“သရ၀ဏ္(ျပည္)နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္အား ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္းပညာရွင္ ရဲရင့္သစၥာမွ တရားစြဲဆိုၿပီ”

“သရ၀ဏ္(ျပည္)နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္အား ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္းပညာရွင္ ရဲရင့္သစၥာမွ တရားစြဲဆိုၿပီ”

အစၥလာမ္ဘာသာအား သေရာ္ပုတ္ခတ္၍ သမိုင္းအလိမ္အညာမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာ သရ၀ဏ္(ျပည္)နဲ႔ ယင္းအေၾကာင္းအရာအား ထည့္သြင္းျဖန္႔ခ်ိခဲ့ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ဂ်ာနယ္ တို႔အား သမိုင္းပညာရွင္ ရဲရင့္သစၥာမွ ယေန႔ (၇-၂-၂၀၁၃)တြင္ တရားရံုးေတာ္သို႔ ကိုယ္တိုင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထား တိုင္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါတယ္။

သရ၀ဏ္(ျပည္)နဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ဂ်ာနယ္တို႔အား တရားစြဲဆိုသူ ဦးရဲရင့္သစၥာမွ လေပါင္းမ်ားစြာ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ အမွားျပင္ဆင္ရန္၊ ေတာင္းပန္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ေပး ေစာင့္စိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔မွ် အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေသာ တရားဥပေဒလမ္းေၾကာင္းေဘာင္အတြင္းမွ မလႊဲမေရွာင္ သာ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အကယ္၍ သက္ဆိုင္ရာရံုးေတာ္မ်ားမွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဟု ယူဆခဲ့ေသာ္ သက္ဆိုင္ရာ အထက္ရံုးမ်ားအဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ပို႔ စြဲဆိုသြား မည္ဟု သိရပါတယ္။

ဤကဲ့သို႔ မူမမွန္ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ သမိုင္းလိမ္ညာေရးသားသူတို႔အား ဘာသာေရးရႈေထာင့္မွေန၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈမွာ ဦးသိန္း စိန္ သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာဆရာတစ္ဦးမွ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာရစဥ္ကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အနက္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မွာလည္း ကမာၻ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ခ်ီးမႊမ္းရသည့္ လြတ္လပ္စြာ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မီဒီယာအမည္ခံ အမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားသာ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အျခားဘာသာမ်ားအေပၚ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈမ်ား တရား၀င္လိုလိုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔လုပ္ရပ္မ်ားသာ ပိုမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုပါတယ္။

ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူထုမွ အထူးစိတ္၀င္စား အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ က်င့္၀တ္နားမလည္သည့္ ၀ါဒျဖန္႔မီဒီယာ မ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလာၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြတ္စလင္မ္ပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ktzo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s