သမုိင္းထဲက ႐ုပ္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ရွင္ထဲက တကၠသိုလ္

Posted by

တကၠသိုလ္ဟုဆိုလိုက္ကတည္း က ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ သီးျခားေန ရာေလး၊ လြမ္းေမာဖြယ္ သီးျခားကမၻာ ေလးတစ္ခုဟု စိတ္အာ႐ုံထဲေပၚလာ ၾကတာမ်ားသည္။ ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးေသာ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး ယေန႔ ေခတ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး တြင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီး တြင္ႀကဳံေတြ႕ခံစား၊သိျမင္ရေသာ ဘဝ သ႐ုပ္အသီးသီးကို စာေပ၊ဂီတ၊႐ုပ္ရွင္ စသည္တို႔ျဖင့္ မႈန္းျခယ္ခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမကို စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ေတးေရး ဆရာ အႏုပညာရွင္တို႔က ကံ့ေကာ္  ၿမိဳင္တန္း၊ျမကြၽန္းသာ၊ကံ့ေကာ္ေတာ၊ ပန္းလွေတာ၊ နံ႔သာကြၽန္း၊ အင္းလ်ား ေျမစ သျဖင့္အမည္နာမ အမ်ဳိးမ်ဳိးတင္ စားသမုတ္ခဲ့ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ ေနာက္ခံဝတၴဳဇာတ္လမ္းမ်ားကိုလည္း ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားအျဖစ္ ဖန္ တီးခဲ့ၾကသည္။

သမိုင္းဝင္တကၠသိုလ္ေန႔ရက္မ်ား
၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႏွင့္ ဂ်ပ္ ဆင္ေကာလိပ္ဟူ၍ စ တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒျပ ႒ာန္းခ်က္အခ်ဳိ႕ကို မေက်နပ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ ေတာင္းဆိုမႈကို မလိုက္ေလ်ာ၍ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွ စ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္(၁၂၈၂ ခုႏွစ္၊တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝရက္ေန႔)တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေက်ာင္းသား သပိတ္   ေပၚ ေပါက္ခဲ့သည္။

၁၉၂၅ခုႏွစ္၊ဇြန္လတြင္ မႏၲေလး ဥပစာေကာလိပ္ကို ဖြင့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ ၾက သည္။၁၉၃၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ေက်ာင္းသားမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾက သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားရာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ တြင္ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပိတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ခု ဇူလိုင္၇ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ျပခဲ့သည္။၈ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ကုိႏွိမ္ႏွင္းၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည္။၁၉၇၄ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္႔ ႐ုပ္ကလာပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားၿဖိဳခြဲခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားမွအစျပဳ၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ လူထုဆႏၵျပ ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ အပါအဝင္ တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္ အားလုံးကို ၁၉၉ဝျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းအထိပိတ္ထားခဲ့သည္။

ကိုလိုနီေခတ္တကၠသိုလ္ေနာက္ခံ၊ သတင္းကားမ်ားႏွင့္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား မ်ား

၁၉၂ဝျပည့္ႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္းတြင္ အေမရိကန္ဇာတ္လမ္း ႐ုပ္ရွင္ကားႏွင့္အတူ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစသည့္ ဦးထြန္း ရွိန္စ်ာပန မွတ္တမ္းတင္သတင္းကားကို ႐ုံတင္ ျပသျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္စတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ေက်ာင္း သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၃၆ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တ ကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၏ သပိတ္စခန္းလႈပ္ရွားမႈ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက အတြင္း ဝန္႐ုံးအား ဝိုင္းဝန္းစီတန္း လွည့္လည္ ၾကပုံ၊ ၁၉၃ဝျပည့္ႏွစ္၊ ၁ဝႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပပုံတို႔ကိုလည္း ေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ တြင္ အသက္ေပးခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ကိုေအာင္ေက်ာ္၏ ဓ်ာပန အားလည္းေကာင္း မွတ္တမ္း သတင္းကားမ်ားအျဖစ္ ႐ိုက္ကူးထုတ္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ နံပါတ္တုတ္၊ဘီေအေမာင္၊ ဘီေအဓားျပ၊ ဘြဳိင္ေကာ့တာ စသည့္ ဇာတ္ကား မ်ား မွာအထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ ဘြဳိင္ ေကာ့တာ(Boycotter)ဇာတ္ကား

ဘြိဳင္ေကာ့တာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ မွေက်ာင္းသားကိုေအာင္ဆန္းသာမ ကကိုႏု(ေနာင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု)၊ ကိုရာ ရွစ္(ေနာင္ဝ န္ႀကီး)၊ကိုထြန္းအုံ (ေနာင္ ျမဴနီစီပါယ္မင္းႀကီး)တို႔လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ကိုႏုသည္ကိုယ္တိုင္သ႐ုပ္ေဆာင္႐ုံမွ်မကဇာတ္ လမ္းဇာတ္ညႊန္းေရးသားၿပီး တြဲဖက္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ပင္ ဒါ႐ိုက္တာဦးဘ ခင္ကို ကူညီခဲ့ေသးသည္။

