အစုိးရ၏အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကတိေတြအတုိင္းျဖစ္မလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ ။ ။ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ အႏၱရာယ္ရွိေစ

(ဓါတ္ပုံ – Reuters)

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔

1.2.2013
အစုိးရ၏အေျပာင္းအလဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကတိေတြအတုိင္းျဖစ္မလာ
ဘန္ေကာက္ ။ ။ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ  ေလးစားတန္ဖုိး ထားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈွ မ်ားျဖစ္ေစရန္ အစုိးရ က မွတ္သားေလာက္စရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တခ်ဳိ႕လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးအေျခအေနမွာ ဆုိးရြားေနဆဲျဖစ္ သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး  ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) ကယေန႔ေျပာၾကား လုိက္သည္။
စာမ်က္ႏွာ ၆၆၅ ရွိတဲ့ ၎၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔အစီရင္ခံစာတြင္ အာရပ္ေႏြဦးေနာက္ ဆက္တြဲအေျခ အ ေနအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္၏ယမန္ႏွစ္ကလူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္ မႈမ်ားကုိစီစစ္သုံး သပ္တင္ျပထားသည္။
အျပည့္အစုံကုိ Scribd မွ PDF ေဒါင္း၍ဆက္ဖတ္ပါ။
Subscribe to: Post Comments (Atom)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s