“ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ”

၀ိရသူ တရားရွိသင့္တယ္ တရားရွိရင္ ဘုရားရွိတယ္…

“ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ”
•••••••••••••••••••••

“ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟာ –
– မေကာင္းတဲ့အရာကုိ ဘာမွမလုပ္ပါနဲ႔။
– မေကာင္းေသာစကားကုိ မေၿပာပါနဲ႔။
– ေခါင္းေဆာင္ေတြအားလုံး ကုိယ္က်င့္တရားကုိ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာင္ၿခင္းၿဖင့္ ဘ၀ကုိ
တန္ဖုိးထားႀကစမ္းပါ။
– ကုိယ္က်င့္တရားကုိ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ဟာ
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ၿဖစ္လာမွာပါ။
ကမာၻအရပ္ရပ္က ၿပည္ပေရးရာ၀ါဒေတြမွာ
တကုိယ္ေကာင္းဆန္တဲ့ အေပၚမွာ အေၿခခံတတ္
ႀကတယ္။ ကုိယ္က်င့္တရားနဲ႔ပတ္သက္တာေတြ
ေလ်ာ့ပါးေနတယ္။
– ဘ၀မွာ ေကာင္းက်ဳိးတရားၿဖစ္ဖုိ႔ ကုိယ္က်င့္တရားက
အေၿခခံအေႀကာင္းတရားအၿဖစ္ လုပ္ေကြ်းၿပဳစုမယ္။ ”

– ( သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ )

– Not to generate any evil deeds
– Not to generate any evil speeches.
Every leader should value the life by
practicing of morality. So, guard your morality
become good leader. Foreign policies of nations
are mostly based on selfish and interests lacking
moral dimension. Morality serves as the foundation
for the development of meritorious deeds.

– ( Sitagu Sayardaw Dr-Nyannissara )

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Young Buddhist’s Association တြင္ပါရွိေသာ သတင္းကို မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကူးယူမ်ေ၀ေပး ျဖင္းျဖစ္ပါသည္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s