ပြဲဆူခဲ့သည့္နံပါတ္တုတ္႐ုပ္ရွင္ကား

 ၁၉၃၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားစုေဝးၿပီး စီတန္း၍ အတြင္း ဝန္မ်ား႐ုံးကို ဝိုင္းဝန္းလွည့္လည္ၾက သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားကဝိုင္းဝန္းလွည့္လည္ေသာ ေက်ာင္း သားအား နံပါတ္တုတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ျခင္း၊ ျမင္းႏွင့္တိုက္၍ လူစုခြဲျခင္းတို႔ျဖင့္ ရက္စက္စြာ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထိုၿဖိဳခြင္း ႏွိ မ္ႏွင္းမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ကို ေအာင္ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္း သား၂ဝဝေက်ာ္ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္။႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ ပရိသတ္မွာေဒါသ ထြက္လာၾကၿပီး ‘ပုလိပ္ေတြေ ခါင္းကို ႐ိုက္မယ့္ နံပါတ္တုတ္ကြ’ဟု ဆူညံစြာ ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္းက ေအာ္ဟစ္သည့္သတင္းကို ပုလိပ္ မင္းႀကီးၾကားသိရသည္ႏွင့္ နံပါတ္တုတ္ အမည္ကို   ေျပာင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ‘ဂုဏ္ရည္ေသြး’ဟု ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပထမဆုံး တကၠသိုလ္ ေနာက္ခံဝတၴဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးတကၠ သိုလ္ေလာကကို ဝတၴဳႀကီးတစ္အုပ္ အေနေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္မွာ ၁၉၃၅ခုႏွစ္ မွ အစျပဳသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို ဝတၴဳကား စာေရးဆရာႀကီး ဇဝန ၏ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား’ဝတၴဳျဖစ္၏။ ဇဝန၏ ‘ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား’ ဝတၴဳ သည္ဟာသဝတၴဳမွ်သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဟာသသက္သက္ကို ဦးတည္ ခ်က္ျပဳရင္း ထိုေ ခတ္က ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ႏွင့္ေၾကးရတတ္ အႏြယ္တို႔၏ စိတ္ ေနသေဘာထား အမူအက်င့္ကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည့္ ဝတၴဳဟုဆို ႏိုင္သည္။ဇဝနသည္ ‘ေကာလိပ္ ေက်ာင္း သား’ကုိဆက္ေရးေသာ သိန္းေဖဇာတ္လမ္းျဖစ္သည့္ ေကာ လိပ္ဂ်ပိုး(၁၉၃၈)ကုိေရးခဲ့သည္။’ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား’ဝတၴဳ သည္ ၁၉၃၅-၃၆ခုႏွစ္အတြင္းက ထင္ရွားခဲ့ေ သာ  ဝတၴဳျဖစ္သည္။ ၁၉၃၅-၃၆တြင္ သူရိယသတင္းစာ၌ စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး အတြဲေလးတြဲခြဲ ၍ ႏွစ္ႀကိမ္္တိုင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္တြင္လည္း ၁၉၆၃-၆၅-၆၇ခုႏွစ္တို႔တြင္သုံးႀကိမ္႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ ခ်ိခဲ့သည္ျဖစ္၍ အေရာင္းရတြင္က်ယ္ လွေသာ ဝတၴဳတစ္အုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

‘သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား’ဝတၴဳ

ျမန္မာစာေပေလာကတြင္ တကၠသိုလ္ေနာက္ခံဝတၴဳႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လူသိအမ်ားဆုံး၊အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဝတၴဳတစ္ပုဒ္ကို ေဖာ္ညႊန္း ျပရမည္ဆို လွ်င္ စာေရးဆရာသိန္း   ေဖျမင့္ေရး  သားခဲ့ေသာ ‘သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္း သား’ဝတၴဳကို ဆိုရမည္။ ယင္းဝတၴဳကို ၁၉၃၈ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။၁၉၃၅-၃၆တကၠသိုလ္အေရး အခင္းကို   ေနာက္ခံျပဳ၍ေရးထား ေသာ ဝတၴဳျဖစ္သည္။ ၁၉၃၅-၃၆ခု ႏွစ္ကား တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္ျပန္ လည္အားတက္လာေသာ ႏွစ္ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တို႔ဗမာအစည္း အ႐ုံးႏွင့္တကၠသိုလ္သည္လည္း ပို မိုဆက္ႏႊယ္မိၿပီျဖစ္သည္။ ကိုႏု၊ ကို ေအာင္ဆန္း၊ကိုထြန္းအုံ၊ကိုလွေဖ၊ ကိုသီဟန္တို႔ ေခါင္းေ ဆာင္းေသာ ေက်ာင္သားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ လည္း ပိုမိုျပင္းထန္လာ၏။ ေနာက္ ပိုင္းကြၽန္ပညာတိုက္ဖ်က္ေရးေက်ာင္း သားထု၏ အုံၾကြမႈသည္အျပင္းထန္ ဆုံး ေပါက္ ကြဲကာ သပိတ္လက္နက္ ပါ ကိုင္စြဲခဲ့ေလသည္။

