ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားရန္လြန္စြာခက္ခဲေန

ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားပညာသင္ၾကားရန္လြန္စြာခက္ခဲေန

 

ေမာင္ေမာင္
RB News
5.2.2013
ေျမပုံ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိ ဘာလတြင္  ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀သုိ႔ေရာက္ရွိ သြားၿပီး၊ အစစအရာရာ အခက္အခဲ မ်ဳိးစုံႀကဳံေတြ႔ေနရ သည့္အျပင္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိေသာေက်ာင္းသား မ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားရန္ အခက္ အခဲႀကဳံေတြ႔ လ်က္ရွိသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား မတုိင္မွီက အစုိးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ  ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသာ ပညာသင္ၾကား ခြင့္ရွိၿပီး၊ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာသင္ ၾကားခြင့္ ဆုံးရွဴံးလ်က္ ရွိသည္။ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေျခခံ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူ ၅၂၀ ဦးရွိၿပီး၊ ယခင္က အစုိးရေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။
ယခုအခါ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ယာယီေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းကုိ ဖြင့္လွစ္၍ အဆုိပါေက်ာင္းသား/သူ ၅၂၀ ဦးကုိ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္း ဆရာ/ဆရာမ (၈) ဦးမွ တတ္ႏုိင္သေရြ႕ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါ သည္။ ယာယီေက်ာင္း ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ဓါတ္ပုံပါ အတုိင္း အမုိးသာရွိေသာေနရာတစ္ ခု တြင္ စာေရး ရန္စားပြဲ၊ ထုိင္ရန္ ခုံမရွိဘဲ ေျမေပၚတြင္ ထုိင္၍ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပညာသင္ ယူေနရသည့္ အေျခအေနျ ဖစ္ သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း  ေနသေယာင္ရွိၿပီး၊ မြတ္စလင္မ်ားအား ထပ္မံ ၍ တုိက္ခုိက္ရန္ အစြန္းေရာက္မ်ားက လွ်ဴိ႕၀ွက္ႀကံစည္လ်က္ ရွိေနသည္ကုိ မ်က္ျမင္ေဒသခံမ်ားက အစုိး ရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအား အသိေပး တုိင္ၾကားေသာ္လည္း အေရးယူျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မရွိသည္ ကုိေတြ႔ရ သည္။
ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရမွလည္း မြတ္စလင္ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ဆက္လက္ ပညာသင္ ၾကားေရး အတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ စီစဥ္ေပးျခင္း မရွိဟုေဒသခံမ်ား ၏ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ သိရပါ သည္။ ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏ ပညာေရးကုိျမွင့္ တင္ေပး မည္ဟုေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မရွိသည္ကုိ လက္ေတြ႔ တြင္ျဖစ္ ပ်က္ေန သည္ မ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း အားျဖင့္  ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားေလ်ာ့ ပါးသြားရန္အတြက္ သာေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s