အရွက္ကင္းမဲ့ျခင္းမွာလည္း အတုိင္းအတာဆိုတာရွိရမယ္

အရွက္ကင္းမဲ့ျခင္းမွာလည္း အတုိင္းအတာဆိုတာရွိရမယ္

 

ေဒါက္တာေအးခ်မ္း

အမ္၊ အက္စ္၊ အဏၰ၀ါ

RB News
10.2.2013
အသိ ဥာဏ္ျပည့္၀တဲ့၊ႏွ လံုးသားျဖဴ စင္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္ နယ္မွာ ရုိဟင္ ဂ်ာေတြ နဲ႔ ကမန္ေတြ အေပၚ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ မႈေတြျဖစ္ေနၾကတာ ရွစ္လေတာင္ ရွိေနၿပီ ဆုိတာ သိေနမွာပါ။ ဒီလုိ အစုလုိက္အၿပဳံ လုိက္သတ္ျဖတ္မႈေတြကုိျပည္ေထာင္စု အစုိးရနဲ႔ ရခုိင္ အ စြန္းေရာက္ အစုိးရ  ေတြပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံေရး အျမတ္ ထုတ္ဖို႔ လုပ္ေန တယ္ ဆုိတာကုိ လည္း မၾကာ ခဏ သက္ေသျပခြင့္ ရတဲ့အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့၊ ရွိေနပါတယ္။ ခုိကုိးရာမဲ့ေနတဲ့ ဒီလူေတြဟာသူတုိ႔ အေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့ မဟာႀကီး မားတဲ့မတရားမႈေတြ နဲ႔ရက္စက္မႈေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကမာၻႀကီး သိေအာင္ငုိေႂကြး လ်က္ရွိေနၾက တယ္။ လူသားခ်င္းစာနာ တဲ့အေနနဲ႔ သူတုိ႔ေတြ အေပၚ သနား ညွာတာ ရမယ့္အစား၊ ျမန္မာ အသုိင္း အ၀ုိင္းက မသိမနား လည္သူေတြ၊ ပညာမတတ္သူေတြ၊ အမ်ဳိး သားေရး စိတ္ဓာတ္လြန္ကဲ သူေတြနဲ႔ လူမ်ဳိး ႀကီး၀ါဒ ကုိင္စြဲထားတဲ့သူေတြက ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ကမန္ေတြ အေနနဲ ႔ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခ အေနေတြကုိ မခံႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ ရခုိင္ျပည္ ကထြက္သြားဖုိ ႔ဘဲလူ မဆန္စြာ နဲ႔ အဓိ ပၸာယ္ မရွိ တာ ကုိသာေျပာေနၾကတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ မိတ္ေဆြမဲ့ေနတဲ့ ဒီအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွစ္ခုကို မ်ဳိးျဖဳတ္ေအာင္လုပ္ေနျခင္း ရဲ့ ေနာက္ကြယ္ကျပႆနာအရင္းအျမစ္ေတြ ကိုႏုိင္ငံတကာကလည္းကူညီရွင္းမေပးၾကဘူး။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ နဲ႔ကမန္ေတြအုတ္အုတ္ ေသာင္းေသာင္းအသံေတြနဲ႔ ငိုေၾကြးေနတာေတြဟာ နားထုိင္းေတြေရွ႕လုပ္ေန သလုိ ျဖစ္ေနၾက တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အတြက္ဘဲ စဥ္းစားတဲ့တစ္ကုိယ္ေကာင္းသမားေတြ အရင္းရွင္ ၀ါဒီေတြကစုိးမုိးျခယ္လွယ္ေနတဲ့ ဒီေန႔ကမာၻႀကီးမွာေသ လုနီးပါးျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဒီလူေတြဆီက သူတုိ႔အတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးအျမတ္မွ မရႏုိင္ဘူးဆုိတာ သိေနလုိ႔ပါ။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးေတြကုိ မတူညီ တဲ့လူမ်ဳိးစုနဲ႔မတူညီတဲ့ဘာသာ ကုိးကြယ္မႈေတြေၾကာင့္ မုန္းတီးၿပီးညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေနတာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား စြာရွိခဲ့ပါၿပီ။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုသာ လွ်င္တစ္ခုတည္းေသာ၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕လူမ်ားစု မ်ိဳးႏြယ္တိဘက္တုိ-ဗမာအႏြယ္ လူမ်ဳိးစုေတြ ထဲက မဟုတ္တဲ့ ရခိုင္ျပည္ရဲ႕မူလ ဘူတအိႏၵိယ အႏြယ္လူမ်ဳိးစုျဖစ္ပါတယ္။ ရုိဟင္ ဂ်ာေတြဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ့ မူလဘူတ Proto-Australoid Negritos ႏွင့္ Indo-Aryan မူရင္းဇစ္ျမစ္ကေန ဆင္း သက္လာၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွ ဝင္ေရာက္ အေၿခခ်လာတဲ့ လူမ်ဳိး အႏြယ္ စုေတြ နဲ႔ေရာေထြးၿပီးျဖစ္ေပၚ လာေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ၇၈၈ CE မွစတင္ ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိေျပာင္းလဲ ကုိးကြယ္ ခဲ့သူ မ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီProto-Austral-oid Negritos နဲ႔ Indo-Aryan ေတြဟာ ဟိႏၵဴ၊ မဟာယန ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ နတ္ကုိးကြယ္ သူျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္၊ ဒီေန႔ရခုိင္လူမ်ဳိး ျဖစ္ေန တဲ့တိဘက္ တုိ ဗ မာႏြယ္ေတြ လုိေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။
ရခုိင္ျပည္မွာ မြန္ဂုိလီယန္ေတြရဲ့ က်ဴးေက်ာ္မႈက ၉၅၇ CE မွာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ဟိႏၵဴမင္း ဆက္ျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ ဘုရင့္ႏုိင္ငံ ကုိျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ ခဲ့တယ္။ မူရင္းဌာေနျဖစ္တဲ့ အင္ဒုိ-အာရီယန္ေတြနဲ႔ လက္ဆက္ မႈေတြေၾကာင့္ အင္ဒုိ-မြန္ဂုိလြိဳတ္ လူမ်ဳိးစုျဖစ္ေပၚ လာခဲ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္အဲဒီအင္ဒုိ-မြန္ဂုိလြိဳတ္ေတြႏွင့္ မြန္ဂုိလီယန္ က်ဴးေက်ာ္ သူေတြဟာ ဒီေန႔ရခုိင္ လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ မူရင္းဇစ္ျမစ္ခ်တည္ေထာင္ သူေတြျဖစ္ တယ္။ အဲဒီလူေတြ ဟာေနာက္ ပုိင္း က်ဴးေက်ာ္လာတဲ့ ဗမာ လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ေရာေထြး လာတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ဟာရခုိင္ျပည္ရဲ့ မူရင္း ဌာေနအႏြယ္ေတြက ဆင္းလက္လာတဲ့ လူမ်ဳိးေတြျဖစ္ေပမယ့္လည္း ကုိးကြယ္ တဲ့ဘာ သာေၾကာင့္ တရား မ၀င္ခုိး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤလီမ်ားအျဖစ္သမုတ္ခံေနရတယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ဘဂၤလီေတြဟာ တူညီတဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္ စု ေတာ့ မဟုတ္ေပ မယ့္၊ တူညီတဲ့မူ ရင္းဇစ္ ျမစ္ကဆင္း သက္လာတဲ့ အႏြယ္၀င္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လည္းျမန္မာႏုိင္ငံက ဖက္ဆစ္ေတြနဲ႔ နာဇီလက္သစ္ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ့လူမ်ဳိး၊ ဘာသာနဲ ႔ႏုိင္ငံသာလွ်င္ အမွန္ကန္ဆုံးလုိ႔ေတြးၾကတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ လူသား အဓိကျ ပဳ၀ါဒီ သာျဖစ္ ပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိ သူတုိ႔နဲ႔ မတူညီတဲ့ အေပၚအေျခခံၿပီး သူတုိ႔ အေပၚႀကီး မားတဲ့ျပစ္မႈႀကီးေတြ က်ဴး လြန္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းက ထြက္သြားဖုိ႔ ဖက္ဆစ္ေတြေတာင္း ဆုိေနျခင္းဟာ ရယ္ခ်င္ဖြယ္ရာ၊ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ျခင္းနဲ႔ လူမဆန္ျခင္းတုိ႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဖက္ဆစ္ေတြအတြက္ ကေတာ့ သူတုိ႔တူတဲ့ လူေတြသာလွ်င္  ၿမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ႏုိင္ငံသား မ်ားျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အသင္ သူတုိ႔ကုိဘယ္ လုိေခၚမလဲ? ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အရွက္မရွိတဲ့ ဖက္ဆစ္ေတြလုိ ဘဲေခၚမွာပါ။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထား တာကေတာ့ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံတဲ့ ရခုိင္ ဖက္ဆစ္မ်ားရဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ အေပၚအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါ ကေတာ့ ပညာရွင္ လုိ႔ေျပာတဲ့ တစ္ယူ သန္၀ါဒီ တစ္ေယာက္ရဲ့ အျမင္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။
“ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ ဘုိးဘြား ဘီဘင္ပုိင္တဲ့ေျမပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ဘယ္ ALIEN တုိင္း တစ္ပါး သားကုိမွ ခြဲေ၀ မေပးႏုိင္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးသမား (သုိ႔မဟုတ္) အစၥ လာမ္ဆန္႔ က်င္ေရးသမား မဟုတ္ေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ အခုေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ႏုိင္ငံ (သုိ႔မ ဟုတ္) ျပည္နယ္က ဗုဒၶဘာသာကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ ႔လူေတြရဲ့ေကာင္း က်ဳိးအတြက္ ကာကြယ္ဖုိ႔ တာ၀န္ ရွိတယ္”
၈ သိန္း (သုိ႔မဟုတ္) ဒီထက္ မ်ားတဲ့  ရုိဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူကုိ ဘယ္လုိ လုပ္မလဲလုိ႔ေမးေတာ့ “ဒီေမးခြန္းကအလြန္ ခက္ခဲတဲ့ေမး ခြန္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ အရမ္းကုိ ရႈပ္ေထြးတဲ့ျပႆ နာပါ။ လူတုိင္းမွာ လူ႔ အခြင့္ အေရး ရွိတာ ကၽြန္ေတာ္ သိတယ္။ အဲဒီမွာ လူ႔အခြင့္ အေရးရွိတယ္။ သူတုိ႔မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ရွိကုိ ရွိရမယ္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတရံ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔လူ႔အခြင့္ အေရးကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပုံ နဲ႔အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကုိ လာၿပီး အခ်င္းျဖစ္ပြားေစတယ္ဆုိ တာသေဘာေပါက္ရမယ္”
(ေဒါက္တာေအးခ်မ္း – စုၿပဳံက်လာတဲ့  ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား (Influx Viruses) – ရခုိင္ျပည္ရဲ့ တရားမ၀င္ မြတ္စလင္မ်ား – စာအုပ္ကုိ ပူးတြဲေရးသားခဲ့သူ – ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Kanda University ကပါေမာကၡျဖစ္ပါ တယ္)
ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေကာ္ႏုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၁) ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ALIEN တုိင္းတစ္ပါးသားေတြလား? အဲဒီလုိဆုိရင္ ALIEN ရဲ့အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္ က ဘာလဲ?