စာေရးဆရာသိန္းေဖျမင့္သည္ ထိုအေျခခံျဖစ္ရပ္မွန္ကို ေက်ာ႐ိုး ျပဳကာ “သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား” ကိုေရးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သပိတ္ ေမွာက္အေရးအခင္းတြင္ပါေသာ သက္ရွိထင္ရွား လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဇာတ္ေဆာင္ဖြဲ႕ကာ ေရး ထားျခင္း ျဖစ္သည္။’သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား’ႏွင့္ ‘ဘြဳိင္ေကာ့တာ’ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား’ဘြိဳင္ေကာ့ တာ’ဟု အသံထြက္ ေသာ အဂၤလိပ္စကားလုံး Boycotterဟူသည္မွာ ျမန္မာလို “သပိတ္ေမွာက္ သူ”ဟု အဓိပၸယ္ရ သည္။ ‘ဘြိဳင္ေကာ့တာ’ မည္ေသာ ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားသည္ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္သမိုင္းတြင္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းခဲ့သည္။သပိတ္ ေမွာက္ ေက်ာင္းသား’ ဝတၴဳ ထြက္ၿပီး မၾကာမီမွာ ပင္ကိုႏုသည္ၿဗိတိသွ် ဘားမား႐ုပ္ရွင္မွ အသံတိတ္ “ဘြဳိင္ေကာ့တာ” ႐ုပ္ရွင္ ကားကို သူကိုယ္တိုင္ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ႐ိုက္ခဲ့သည္။ေက်ာင္းသားသပိတ္ဇာတ္ကား ျဖစ္လို႔ ထိုဇာတ္ကားတြင္ ကိုေအာင္ ဆန္း၊ကိုရာ ရွစ္(ေနာင္ဝန္ႀကီး)၊ကို ထြန္းအုံ(ေနာင္ျမဴနီစီပါယ္ မင္းႀကီး) တို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေအာ္လံပီယာ႐ုံ တြင္ ၁၉၃၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ ကစ၍ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ျပခဲ့သည္။အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႔ကို တိုက္ ခိုက္ရာတြင္႐ုပ္ရွင္သည္ ထိေရာက္ေသာ လက္နက္ျဖစ္မွန္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားမ်ားက ရိပ္မိသျဖင့္ ၿဗိတိသွ် ဘားမား၊ေအဝမ္းစေသာ ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ားသို႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ား ပညာသင္အျဖစ္ ဝင္္ေရာက္ခဲ့ၾကျဖစ္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေတာ့သည္။

တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ႏွင့္အႏုပညာေပါင္းစည္းေမြးဖြားလာသူ

ဆရာဇဝန၏ နာမည္ေက်ာ္ဝတၴဳ ‘ေကာလိပ္ဂ်င္’ကို အမည္မေျပာင္းဘဲ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ရန္ ဒါ႐ိုက္တာဦးခ်င္း စိန္က စီစဥ္ရာ ေကာလိပ္ဂ်င္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္ ကိုေနဝင္းဆို သူကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ေဘာလုံးသမားကို ေနဝင္းသည္ ‘ေကာလိပ္ဂ်င္’ဇာတ္ ကားကိုအစြဲျပဳလ်က္ ေကာလိပ္ဂ်င္ေန ဝင္းျဖစ္လာသည္။

