အဘယ့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္(ဒီန္)ကိုသာ အလႅာဟ္လကၡံရသနည္း

အဘယ့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္(ဒီန္)ကိုသာ အလႅာဟ္လကၡံရသနည္း

အဘယ့္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္(ဒီန္)ကိုသာ အလႅာဟ္လကၡံရသနည္း “ထိုသူတို႔သည္ အလႅာဟ္၏ “ဒီန္” ဘဝတည္ေဆာက္မႈ လမ္းစဥ္မွ တစ္ပါးအျခား (လမ္းစဥ္)ကို ရွာေဖြလိုၾကပါသလား။ စင္စစ္ မိုးေကာင္းကင္မ်ားႏွင့္ ကမာၻႃဂိုဟ္ဝယ္ ရွိရွိသမွ်ေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူသည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္ကိုသာ နာခံလ်က္ ရွိၾကကုန္၏။ တစ္ဖန္ (ေနာက္ဆုံးတြင္) ထိုအရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္သို႔ သာလွ်င္ ျပန္ၾကရေပမည္” (ကုရ္အာန္ ၃း၈၃) အက္တမ္ေခၚ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အဏုျမဴမႈန္ ကမာၻေလးအတြင္းမွ အလြတ္ႀကီးမားေသာ ေန၊ လ၊ ကမာၻ၊ နကၡတ္တာရာမ်ား၊ ဂလက္ဆီႀကီးမ်ား၊ စၾကဝဠာခပ္သိမ္းႏွင့္ ေလာကခပ္သိမ္း အတြင္းရွိ သက္ရွိသက္မဲ့ အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အရွင္တစ္ပါးတည္းေသာ အလႅာဟ္ကိုသာ မိမိတို႔၏ သဘာဝအေလ်ာက္ တသလ်က္ရွိၾကကုန္၏။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ ေသာဝ္ဟီဒ္ နိစၥသစၥတရားကို ရင့္က်ဴးလ်က္ ရွိၾက၏။ ထိုအရွင္ျမတ္ ခ်မွတ္ေပးထာေးသာ လမ္းစဥ္တို႔ကိုသာ မိမိတို႔သဘာဝအေလ်က္ နာခံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အစၥလာမ္ (ဒီန္) ကို က်င့္သုံးလ်က္ ရွိေနၾက၏။ လူသားတို႔၏ ကမာၻႃဂိုဟ္ေပၚတြင္လည္း လူ႔သမိုင္း စတင္ကတည္းက လူသားတို႔အတြင္း နဗီတမန္ေတာ္ အေပါင္းအား ေခတ္အသီးသီး၊ မ်ိဳးႏြယ္အသီးသီးတို႔တြင္ အလႅာဟ္က ပြင့္ေပၚေစေတာ္မူခဲ့၏။ ထိုအလင္းျပပုဂၢိဳလ္ တမန္ေတာ္ အေပါင္းတို႔သည္ ေသာဝ္ဟီဒ္ေခၚ တစ္ပါးတည္းေသာ ကိုးကြယ္ရာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ေခၚ ထိုတစ္ပါးတည္းေသာ အရွင္သခင္၏ အမိန္႔လမ္းညႊန္ကိုသာ နာခံျခင္းလမ္းစဥ္ကိုသာ ေဟာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ထို (အလႅာဟ္)အရွင္ျမတ္၏ နာမေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဟူေသာ (လမ္းစဥ္၏) အမည္တို႔ကို မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကား အသီးသီးျဖင့္သာ ေခၚေဝၚခဲ့ၾကေလသည္။ လူသားတို႔တြင္ ေသာဝ္ဟီဒ္ နိစၥသစၥတရားႏွင့္တကြ အစၥလာမ္(ဒီန္) ဘဝတည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္ ေမွးမွိန္သြားတိုင္း နဗီတမန္ေတာ္ အသစ္တစ္ပါး ပြင့္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ မုဟမၼဒ္သခင္ ျဖစ္ေလသည္။ မုဟမၼဒ္သခင္သည္လည္း ေလာကခပ္သိမ္း၊ ကာလခပ္သိမ္းႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အစၥလာမ္ကိုသာ ေဟာၾကားခဲ့၏။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s