ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအေရး စုိးရိမ္သည္ဟု ကုလကုိယ္စားလွယ္ေျပာ

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားအေရး စုိးရိမ္သည္ဟု ကုလကုိယ္စားလွယ္ေျပာ

သာလြန္ေဇာင္းထက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၃

“ဥပေဒအထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ရွိသလား” ေဆာင္းပါးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေ၀ဖန္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ စုိးရိမ္မိ သည္ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္မစၥတာကင္တနားက ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကုိ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ စုံစမ္းမႈ အေပၚ စုိးရိမ္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ကုိ လက္ခံရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို လက္ခံသင့္သည္ဟု မစၥတာကင္တာနားက ေျပာသည္။

မစၥတာကင္တာနားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းလာေသာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေပၚ ႀကဳိဆုိလုိက္ၿပီး ရုုပ္သံဥပေဒတရပ္ေပၚထြန္းေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း ေျပာဆို သြားသည္။The Irrawaddy (Burmese Version)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s