တကၠသိုလ္ေနာက္ခံ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား

၁၉၅၈ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ အပန္းေျဖရိပ္သာႀကီး ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေသာအခါ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းေတာ္ သားတို႔၏ အႏုပညာ၊ဂီတပညာ၊ အား ကစားစသည့္ လႈပ္ ရွားမႈမ်ား ဆတက္ ထမ္းပိုးတိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္ တာ မ်ားက ျမကြၽန္းသာကို ႐ိုက္ကြင္းအျဖစ္ ဖန္တီးကာ နာမည္ႀကီး ျမန္မာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးမ်ားကို ႐ိုက္ကူး ခဲ့ၾကသည္။တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ သမိုင္း တြင္ အေကာင္းဆုံး၊ စြဲမက္ေစေသာ ဇာတ္ ကားတစ္ကားမွာ ‘ဘယ္သူၿပိဳင္လို႔ လွပ ေတာ့ႏိုင္’ဇာတ္ကား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို တိုက္႐ိုက္အက်ဳိးျပဳေစ ေသာ ယင္း ဇာတ္ ကားကို ဒါ႐ိုက္တာ ဦးသုခ က စိတ္ႀကိဳက္ ဇာတ္အိမ္ဖြဲ႕စည္းဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ စာေရးဆရာမင္းေက်ာ္၏ မဂၢဇင္းဝတၴဳရွည္ကို ေက်ာ႐ိုးယူထား ၿပီး ေဇာ္ဝမ္း၊ဝင္းလႈိင္၊တင္တင္ညိဳ၊ တင္တင္လွ၊ အံ့ေက်ာ္တို႔ အဓိက ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒါ႐ိုက္တာ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဇာတ္ကားဆု၊ ဇာတ္ပို႔ဆု (အံ့ေက်ာ္)အကယ္ဒမီ၃ဆုရရွိသည္ အထိ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ ၁၇၉၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ ေန႔တြင္ ယင္းဇာတ္ကားပါ အႏုပညာ ရွင္မ်ားအား ေဆးတကၠသိုလ္ (၁)လိပ္ခုံး ခန္းမ၌ စာတတ္ေျမာက္ေရး၊ဗဟို ေကာ္မတီမွ ဂုဏ္ျပဳ လႊာမ်ားေပးအပ္ ခ်ီး ျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။တကၠသိုလ္ေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားအတြက္ ဝတၴဳေကာင္း မ်ားေရးသားေပးခဲ့ေသာ စာေရး ဆရာ မ်ားမွာ ဆရာႀကီးဇ ဝန၊ၿငိမ္းေက်ာ္၊တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္၊ေအာင္ျပည့္၊မုိးမုိး (အင္းလ်ား)၊ဝင္းဦး၊ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း၊မင္း လူ၊ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)၊ နီကိုရဲစသူတို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အစပ်ဳိးရာျဖစ္သလို ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ဟန္႔တား ပိတ္ပင္မႈ မ်ား၊ ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔   ေၾကာင့္လည္း တစ္ခ်ိန္တခါက လြမ္းဆြတ္တမ္းတဖြယ္တကၠသိုလ္ေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ လမ္းမ်ားသည္တေျဖးေျဖးေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးရွိခဲ့ရသည္။သို႔ေသာ္ တကၠသိုလ္ရနံ႕၊တကၠ သိုလ္ပတ္ဝန္းက်င္၊တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားဘဝကိုျမတ္ႏိုးေသာ အႏုပညာ သမားမ်ားက အခက္အခဲ၊ အဟန္႔ အတား၊ တားျမစ္မႈစသည္ တို႔ရွိ သည့္ ၾကားထဲမွ ေျပာင္ေျမာက္ ေကာင္းမြန္ ေသာ တကၠသိုလ္ေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဇာတ္ကားမ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးခဲ့ ၾကသည္။ ယင္းဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ႏြမ္ဂ်ာသိုင္းဝ တၴဳျဖစ္ေသာ ‘တစ္ခါ တုန္းက တကၠသိုလ္မွာ’ဇာတ္ကားမွာ အထူးေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ သည္။ ထု႔ိျပင္အခုေခတ္ေနာက္ပိုင္း ထင္ရွား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္   ေနာက္ခံ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ‘မသိကိန္း မ်ား’၊ ‘ဒ႑ာရီ’၊ ‘ေက်ပါတယ္ မေအး စိန္’ ‘ၾကည္ျပာေရာင္နဂၢတစ္မ်ား’၊ ၊’လြမ္းစိမ့္’(၂ဝ၁၂)စသည္တို႔ ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္း အနားတြင္လည္းတကၠသိုလ္ ေနာက္ခံ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖစ္ေသာ ‘ပန္းၾကာ ဝတ္ မႈန္’ဇာတ္ကားမွ အေကာင္းဆုံး ႐ုပ္ရွင္ဓာတ္ပုံဆုႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္အသံဆု မ်ားဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။

MICT ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေနာက္ခံဇာတ္ကားမ်ား

ယေန႔အခါတြင္ တကၠသိုလ္ ေနာက္ခံဇာတ္ကားမ်ားကို၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ဦးအစတြင္ စတင္ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ ေသာလႈိင္ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Parkတြင္အမ်ားဆံုးရိုက္ ကူး က်သည္။ ယခုအခါျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ႀကီးေပါင္း ၄၆ခုရွိၿပီျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အႏုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္း အေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းမိုးေနဆဲ တကၠ သိုလ္မ်ားတြင္သာ ႐ိုက္ကူးရန္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အလင္းဆက္(IR)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s