ပင္လယ္ျပင္တြင္ငါးဖမ္းေနေသာအျပစ္မဲ့ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိဖမ္းဆီး

4.2.2013
စစ္ေတြ ။ ။ စစ္ေတြၿမဳိ႕၊ သေကၠျပင္ေက်းရြာ တြင္ေနထုိင္ေသာ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္ (ဘ) ဦးဘုိရွီးရ္ အာမတ္ပုိင္ ဆုိင္ေသာငါးဖမ္း စက္ေလွသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔ညေန ၄ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ တည္ရွိေသာ Oyster မီးျပတုိက္ကၽြန္းအနီးပုိက္ခ်ငါးဖမ္းေနစဥ္ ရခုိင္ စက္ ေလွတစ္စီး ကပ္လာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ကပ္လာသျဖင့္ ရန္ျပဳ မည္ ကုိ စုိးရိမ္၍ ထြက္သြားရန္ျပင္ေနစဥ္ ရခုိင္ စက္ေလွေပၚ မွေသနတ္ပစ္ သံၾကားရသျဖင့္ စက္ေလွအား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရခုိင္ စက္ေလွကပ္ လာၿပီး စက္ေလွေပၚတြင္ လုိက္ပါလာေသာ ရခုိင္မ်ားႏွင့္အေျမာက္တပ္မွစစ္သား (၁၀) ဦးခန္႔တုိ႔သည္ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္၏ စက္ေလွေပၚသုိ႔ တက္လာခဲ့ၿပီး ရခုိင္စက္ေလွ အားျပန္သြား ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။
ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္၏ စက္ေလွႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ပုိက္ခ် ငါးဖမ္းေနေသာ အျခားမြတ္စလင္ ပုိင္စက္ေလွ တစ္ စီးသုိ႔ စစ္သားမ်ားက သိမ္းပုိက္လုိက္ေသာ ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္၏ စက္ေလွျဖင့္ သြားေရာက္၍ ထုိ စက္ေလွေပၚရွိ ငါးမ်ားႏွင့္ စက္ေလွ မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ကုိ သိမ္းယူကာခ်ထားေသာ ပုိက္ကုိဆြဲတင္ရန္ အမိန္႔ ေပးခဲ့သည္။ စက္ေလွသမားမ်ားက ပုိက္ ဆြဲတင္ရန္ အဆင္ေျပမည္ မဟုတ္ေသးေၾကာင္းေျပာေသာ အခါ စစ္သားမ်ားကေနာက္တစ္ေန႔နံနက္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါပုိက္ကုိတင္ၿပီး သူတုိ႔၏ Oyster စခန္းကုိလုိက္ လာခဲ့ၾကရန္ မွာၾကားၿပီး ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္၏ စက္ေလွႏွင့္ စက္ေလွေပၚရွိလူမ်ားအားလုံးကုိ Oyster စခန္း သုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရပါသည္။
စခန္းသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေသာ စက္ေလွႏွင့္ စက္ေလွေပၚတြင္ ရွိေနခဲ့ေသာ သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုအ ခ်ိန္ ထိ သတင္း တစ္စုံတစ္ရာ စုံစမ္း၍ မရရွိေသးပါ။ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားက အ လြန္ တရာစုိးရိမ္၍ ပူပင္ေသာ ကေရာက္ေနၾက ရသည္။
ဦးဟူေဆာင္းအာမတ္၏ စက္ေလွကုိ လြန္ခဲ့ေသာဇန္န၀ါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္၍ စက္ေလွေပၚရွိပစၥည္းမ်ားအားလုံးကုိ လုယက္ခဲ့ၿပီးယခု အခါ ဒုတိယ အႀကိမ္ဖမ္း ဆီးေခၚ ေဆာင္ သြားျခင္းျဖစ္သည္။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s