ထုိင္းေတာင္ပိုင္းေရာက္ရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာႏုိင္ငံတကာကေျဖရွင္းသင့္

 

ျမင့္ဦးေမာင္
24/7 News Journal
3.2.2013
ထုိင္းႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ေလွအျပည့္ တင္ေဆာင္ေရာက္ရွိ လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားေၾကာင့္ ထုိင္းအစုိးရ သည္ အက်ပ္ရုိက္ ခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ မွေရာက္လာေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ႏုိင္ငံမဲ့ သူမ်ားအျဖစ္ ထုိင္းအစုိးရက မျမင္ခ်င္သလုိ ၎တုိ႔ကုိလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္  ေရရွည္မေန ထုိင္ေစလုိေပ။
ေမွာင္ခုိ ကူးခံရ ဖြယ္ရွိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ရွာေဖြ စီးနင္းေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ထုိင္းအစုိးရက ေနရာထုိင္ခင္းေပးၿပီး ေကၽြးေမြးေပး ထားရသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလအတြင္း ေရာက္လာသူ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု စစ္တပ္ အရာရွိမ်ားက ခန္႔မွန္းေျပာ ဆုိ ေၾကာင္း ဗန္ေကာက္ပုိ႔စ္က ကုိးကားေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ အေရ အတြက္မ်ားမ်ား စားစား ေရာက္ ရွိလာ ျခင္းေၾကာင့္ လူေမွာင္ခုိ ကူးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီ၌ လူေမွာင္ခုိ ကူးမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ခဲ့ေသာ ထုိင္း စစ္တပ္မွ အဆင့္ျမင့္ အရာ ရွိႏွစ္ဦး အား စုံစမ္း စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကုိ သယ္ ေဆာင္လာ သည့္ ေလွမ်ားအား ပင္လယ္ျပင္ထဲ သုိ႔ျပန္ေမာင္း ထုတ္ခဲ့သည့္ အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ထုိင္း အာဏာပုိင္မ်ား အျပစ္တင္ေ၀ ဖန္ခံခဲ့ရၿပီး ယခု ခုိလႈံစရာမ်ား အစားအစာ မ်ားႏွင့္ေဆး၀ါး မ်ားေပး မည္ဟု ကတိျပဳ ထားသည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူက ထုိင္း ဥပေဒ အရ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဒုကၡသည္ အျဖစ္ မစဥ္းစားဘဲ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္သူမ်ား အျဖစ္သာ စဥ္းစားသည္ဟုေျပာ ဆုိသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ မရည္ရြယ္ဟု ဆုိသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ေနာက္ဆုံးေနရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္မည့္ တ တိယႏုိင္ငံသုိ႔ သြားရန္ ႀကဳိးစား ေနေၾကာင္း သိရသည္။
မြတ္စလင္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းမွ လူနည္းစု မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ျမန္မာ အစုိးရက ၎ တုိ႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။
ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡ သည္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာအား လက္ခံထား သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကလည္း ၎တုိ႔ အား ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္မစဥ္းစား ဟုဆုိသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာမွ် ႏုိင္ငံသတ္သတ္ မွတ္မွတ္မရွိဘဲေမွးမွိန္ ခဲ့ရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ တတိယႏုိင္ငံ မေလးရွား (သုိ႔မဟုတ္) ထုိင္းသုိ႔ အန္မဒန္ပင္လယ္ ကုိျဖတ္ ၿပီးပင္လယ္ ခရီးထြက္ခဲ့ၾကသည္။
ယခု သီတင္းပတ္ အေစာပုိင္း၌ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး (ယူအင္န္အိတ္ခ်္စီ အာရ္) ကဆြန္ခလာ၌ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ၈၅၀ အားလက္ခံခဲ့သည္။
အလုံးအရင္းျဖင့္  ေရာက္လာေသာရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာသည္ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္၀န္မပိသင့္ဘဲ ႏုိင္ငံ တကာက ၀ုိင္း၀န္းေျဖရွင္း သင့္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက အေလးအနက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ယူအင္န္အိတ္ခ်္စီအာရ္ေျပာခြင့္ရွိသူမစ္(စ္)တန္ကလည္းရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္ကုိအေလးအနက္ ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကေျဖရွင္း ရန္ လုိအပ္ သည္ဟုေျပာဆုိသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ထုတ္ 24/7 News Journal မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s