ရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုအတင္းအဓမၼဘဂၤလီလို႔ေရးခိုင္း၊ ထြက္ေျပးသြားေအာင္နည္းမ်ဳိးစံု ျခိမ္းေျခာက္ၿခင္းကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလုပ္ေဆာင္ေန …


ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို အတင္းအဓမၼ ဘဂၤလီလို႔ ေရးခိုင္းတယ္။တိုင္းျပည္ထဲက ထြက္ေျပးသြားေအာင္နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္တယ္၊ ျခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဒီကိစၥအားလံုးကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာၾကီးထဲမွာ ထြက္ေျပးေနရတ့ဲ ရာပါင္းမ်ားစြာ ေသာလူသားမ်ားက သက္ေသခံေနပါတယ္။ဒါကိုဘယ္အခ်က္နဲ႔ ျငင္းႏိုင္ မလဲ။

လူသားခ်င္း စာနာမူကို အျပစ္မဆိုပါ။ဒုကၡရာက္ေနသူမ်ားကို ကယ္တင္ျခင္းဟာ မြန္ျမတ္လွပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဥပေဒစိုးမုိးဘို႔ ၾကိဳးစားေနတ့ဲ အစိုးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ေရာ၊ ဥပေဒ လႊမ္းမိုး ေရး အတြက္ ဥကၠဌ အျဖစ္တာ၀န္ယူထားတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ပါ ဒီကိစၥမွာတာ၀န္ အျပည့္ရွိေနပါတယ္။

ဆက္လက္ဖတ္ရွဴ႕ရန္ ၊

http://burmese.rohingyablogger.com/2013/01/blog-post_3685.html

2 thoughts on “ရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုအတင္းအဓမၼဘဂၤလီလို႔ေရးခိုင္း၊ ထြက္ေျပးသြားေအာင္နည္းမ်ဳိးစံု ျခိမ္းေျခာက္ၿခင္းကို အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလုပ္ေဆာင္ေန …

  1. Pingback: Anonymous

  2. Pingback: Anonymous

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s