(၂) ျမန္မာႏုိင္ငံက ဗုဒၶဘာသာကုိဘဲ ကာကြယ္ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိတာလား? ႏုိင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဆစ္ခ္ဘာသာေတြအတြက္ က်ေတာ့ဘယ္ သူ႔မွာတာ၀န္ရွိလဲ?
(၃) လူေတြရဲ့ေကာင္းက်ဳိးအတြက္လား? ဘယ္လူေတြအတြက္လဲ? တိဘက္တုိ-ဗမာမူရင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶ ဘာ သာ၀င္ေတြအတြက္ဘဲလား?
(၄) အဲဒီမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ရွိတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ကႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာကုိ အခ်င္းျဖစ္ပြား  ေစတာလား? လူ႔အခြင့္အေရးကုိ တန္ဖုိးမထားတဲ့ လူ႔အခြင့္ အေရးအေပၚ အျခ မခံတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ အခ်ဳပ္အာဏာမ်ိဳးဟာ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားလဲ့။ အဲ့ လုိႏုိင္ ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ အခ်ဳပ္အာဏာ မ်ိဳးရွိသင့္ စရာလား။
ေဒါက္တာေအးခ်မ္းဆုိတာ ရခုိင္အသုိင္း အ၀ုိင္းထဲမွာ သမုိင္းပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ပညာရွင္  တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္လုိ႔ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အရွက္မရွိဘဲ လိမ္ေနမယ္၊ မ်ားေျမာင္ စြာျပဳမႈေနမယ္ ဆုိရင္ စာမတတ္တဲ့ ရခုိင္ေတြ ဆုိရင္ဘယ္လုိေနမလဲ? အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အမွန္တရား ကေဒါက္ တာ ေအးခ်မ္းရဲ့ဖခင္ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ BARUA (ျမန္မာႀကီး) အသုိင္းအ၀ုိင္းကျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရခုိင္ျပည္မွာ ၁၉၅၀ ဝန္းက်င္ မွာအေျခခ်ခဲ့ တာျဖစ္တယ္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာ ရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ မွာပါ၀င္ခဲ့ သူလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီ BARUA (ျမန္မာႀကီး) နဲ႔ရုိဟင္ဂ်ာေတြ ဟာရုပ္သြင္ျပင္ လကၡဏာနဲ႔အ ေျပာအဆုိ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အားျဖင့္ လြန္စြာနီးစပ္ ပါတယ္။ တစ္ယူသန္ ၀ါဒီေတြက အရွက္ကင္းမဲ့ ပါတယ္။ အရွက္ ကင္းမဲ့ျခင္းဟာလည္း တစ္ယူသန္၀ါဒီေတြရဲ့ ပင္ကိုယ္ သဘာ၀တစ္ ခုေတာ့ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
(အခုေတာ့ ကမာၻႀကီးက အမွန္တရားကုိ သိေနပါၿပီ။ ကမာၻႀကီးက ရုိဟင္ဂ်ာနဲ႔ ကမန္ေတြက ဘယ္သူေတြ လဲဆုိတာ သိေနပါၿပီ။ အဲဒီလုိသိေနတဲ့ တုိင္ေအာင္ သူတုိ႔ဒီျပႆနာရဲ့ အရင္းအျမစ္ ကုိေျဖရွင္းဖုိ႔ေရာက္ မ လာတာ ကေတာ့ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စိတ္၀င္တစားျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာထဲမွာ မပါလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြက ဆက္လက္ရွင္သန္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ကမာၻႀကီးမွာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ ရသူေတြနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခံေနရတဲ့ သူေတြဘယ္လုိ ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ေနသလဲ ဆုိတာကုိေသ ခ်ာ ေလ့လာသင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။)
အမ္၊ အက္စ္၊ အဏၰ၀ါသည္   နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ပညာသင္ၾကားေန သူျဖစ္သည္။

ေဆာင္းပါးရွင္၏အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s