တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သတင္းလႊာပါ အစၥလာမ္ဘာသာအား ပုတ္ခတ္မႈ႕ တိုင္းအစၥလာမ္ေကာင္စီ စာပို႔ ကန္႔ကြက္

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ သတင္းလႊာပါ အစၥလာမ္ဘာသာအား ပုတ္ခတ္မႈ႕ တိုင္းအစၥလာမ္ေကာင္စီ စာပို႔ ကန္႔ကြက္

Posted: 02 Feb 2013 10:57 PM PST

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ၊ ၂၀၁၃
M-Media

အစၥလာမ္နွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ထိပါးပုတ္ခတ္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ သတင္းလႊာ (၁၀.၄.၂၀၁၂)အတြဲ(၂)အမွတ္(၁၃) စာမ်က္နာ ၁၇ ပါ ဇီးကြက္စိန္ဆိုသူ၏ အမဲသား ကင္းစင္ နယ္ေျမကိစၥ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဧရာဝတီတိုင္း အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီ မွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဆန္းဆင့္ (ယခု ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာ  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အတည္ျပဳထားသူ) ထံသို႔ ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ စာေပးပို႔ ခဲ့ပါသည္။ ေပးပို႔သည့္ စာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ဧ၇ာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊အစၥလာမ္ေကာင္စီ
အမွတ္၂၇၊ဗလီလမ္း၊ပုသိမ္ျမိဳ႕ စာအမွတ္၊တအက/ဧအက/စီမံ(၁)
ရက္စြဲ၊၂၀၁၃ခုနွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္

သို႕
ဥကၠဌ
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္
ပုသိမ္ျမိဳ႕

အေၾကာင္းအရာ။ ဇီးကြက္စိန္ဆိုသူ၏အမဲသားကင္းစင္နယ္ေျမကိစၥ
ရည္ညႊန္းခ်က္ ။ လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာ(၁၀.၄.၂၀၁၂)အတြဲ(၂)အမွတ္(၁၃) စာမ်က္နာ ၁၇

၁။အထက္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါ လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာတြင္ဇီးကြက္စိန္သူ၏ အမဲသားကင္းစင္ေရးနယ္ေျမကိစၥ ေဆာင္းပါးတြင္ အစၥလာမ္နွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ထိပါးပုတ္ခတ္ေရးသားထားပါသည္။

၂။ျမန္မာနိုင္ငံသည္အလြန္ေရွးက်ေသာ အခ်ိန္ကကပၸလီလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ေသာေဒသျဖစ္ပါသည္။ (ျဖိဳးသာရ၏ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ စာအုပ္) ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဘာသာၾကီး (၄)ခုမွာလည္း ဤနိုင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာသာသနာမ်ား မဟုတ္ဘဲ နို္င္ငံျခားမွေရာက္၇ွိလာေသာ ဘာသာမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

၃။ပုသိမ္ျမိဳ႕သည္ ပသီမင္းဆက္ ၃ ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာျမိဳ႕ျဖစ္ျပီးဘုရားၾကီးကုန္း ဒါရ္ဂါသည္ ပသီမင္းဆက္တို႕၏ သမိုင္း အေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။ (ေရႊမုေဠာေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး သမိုင္းစာအုပ္)

၄။အမဲသားကင္းစင္နယ္ေျမကိစၥသည္ဘာသာေရးနွင္ ့ပတ္သက္ေသာကိစၥ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးသည့္ သမိုင္း အေထာက္အထားလည္း မရွိပါ၊ နိုင္ငံေတာ္ မူ၀ါဒလည္း မဟုတ္ပါ၊နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကိစၥလည္း မဟုတ္ပါ။

၅။ဤကဲ့သို႕နိုင္ငံနွင့္လူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိသည္ ့မေရမရာ ကေလးကလား လမ္းေဘး အယူအဆစာေပါမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာတြင္ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ပိုမိုသိရွိမည္ျဖစ္သည္။

၆။မင္းတုန္းမင္းၾကီး လက္ထက္အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းသားၾကီး၏ ေရျမွဳပ္ဗုံးစီမံကိန္းကို ဘာသာေရးနွင့္နို္င္ငံေရးေရာေထြးျပီး ရင္ဆိုင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္တြင္ျမန္မာတို႕အရႈံးနွင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ရျပီး တိုင္းျပည္ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၇။ယခုလည္းတုိင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ရန္အားသြန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္တြင္အရည္မရ အဖတ္မရ ဘာသာေရးေယာင္ေယာင္၊ သူေတာ္စင္ေယာင္ေယာင္ အဆင့္မမီွသည့္ အဆိုပါ စာေပါမ်ားကို ေရးသားေနျခင္းသည္ မည္သူ႕အတြက္မွ် အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အစၥလာမ္ေကာင္စီက သုံးသပ္မိပါသည္။

၈။အစၥလာမ္သာသနာသည္အတိုးစားျခင္း၊ အရက္ဆိုင္၊ ကာရာအိုေက၊ မာဆက္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ အေပါင္ဆိုင္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အေပ်ာ္မယား၊ အေျမွာင္မယား၊ တိတ္တိတ္ပုန္းမယား ၊Living Togetherကိစၥမ်ားနွင ့္အသုဘအိမ္တြင္ ဖဲ၀ိုင္းေထာင္ျခင္း ကိစၥမ်ားကို လုံး၀ခြင့္မျပဳပါ။ အမဲသားစားျခင္း ၊မစားျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ကိစၥျဖစ္ျပီး အမဲသားကင္းစင္ နယ္ေျမ ကိစၥထက္ပို အေရးၾကီးသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ ကေလးလုပ္သားမ်ားဘ၀၊ အႏွိပ္ခန္း၊ဇိမ္ခန္းမ်ားတြင္ စား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္ေရာက္ရွိေနေသာ အမ်ိုဳးေကာင္း သမီးေလးမ်ား၏  ဘ၀ကယ္တင္ေရး ၊လူမႈဘ၀ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိ္ု လက္ေတြ႕ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္ တြဲ ၁၊အမွတ္ ၄၂၊စာ ၁၁)

၉။အမဲသားကင္းစင္ေရး နယ္ေျမကိစၥသည္နိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ (၁၃.၁၀.၁၂ ေၾကးမုံသတင္းစာ စာမ်က္နာ၆၊၁၂.၁၂.၂၀၁၂ ေၾကးမုံသတင္းစာ စာမ်က္နာ ၁၀၊ ၃၀.၁၂.၂၀၁၂ ေၾကးမုံ သတင္းစာ စာမ်က္နာ၂၀)

၁၀။လႊတ္ေတာ္သတင္းလႊာတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရးနွင့္နိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစမည့္ တိုင္းျပည္နွင့္လူထုအတြက္ အက်ိဳးမရွိေသာ အဆင့္မမီွေသာ စာေပါမ်ားထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္း၊ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ဤတိုင္းေဒသၾကီး အစၥလာမ္ေကာင္စီက အၾကံျပဳပါသည္။

ေမာင္ေမာင္ေအး
အတြင္းေရးမႈး
အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၊
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ပုသိမ္ျမ္ိဳ႕။
ဖုန္း-09-73650163

https://i2.wp.com/www.m-mediagroup.com/wp-content/uploads/2013/02/IRAC.jpg

https://i0.wp.com/www.m-mediagroup.com/wp-content/uploads/2013/02/IRAC2.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s