ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ငါးဖမ္းစက္ေလွကုိရခုိင္ သေဘၤာတစ္စင္းမွတုိက္ခုိက္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ငါးဖမ္းစက္ေလွကုိရခုိင္သေဘၤာတစ္စင္းမွတုိက္ခုိက္

Qutub Shah
RB News
5.2.2013
ေမာင္ေတာ ။ ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ သာ၀င္းေခ်ာင္း (ဘာ ဆာရာ) မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ စက္ေလွ တစ္စင္း ငါးဖမ္းရန္ ပင္လယ္ျပင္သုိ ႔ထြက္ခြာခဲ့ရာ၊ ေတာင္ကုတ္ၿမဳိ႕မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဦးတည္၍ သြားေနေသာ ရခုိင္သေဘၤာတစ္စင္းမွ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါ သည္။ ငါးဖမ္း စက္ေလွေပၚတြင္ ပါလာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာေျခာက္ဦးကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငါးဖမ္း စက္ေလွအား ၀မ္းဗုိက္ေဖာက္၍ နစ္ျမွပ္ လုိက္ၿပီး၊ ငါးဖမ္းသမားေျခာက္ဦး အနက္ သုံးဦးကုိ ထုိေနရာပင္ သတ္လုိက္သည္။က်န္ရွိ သည့္သုံးဦးမွာ  ေရထဲသုိ႔ ခုန္ခ်၍ လြတ္ေျမာက္ ခဲ့ေသာ္လည္း ေသ လုေမွ်ာ ပါး အ ေျခအေနတြင္ရွိသည္။
ရခုိင္ပင္လယ္ဓါးျပမ်ား၏လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းကုိခံရသူ (၃) ဦးမွာ –
(၁) ကုိရွာဘ္မ်ာ (ဘ) ဦးအလီအဟမတ္ (အသက္ ၂၆ ႏွစ္)
(၂) ကုိႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးဖဇလ္အဟမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၃) ကုိစီရာဇူလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးကာစင္ (အသက္ ၂၃ ႏွစ္) – တုိ႔ျဖစ္သည္။
တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ေရထဲသုိ႔ခုန္ခ်၍လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃) ဦးမွာ –
(၁) ဦးနူရ္ဟူစီန္ (ဘ) ဦးေဖဒန္အလီ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးဇာဟီဒ္ဟူစီန္ (ဘ) ဦးအလီအဟမတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၃) ကုိဟာရွင္အုလႅာ (ဘ) ဦးဟာဘီ (အသက္ ၂၇ ႏွစ္) – တုိ႔ျဖစ္သည္။
အသတ္ခံရသူ (၃) ဦးႏွင့္ တုိက္ခုိက္ခံ ရၿပီးေနာက္ လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃) ဦးတုိ႔မွာ သာ၀င္းေခ်ာင္း (ဘာဆာရာ) ရြာမွျဖစ္ ၾကသည္။ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာသူ (၃) ဦးမွ အခင္းျဖစ္စဥ္ကုိ နယ္ေျမခံ နစက သုိ႔အေၾကာင္းၾကားေသာ္လည္း နစကမွ “ကုလားသတ္ခံ ရတာဘာမွ မျဖစ္ဘူး၊ ၾကားရတာ၀မ္း သာစရာဘဲ” ဟုျပန္လည္ေျပာဆုိၿပီး၊ တုိက္ခုိက္ခံရသူမ်ားကုိသာ ေငြညွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ေက်ာက္ေတာ္ ။ ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တြင္ေနထုိင္ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ကမန္မြတ္စလင္မ်ား အား ရခုိင္အစြန္းေရာက္ မ်ားက ထပ္မံတုိက္ခုိက္ရန္ အျမဲတေစႀကဳိးပမ္း လ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ ည ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ပုိက္ေသရြာႏွင့္  ေတာင္ေပၚရြာမ်ားမွ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ား သည္ ဇုိက္ လာ ဖာရာ အနီးရွိ ရထားလမ္း တေလွ်ာက္တြင္ စုေ၀းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္ႀကဳိး စားခဲ့ သည္။ ထုိသုိ႔ႀကဳိးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာရပ္မိရပ္ဖမ်ားမွ ႀကဳိတင္ သတင္း ရရွိ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္ မ်ား၏ႀကဳိတင္စီမံမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိမြတ္စလင္မ်ား၏ လုံၿခဳံေရး အားနည္းမႈ၊ ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ တုိက္ခုိက္ရန္ အျမဲတေစႀကဳိးပမ္းေနမႈ မ်ားေၾကာင့္ ယမန္ ေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ ၂၅၀ ဦးခန္႔  ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕မွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း မည္သည့္ေနရာ  ေၿပာင္းေရႊ႕ သြားျခင္းကုိ မသိရဘဲ ခရီးဦးတည္ရာ မရွိဘဲ ဘဂၤလားပင္ လယ္ေအာ္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈ မရွိသည့္ေနရာကုိ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ ကံၾကမၼာ  ေၾကာင္းႏုိင္မည့္ကုိ ဦးတည္၍ သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s