မည့္သည့္ဘြဲ႔ရမဆို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မည့္ အြန္လိုင္းအေဝးသင္ ဥပေဒ ဒီပလိုမာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ

Sunday, February 17, 2013ရန္ကုန္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွ အြန္လိုင္းအေဝးသင္ ဥပေဒ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို www.yudeonline.com.mm တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိၿပီး၊ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မည့္သည့္
ဘြဲ႔ရမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါသင္တန္းကို Semester ႏွစ္ခုခြဲ၍ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။၊ Semester တစ္ခုလွ်င္ ၅ လၾကာ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Semester ႏွစ္ခုအတြက္ ၁ဝ လၾကာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ Semester တစ္ခုစီကို ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ မတ္လႏွင့္ ႀသဂုတ္လမွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲကာလမ်ားကို အြန္လိုင္းမွေၾကျငာေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ဘာသာႏႈန္းျဖင့္ ၅ ရက္တိုင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သံုးနာရီေမးခြန္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၄င္းအြန္လိုင္း အေဝးသင္ ဥပေဒ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို အလုပ္မပ်က္ ICT နည္းပညာျဖင့္ သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းသင္တန္း တက္ေရာက္ လိုသူ မ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းစာေမးပြဲကိုလည္း အြန္လိုင္းမွပင္ ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ Assignment မ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းမွပင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ ဆိုင္ရာ ဆရာမ်ားက အြန္လိုင္းမွပင္ စစ္ေဆးေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၄င္းအြန္လိုင္းဥပေဒ ဒီပလုိမာသင္တန္းကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လူသိနည္းေနၿပီး၊ ၄င္းသင္တန္းၿပီးဆံုးပါက Diploma in Law (online) ဘြဲ႔ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Eleven Media Group

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s