ပင္စင္လစာကိုတလံုးတည္းတြက္ခ်က္ ေပးရန္ အစီအစဥ္မရိွေသး …

ခင္မ်ဳိးသြယ္ | ေသာၾကာေန႔၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၀၁ ရက္ ၂၀၁၃

ရန္ကုန္ (မဇၥ်ိမ)။   ။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အျငိမ္းစားမ်ား၏ ပင္စင္လစာကို တလံုးတည္း တြက္ခ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရိွေသးေၾကာင္း ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္ဝန္ၾကီးဌာနက ဆိုသည္။

“အျငိမ္းစားေတြ၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲမေတြ႔ေစရန္နဲ႔ အျငိမ္းစား၏ ေရရွည္ အက်ိဳးအတြက္ ပင္စင္လစာကို လစဥ္ခံစားခြင့္အျဖစ္ ဆက္လက္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး တလံုးတည္း တြက္ ခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရိွေသးပါဘူး” ဟု ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဒု-ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အျငိမ္းစား ခံစားခြင့္ ရရိွသည့္အခါ ျမိဳ႕ျပဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ ပင္စင္လစာနွင့္ လုပ္သက္ဆုေငြကို ခံစားခြင့္ ရရိွၾကသည္။

“ပင္စင္ခံစားခြင့္ ရရိွသည့္ အခ်ိန္တြင္ လုပ္သက္ဆုေငြကို တလံုးတခဲတည္း ေငြလံုးေငြရင္းတရပ္ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ခံစားခြင့္ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္ ပင္စင္လစာ ခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ဝန္ထမ္းဘဝက ရရိွခဲ႔ ေသာ လစာဝင္ေငြအစား ပင္စင္စားအတြက္ လစဥ္ စားေသာက္စရိတ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အစားထိုးထုတ္ေပးတဲ့ လစဥ္ ပင္စင္လစာ ေထာက္ပံံ့ေငြပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုဝန္ၾကီးက ဆက္ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဘဝက စုေဆာင္းႏိုင္ေျခ နည္းခဲ့သည့္ ပင္စင္စားမ်ားအေနႏွင့္ ပင္စင္လစာကို တလံုးတဝတည္း ရယူလိုၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။

“သက္ၾကီး အျငိမ္းစားေတြထဲက လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ေအာက္ေျခ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ လုပ္သက္ဆုေၾကးကလည္း မ်ားမ်ားစားစားမရ၊ ပင္စင္လစာကလည္း နည္းနည္းနဲ႔ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ သက္ညွာ စြာျဖင့္ ပင္စင္လစာကို တလံုးတည္းသာ ထုတ္ေပးရင္ ရတဲ့ ေငြေၾကးကို အရင္းအနွီးေလးလုပ္ျပီး ပံုမွန္ဝင္ေငြေလး ဖန္တီးႏိုင္င္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ပင္စင္လစာကို တလံုးတည္းရဖို႔ အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင္႔ ေနၾကတာပါ” ဟု စက္မႈ ဝန္ၾကီးဌာနမွ စာေရးၾကီးအဆင့္ျဖင့္ အျငိမ္းစားယူခဲ့သူ ဦးျမင့္စိုး က ေျပာသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s