ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ဘဂံုးနားရြာတြင္အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္၊ ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈစာရင္းမ်ားကိုေအာက္ေဖၚၿပပါ ဇယား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၊ ဘဂံုးနားရြာတြင္ ဇြန္လအတြင္းက နစကလက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္၊ ရုိက္ႏွက္၊ ဖမ္းဆီးခံရမႈစာရင္းမ်ားကိုေအာက္ေဖၚၿပပါ ဇယား တြင္ ဆက္လက္ဖတ္ရွဳပါရန္—

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s