“ရခိုင္”၊“ကမန္”ႏွင့္“မရမာႀကီး”တို႔အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြး

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ “၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း”က စီစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အတြင္း “ရခိုင္”၊ “ကမန္” ႏွင့္ “မရမာႀကီး”တို႔ အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၊ ၁၇ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) မြန္းလဲြ ၁ း ၀၀ နာရီတြင္ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ရံုးခန္းတည္ရွိရာ အမွတ္ ၁၀၃၉ ၊ ၁၀၄၀ ၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ ၁၆/၁ ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရခိုင္အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(၁၉၉၀)၊ ကမန္အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကမန္အမ်ဳိးသား ဒီမို ကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(၁၉၉၀)၊ မရမာႀကီး လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။   ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရႏွင့္ ေပၚေပါက္တည္ရွိခဲ့ေသာ သမိုင္းေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တိုင္း ရင္း သားအျဖစ္ သတ္မွတ္တည္ရွိၿပီးေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား ပံုမွန္အေျခအေနျပန္လည္ေရာက္ရွိေစေရးကို ဦးစားေပး  ၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s