမၼေစခုိင္း မႈမရွိေစ ရဘူးဆုိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ကုိ ကတိေပး ထားတယ္ေျပာတယ္။ ဥပေဒက တစ္ႏုိင္ငံလုံး တစ္မ်ဳိး၊ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အတြက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ တုိင္စရာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး။ တုိင္ ရင္တုိင္တဲ့ သူကုိျပန္ ဖမ္းတယ္။ ေငြညွစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ရဲ့ ဘ၀က အမုိးပြင့္ေထာင္ ထဲကဘ၀ပါ။” ဟု ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s